TH-why Henkel - header collage

เราท้าให้คุณทำให้มีผลกระทบ

หากคุณถามตัวเองว่า" ทำไมต้องเฮงเค็ล?" คำตอบนั้นง่ายมาก เป็นเพราะจิตวิญญาณของความกล้า เราเป็นผู้บุกเบิกในยุคสมัยของเรา ด้วยกันทุกคนเราทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนนับพันล้านคนผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการให้บริการของเรา และทางออกทั้งหลาย พบกับเพื่อนร่วมงานในอนาคตของคุณ และมาค้นหากันว่าอะไรทำให้เฮงเค็ลมีความโดดเด่นสำหรับพวกเขาเหล่านั้น

#1 ที่เฮงเค็ลคุณเป็นคนเปลียนเกมได้

เฮงเค็ลมีมรดกของการเป็นผู้ลงทุนที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถพัฒนาให้ดีขื้นได้ตลอดเวลาพนักงานของเรามีความท้าทายกับสถานะปกติและปฏิบัติราวกับว่าเป็นผู้ลงทุนเอง และมีการนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ มีการเร่งรัดการแปรเปลี่ยนทางดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของตลาด ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

ภาพต่างๆของ สถานที่ทำงานของ Henkel ภาพของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดิจิตอลและไอเดียใหม่ๆ

เราขับเคลื่อนการแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลจากภายในและจากภายนอกเช่นกัน

เป้าหมาของเราคือการพัฒนาแก่นสินทรัพย์ของเรา: ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเฮงเค็ล โลกแห่งการเชื่อมต่อของเรากำลังเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าของเราและพร้อมไปกับการตัดสินใจในการซื้อของพวกเขา เรากำลังก้าวไปจากการจัดมอบให้ซึ่งผลิตภัณฑ์เดียวพร้อมไปกับการให้บริการร่วมกันไปที่สะดวกในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล


เราทำให้ความรู้ทางดิจิทัลเข้าถึงได้สำหรับทีมงานของเราทุกคน

การเพิ่มทักษะทางดิจิทัลของเราทั่วโลกอย่างจำเพาะเหมาะสมให้แก่พนักงานของเฮงเค็ล 48,000 คนทั่วโลกแบ่งเป็นกลุ่มก้อนจำแนกตามกลุ่มงาน การแปรเปลี่ยนจะไม่เกิดได้ในช่วงข้ามคืน - มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา สำหรับเราความง่ายดายและรูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะตัวเป็นเครื่องกระตุ้นและทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและขยายตัวออกไป ผ่านการเพิ่มทักษะดิจิทัลเฮงเค็ลวางมาตรฐานของความรู้ทางดิจิทัลออกไปทั่วทั้งบริษัท เราไม่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนหากเราไม่บูรณาการผู้จัดการและพนักงานฝึกหัดทุกกคนที่ทำงานกับเราเข้ามาด้วยกัน

why-henkel-collage-hao-desktop-พบกับเฮา หัวหน้างานแอ๊ปโรงงาน: “คุณเคยได้ยินเรื่องเฮงเค็ลศูนย์นวตกรรมดีเอ็กซ์หรือไม่? ด้วยการพัฒนาองค์กรนี้ พวกเขาสามารถพิสูจน์จิตใจนวัตกรรม ในฐานะหัวหน้าโรงงานพัฒนาเบอร์ลิน ผมชอบมากที่ผู้คนได้รับการสร้างสรรค์จากที่ไม่เป็นอะไรเลย การเป็นส่วนหนึ่งชองการแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลและการสร้างสรรค์แท่นฐานนี้เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่และส่วนที่ผมให้คุณค่ามากที่สุดสำหรับอาชีพการทำงานของผมที่เฮงเค็ล

