กฎเกณฑ์และมาตรฐาน

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเฮงเค็ลในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความเหมาะสมตามกฎหมายถูกแยกส่วนจากแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน โดยกฎระเบียบด้านพฤติกรรมที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันได้รับการประกาศในชุดกฎเกณฑ์และมาตรฐาน