เมนู
ค้นหา
Henkel is actively engaged in projects and partnerships that support smallholder palm oil farmers worldwide in driving sustainable practices.

ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดแนวทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความมุ่งมั่นนี้ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของบริษัท และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

พลเมืองบรรษัท

พลเมืองบรรษัท

การมีส่วนร่วมในสังคมหรือพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทอยู่เสมอ

ความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนฝังลึกอยู่ในค่านิยมของเรา การรักษาความสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรามายาวนานหลายทศวรรษ การดำเนินการเช่นนี้ประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจและทุกฝ่าย พนักงานเกือบ 53,000 คนของเราทั่วโลกยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการคิด และการปฏิบัติ

ลูกค้าและบริษัทในห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกันพัฒนาโครงการนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโซลูชั่นให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

โครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนสำหรับโรงเรียนเปิดตัวในประเทศไทยโดยร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิดริเริ่มนี้ ผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลจะเดินทางเยือนโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีและโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

นอกจากนี้ เฮงเค็ล ประเทศไทย และ สสวท ได้เปิดตัวการแข่งขันทางเฟซบุ๊คที่มีชื่อ “ครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน”สำหรับทุกครัวเรือนในประเทศไทย การแข่งขันดังกล่าวมุ่งจุดประกายครอบครัวคนไทยให้มีพฤติกรรมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 15 กันยายน 2558 สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันเข้าชมได้ที่ Facebook

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา: สร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลง
เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในอนาคต เราได้พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปี พ.ศ.2573 ภายในปีดังกล่าว ทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเฮงเค็ลจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน (“ปัจจัย 3”)

เป้าหมายนี้มุ่งตอบโจทย์หนึ่งในความท้าทายหลักที่เราจะเผชิญในอนาคต นั่นคือ: การบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจและบริษัทของเรา พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลงเป็นแนวคิดหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางของกระบวนการและการดำเนินธุรกิจในทุกด้านของเรา

“Alliance to End Plastic Waste” (Logo)

22 ม.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

พันธกิจร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

Since the start of the partnership with Henkel three Plastic Bank collection centers were opened in Haiti.

28 พ.ย. 2561,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

หนึ่งปีแห่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์

รับชมทั้งหมด:

การส่งเสริมความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประเทศไทยในโรงเรียน

3:08 นาที

519714

รับชมทั้งหมด:

การเป็นแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืน

1:41 นาที

519716