เราโอบอุ้มจิตวิญญาณการเป็นผู้ลงทุนของเราด้วยการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ การทดลองแบบจำลองทางธุรกิจ และการสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ทางดิจิทัล
ด้วยเฮงเค็ลดีเอ๊กซ์เรากำลังเริ่มต้นบทใหม่โดยการรวบรวมดิจิทัล การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจ ศูนย์นวตกรรมของเราถูกขับเคลื่อนโดยการให้ความสำคัญกับแนวโน้มขนาดใหญ่ของโลกเช่นแท่นฐานเศรษฐกิจ การเคลื่อนตัวของผู้บริโภคและลูกค้า การให้บริการที่เน้นไปที่ผลและความเพียงพอดี-เร็ว-ง่าย

เราร่วมแรงกันที่จะมีนวัตกรรม
เราเชื่อมโยงบริษัทเริ่มใหม่ด้วยปฏิบัติการธุรกิจของเฮงเค็ลเพื่อที่จะผลักดันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ผุดขึ้นมาใหม่ เราเชื่อว่าคำตอบที่ดีที่สุดจะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อความคิดที่แหวกแนวมาพบกับทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสม หน่วยลงทุนเฮงเค็ลได้มีการจัดตั้งเครือข่ายที่กว้างขวางขยายขอบเขตไปทั่วทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมการผลิต

เราทะลุทะลวงไปด้วยทีมงานที่กำลังฟูมฟักใหม่ของเราในการเร่งรัดนวัตกรรมและการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจใหม่ของเรา หน่วยธุรกิจของเรา หน่วยดูแลความงามและหน่วยการดูแลบ้านและการซักล้างได้ก่อตั้งให้มีโรงงานความคิดภายในและทีมงานที่กำลังฟูมฟัก - หน่วยความคิดเหล่านี้รวมกับแนวการทำงานแบบว่องไวด้วยขนาดและความเชี่ยวขาญในรูปแบบของบริษัทระดับโลก


why-henkel-collage-esther-desktop-พบกับเอสเท่อร์ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าส่วนห้องทดลองความงามฟริทซ์ "ตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำงานที่เฮงเค็ล ผมได้มีบทบาทมากมายในบริษัท ในปี 2563 ผมได้ก่อตั้งห้องทดลองความงานฟริท์ซ์ซึ่งมีอยู่เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างองค์กรที่เฮงเค็ล โดยที่ได้มีการจัดการแบบเดียวกับบริษัทเริ่มใหม่ดังนั้นจึงมีความรวดเร็วและว่องไวในการทำงาน งานของผมปล่อยให้ผมสามารถติดตามค้นหาความหลงใหลของผมเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

Why Henkel - Video - Thumbnail

#2 ที่เฮงเค็ลเราเล่นเป็นทีม

เราเป็นบริษัทระดับโลกพร้อมด้วยบุคลากร ร่วม 48,000 คนจาก 75 ประเทศ สิ่งที่ทำให้เรามาอยู่ร่วมกันคือจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ภายใต้การทำงานเป็นทีมแบบผสมผสานและการดำเนินการติดต่อสื่อสารที่ยืดหยุ่น

ภาพต่างๆของสภาพสถานที่ทำงานที่ Henkel พนักงานของ Henkel ทำงานกันเป็นทีมเสมอ

เราเชื่อว่าความเป็นผู้นําคือธุรกิจของทุกคน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําทีมหรือไม่คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ และปรับปรุงการทํางานร่วมกันมีพลังนวัตกรรมแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ในผลลัพธ์ แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างและโดยการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อกําหนดวัฒนธรรมของ บริษัท เฮงเค็ล เราสนับสนุนพนักงานของเราในการพิจารณาค่านิยมของเฮงเค็ลในพฤติกรรมและการตัดสินใจของพวกเขาและให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนะในการเรียนรู้และเติบโต เราทุกคนที่เฮงเค็ลจะนําพันธกิจความเป็นผู้นําทั้งสี่มาสู่ชีวิต

1. เราทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบการ
เรากล้าที่จะเสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้น เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันนวัตกรรมและการปรับปรุงแบบวันต่อวัน เราสนับสนุนวัฒนธรรมการตัดสินใจที่ทันเวลาและชัดเจน

2. เราทํางานร่วมกันเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
เราทําหน้าที่เป็นทีมเดียวเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเฮงเค็ลเสมอ เราทํางานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความโปร่งใส เราให้ความสําคัญกับความหลากหลายความอยากรู้อยากเห็นและเปิดใจกว้าง

3. เราพัฒนาคนที่มีความหลงใหล
เรารับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาทีมที่ดีที่สุด เราท้าทายและจดจําคนของเรา เราให้และรับข้อเสนอแนะและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4. เราเป็นเจ้าของผลลัพธ์ของเรา
เราสร้างโซลูชั่นที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าของเรา เรารับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่ทำได้ยาก  เรารักษาสัญญาและพันธกรณีของเรา


why-henkel-collage-kerstin-desktop-พบกับ Kerstin ผู้จัดการด้านเทคนิคของยุโรป: "จะเป็นผู้นําหญิงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร? กับการทํางานที่เฮงเค็ล ระหว่างทางสู่ความเป็นผู้นําในฐานะผู้อํานวยการนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เทคโนโลยีกาวการทํางานร่วมกันเป็นทีมและการเป็นผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่ยอดเยี่ยม ความสําเร็จของฉันสร้างอำนาจให้ฉันและผู้หญิงคนอื่นด้วย ฉันให้ความสําคัญกับความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําของเฮงเค็ลอย่างจริงจังและสนับสนุนให้ทีมของฉันเติบโตสู่พลังของพวกเขา"

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างเป็นสิ่งที่อยู่ในค่านิยมของเรา

สำหรับเฮงเค็ลแล้ว ความหลากหลาย ความเสมอภาค และและการยอมรับความแตกต่างเป็นมากกว่า “สิ่งที่ควรมี” สำหรับเรา DEI (Diversity, Equity and Inclusion) คือ “สิ่งที่ต้องมี” อยู่ในกลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร พนักงานของเราอยู่ในเพศและรุ่นที่แตกต่างกัน มีรสนิยมทางเพศและศาสนาที่แตกต่างกัน มาจากเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นําทักษะภูมิหลังและความสามารถที่หลากหลายและมีความหลากหลายในมิติอื่นๆ อีกมากมาย ความทะเยอทะยานของเราคือการส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของและเรามุ่งมั่นที่จะเสมอภาคที่จะปล่อยศักยภาพเต็มรูปแบบของความหลากหลายของเรา ดังนั้นเราจึงส่งเสริมพฤติกรรมที่ครอบคลุมในหมู่พนักงานของเราสร้างความตระหนักและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ต้อนรับและโอบอุ้มความแตกต่างของแต่ละบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางและความคิดริเริ่ม DEI ของเฮงเค็ล:  ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับ (henkel.com)


 

why-henkel-collage-luisa-desktop-พบกับ Luisa ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ: "ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศที่เฮงเค็ล และผมรู้สึกว่าที่นี่ ผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง ทั้งทีมรู้สึกแบบเดียวกันและหากไม่มีพวกเขาฉันไม่เคยทําให้เป็นไปไม่ได้โดยการใช้โครงการใหม่หรือจัดตั้งทีมที่ควบคู่กันเพื่อพิชิตความท้าทายในชีวิตประจําวัน ผมออกจากโคลัมเบียไปทํางานที่สํานักงานใหญ่ในเยอรมนี และถึงแม้ว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่กล้าหาญ แต่บริษัทและทีมงานของผมก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยและความกล้าหาญในการกระโดด"

เราร่างแนวคิดใหม่ของงานอัจฉริยะ
เรารับทราบถึงความต้องการความยืดหยุ่นของพนักงานและมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานทางชีวภาพมากขึ้น ด้วยการมุ่งหวังให้มีการผสมผสานระหว่างงานมือถือและสํานักงานซึ่งให้ความยืดหยุ่นสูงสําหรับความต้องการส่วนบุคคลเราวางรากฐานสําหรับสภาพแวดล้อม การทํางานที่มีประสิทธิผลในอนาคต ในขณะที่บางบทบาทจะต้องทํางานในสถานที่เสมอและบางบทบาท หลายตําแหน่งที่เฮงเค็ลเป็นลูกผสม เราเชื่อว่างานไม่ต้องเข้าออฟฟิศสามารถทําได้มากถึง 40% ของเวลาทํางานสําหรับบทบาทผสม นอกจากนี้ยังอาจเป็นหนึ่งสัปดาห์ต่อเดือน สํานักงานของเรามีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมของ บริษัท ของเราเสมอพวกเขาเปิดใช้งานการทํางานร่วมกันนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นสถานที่ของและชุมชนที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของเฮงเค็ล เราจะยังคงยกระดับสภาพแวดล้อมการทํางานสํานักงานอาคารและทําให้พวกเขาพร้อมในอนาคตมากขึ้น

เราเชื่อว่าการมีอาชีพและครอบครัวควรเป็นไปได้สําหรับทุกคน
ส่วนสําคัญของความยืดหยุ่นในชีวิตการทํางานที่ดีคือการให้อิสระแก่ผู้ปกครองมากขึ้นและโอกาสในการทํางานจากที่บ้านหรือที่อื่น ๆ ไม่ใช่แค่ในสํานักงาน โครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทสําคัญในบริบทนี้ ที่สํานักงานใหญ่ของเราในประเทศเยอรมนี มีโรงเรียนอนุบาลสามแห่งสําหรับพนักงานเฮงเค็ล ในประเทศต่างๆ ของเรา เราอำนวยความสะดวกในการดูแลเด็กและบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

#3 ที่เฮงเค็ลคุณสามารถสร้างอาชีพของคุณได้

เราชอบที่จะเห็นพนักงานของเราเติบโตอย่างมืออาชีพและมีความเป็นส่วนตัว เรามีโอกาสมากมายในการเรียนรู้รับข้อเสนอแนะและคําแนะนําและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและนานาชาติ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนมุมมองจะทําให้เราประสบความสําเร็จมากกว่ากาการเติบโตในไซโล ที่บริษัทข้ามชาติเช่นเฮงเค็ลขั้นตอนต่อไปของคุณคือการเดินไปข้างหน้าเสมอ

ภาพต่างๆของ สภาพสถานที่ทำงาน ที่ Henkel คุณสามารถสร้างทิศทางของอนาคตการงานได้

เราเสนอโอกาสทำงานในต่างประเทศ
เฮงเค็ลช่วยให้คุณขยายขอบเขตของคุณเพราะคนที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติทําให้ทีมระดับโลกของเราประสบความสําเร็จและสร้างแรงบันดาลใจ ในบริษัทที่มีมิติของเฮงเค็ลเส้นทางอาชีพของคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นตรง ลองตําแหน่งสถานที่หรือแม้แต่ประเทศ เรานําเสนอปรัชญา Triple Two ของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง: พวกเขาสามารถทํางานในบทบาทงานอย่างน้อยสองบทบาทในสองประเทศที่แตกต่างกันและสองหน่วยธุรกิจตลอดอาชีพของพวกเขา

เราดูที่ประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้รางวัล
เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมบริษัทของเราในการให้รางวัลแก่ประสิทธิภาพการทํางานและเพื่อกระตุ้นและจูงใจพนักงานของเรา เราเชื่อในการกําหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและให้รางวัลแก่ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมตามลําดับ นี่คือนอกเหนือไปจากการแข่งขันในท้องถิ่นและข้อเสนอผลประโยชน์ที่น่าสนใจ

เราสนับสนุนพนักงานของเราในการพัฒนาชุดทักษะของพวกเขาให้เต็มที่
คุณต้องการที่จะ upskill ตัวเองและขยายความรู้และความสามารถของคุณ? เรามีคุณครอบคลุมกับเฮงเค็ลศูนย์การเรียนรู้ของเรา! คุณสามารถเข้าถึงห้องเรียนและแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ดิจิทัลมากกว่า 8,000 รายการในหัวข้อต่างๆ และขยายขอบเขตอาชีพของคุณ ความทะเยอทะยานของเราคือการพิสูจน์พนักงานของเราในอนาคตโดยช่วยให้พวกเขาสร้างทักษะที่สําคัญที่พวกเขาต้องการและช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านการเรียนรู้

เราเชื่อมั่นในพลังของข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาของคุณ นั่นคือเหตุผลที่วัฒนธรรมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องของเราจะช่วยให้คุณให้และรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อให้ง่ายขึ้นเราได้เริ่มเครื่องมือข้อเสนอแนะใหม่เพื่อส่งเสริมสิ่งนี้มันจะช่วยให้คุณส่งและรับการ์ด KUDOS ไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อแสดงความขอบคุณและเฉลิมฉลองซึ่งกันและกัน

เราสร้างโอกาสที่จะเติบโตในช่วงต้น
โปรแกรมระดับโลกของเรา "BE PART" ช่วยให้คุณเริ่มต้นกระโดดที่เฮงเค็ล ด้วยเนื้อหาดิจิทัลและกิจกรรมออฟไลน์ BE PART สนับสนุนพนักงานใหม่ของเราในการทําความเข้าใจวิธีการทํางานของเฮงเค็ลและได้รับการตัดสินอย่างรวดเร็ว คุณจะได้รับข้อมูลสําคัญทั้งหมดที่คุณต้องการสําหรับ 6 เดือนแรกที่น่าตื่นเต้นของคุณกับเรา

เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบในช่วงต้น ดังนั้นคุณจะได้รับมอบหมายโครงการตั้งแต่ระยะแรกเพื่อท้าทายเรียนรู้สร้างและก้าวไปข้างหน้า


why-henkel-collage-ali-desktop-


พบกับอาลีหัวหน้าฝ่ายการตลาดตุรกี: "การเดินทางของผมที่เฮงเค็ลเริ่มต้นในอียิปต์จากนั้น ผมก็ไปที่ Dubai, Düsseldorf และ Istanbul.  การใช้โอกาสเหล่านี้เป็นเรื่องที่กล้าหาญ แต่ก็เป็นการทำให้ผมก้าวต่อไป เฮงเค็ลรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวที่มีบ้านอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกที่สนับสนุนและลงทุนในตัวคุณ"

เรามักจะเดินทางและค้นหาความคิดใหม่และยอดเยี่ยม
ตามที่เราระบุไว้ในความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําครั้งแรกของเรา เราทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบการ นั่นหมายความว่าคุณต้องคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและความต้องการของลูกค้าเร็วกว่าตลาด เป็นเชิงรุกและมุ่งมั่นสําหรับความคิดของคุณ เราพยายามทำอย่างเร็วเสมอ จากนั้นคือขยายหรือปล่อยวาง เราขอเชิญคุณช่วยเราขยายรูปแบบธุรกิจของเราจากผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไปจนถึงบริการหลังการขาย, บริการใหม่และโซลูชันตามผลลัพธ์ หน่วยดูแลความงามของเราเปิดตัว Choicify ซึ่งเป็นแอปให้คําปรึกษาด้านสีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยบริการ Persil เราได้เพิ่มบริการทําความสะอาดสิ่งทอมือถือเป็นครั้งแรกในตลาดซักรีดและดูแลบ้าน หน่วยเทคโนโลยีกาวของเราทําให้หลอดกระดาษสามารถทนต่อการแช่ในของเหลวได้นานขึ้น

เราสร้างโอกาสที่จะเติบโตในช่วงต้น
ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ของเราสำหรับนักเรียนและผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อสํารวจความสามารถความหลงใหลและความคิดของพวกเขา ในขณะที่ได้รับคําแนะนําและให้คําปรึกษาไปพร้อมกันเรามั่นใจว่าจะมองหาความสามารถ เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบในช่วงต้น  ดังนั้นจึงสร้างโปรแกรมที่มืออาชีพรุ่นใหม่ถูกท้าทายและได้รับโอกาสในการเรียนรู้สร้างและก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าทีมพื้นที่การทํางานหรือสาขาธุรกิจใดเราขอแนะนําให้พนักงานของเราเข้าร่วมในฐานะผู้ฝึกงานและผู้จัดการระหว่างประเทศ  ที่เฮงเค็ลเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่งานในอนาคตถูกสร้างขึ้น


why-henkel-collage-nicolas-desktop-พบกับนิโคลัสผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประจําภูมิภาค: "ผมเริ่มต้นที่เฮงเค็ลในฐานะเด็กฝึกงานในบราซิลและย้ายไปเยอรมนีในอีกหกปีต่อมา หัวหน้างานและพี่เลี้ยงของผมช่วยให้ฉันเติบโตและสร้างอาชีพของฉัน ผมได้รับความรับผิดชอบในช่วงต้นและขอบคุณสําหรับโอกาสนับไม่ถ้วน โครงการโปรดของฉันคือการลดรอยเท้าทั่วโลกของเราโดยการเปลี่ยนสัญญาแหล่งจ่ายไฟในท้องถิ่นจากปกติเป็นพลังงานสีเขียว บริษัทนี้กําลังเดินทางอยู่เสมอ เช่นเดียวกับฉัน."

white
Red visual with white lines showing the different career paths possible at Henkel.

#4 ที่เฮงเค็ลเราเสนอมากกว่างาน

ในฐานะผู้นําด้านความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะบุกเบิกโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้ากําหนดรูปแบบธุรกิจของเราอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสําเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความทะเยอทะยานนี้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทของเราตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

ภาพต่างๆของ สิ่งที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ Henkel มีส่วนช่วยเหลือ ที่ Henkel พนักงานไม่ได้ทำแค่งานให้กับบริษัทเท่านั้น

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านความยั่งยืน
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนด้วยทุกสิ่งที่เราทําพร้อมกับพนักงานคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เรารับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานลูกค้าและผู้บริโภคการปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ

เรามีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพภูมิอากาศพึ่งพาพลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษของเรา
วิสัยทัศน์ระยะยาวของเฮงเค็ลคือการเป็นบริษัท ที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นบวกและผลักดันความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปของห่วงโซ่คุณค่าจึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ระหว่างทางสู่การเป็นสภาพภูมิอากาศที่เป็นบวกเรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานในสถานที่ผลิตของเราโดย 50 เปอร์เซ็นต์ต่อตันของผลิตภัณฑ์และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตของเราโดย 75 เปอร์เซ็นต์โดย 2030 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2010 นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะจัดหาไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อเพื่อการผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030

เราขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ภารกิจของเราคือการรวมวัสดุจากแหล่งที่ยั่งยืนไว้ในการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อปิดลูป เป้าหมายของเราคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุที่ยั่งยืนที่สุดในขณะที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยที่สุดโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพระดับสูงที่ผู้บริโภคคาดหวัง ภายในปี 2025 เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณพลาสติกบริสุทธิ์จากแหล่งฟอสซิลในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของเราลง 50 เปอร์เซ็นต์ เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดยการเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลให้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยการลดปริมาณพลาสติกและโดยใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
เราต้องการมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมให้ผู้คน สําหรับปี 2025 เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้คน 20 ล้านคนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมเราร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร ตัวอย่างเช่นจุดสนใจของการเป็นพันธมิตรกับองค์กรพัฒนา Solidaridad คือการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่องสําหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อปรับปรุงการดํารงชีวิตและเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้วิธีการทําเกษตรอินทรีย์


why-henkel-collage-eduardo-desktop-พบกับ Eduardo ผู้จัดการบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศ: "มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมเสมอที่จะไม่ใช่แค่การทํางาน แต่เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน ที่เฮงเค็ลฉันพบสถานที่ที่ช่วยให้ฉันพัฒนาในสาขาของฉันมีความสนุกสนานในการทํางานและทําให้โลกยั่งยืนมากขึ้น ในฐานะผู้จัดการบรรจุภัณฑ์ภารกิจของฉันคือการลดการใช้พลาสติก สําหรับผม แล้วมันมากกว่า "แค่งาน"

เราจัดให้มีการมีส่วนร่วมในสี่ด้าน.

1.อาสาสมัครขององค์กร: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรของเราเราสนับสนุนพนักงานและผู้เกษียณอายุของเราในการเป็นอาสาสมัครส่วนบุคคลในด้านการศึกษาสังคมสุขภาพวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาและทีมอาสาสมัครเพื่ออนาคตที่เหมาะสม

2. ความร่วมมือทางสังคม: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรเราเข้าสู่ความร่วมมือทางสังคมและกิจกรรมในชุมชนที่เราดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาซึ่งขับเคลื่อนโดยเฮงเค็ลองค์กรการเป็นพลเมืองและหน่วยธุรกิจ

3.ความช่วยเหลือฉุกเฉิน: หลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเฮงเค็ลตอบสนองอย่างรวดเร็วและไม่เป็นระบบราชการให้ความช่วยเหลือทุกที่ที่จําเป็นในโลก

เราสร้างรากฐานสองแห่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ดร. Jost Henkel Stiftung ส่งเสริมความหลากหลายทางวิชาการและสนับสนุนเยาวชนที่มีความทะเยอทะยานในการศึกษาของพวกเขาในแบบที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนใครและเป็นสากล ในเดือนมกราคม 2011 เฮงเค็ลได้ก่อตั้ง Fritz Henkel Stiftung ซึ่งทําหน้าที่เป็นร่มสําหรับการมีส่วนร่วมทางสังคมของเราและส่งเสริมกิจกรรมของเรา มันตอกย้ําความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมที่นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรง


why-henkel-collage-isabella-desktop-


พบกับอิซาเบลลาผู้จัดการความหลากหลายในภูมิภาคและการรวม LATAM: “ฉันทํางานที่เฮงเค็ลในฐานะผู้จัดการ D&I และการมีส่วนร่วมทางสังคมของบริษัทเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอ ฉันเข้าร่วมหนึ่งในโครงการ MIT ในยูกันดาและอาสาสมัครที่สถานเลี้ยงเด็กกําพร้า ความคิดริเริ่มนี้เริ่มต้นและดําเนินการโดยเพื่อนร่วมงานชาวเฮงเค็ลอีกคนหนึ่งและส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้คนมากกว่า 1,000 คนในยูกันดาในแง่ของการศึกษาสุขภาพความปลอดภัยของงานและความปลอดภัย ด้วยการเข้าร่วมโครงการเช่นนี้ฉันสามารถสร้างผลกระทบไม่เพียง แต่ในงานระดับมืออาชีพของฉัน แต่ยังรวมถึงท้องถิ่นทั่วโลกในสังคมด้วย”

white

สํารวจข้อดีของการเข้าร่วมเฮงเค็ล

เรียนรู้อนาคตของคุณเพิ่มมากขึ้นที่เฮงเค็ล

ภาพหน้าพนักงาน Henkel แสดงออกถึงความมั่นใจและยิ้ม

เรากล้าที่จะทำให้เกิดผลกระทบไปด้วยกัน

การมีอาชีพกับเราหมายถึงความเจริญก้าวหน้าที่สดใสหลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมที่ไว้วางใจกันและเป็นเจ้าของและนำความคิดของคุณให้เกิดเป็นตัวเป็นตน
คุณกล้าหรือไม่ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ เรามาพูดคุยกัน