เมนู
ค้นหา

ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดแนวทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความมุ่งมั่นนี้ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของบริษัท และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าเป็นสามเท่าให้กับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิมพ์เขียวด้านสิ่งแวดล้อมของเรา โดยวางเป้าหมายจะทำให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2030

พลเมืองบรรษัท

พลเมืองบรรษัท

การมีส่วนร่วมในสังคมหรือพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทอยู่เสมอ

เป็นเวลากว่า 140 ปี ที่เฮงเค็ลมีวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า เราตระหนักอย่างดีถึงผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราถูกใช้งานเป็นล้านๆ ครั้งทั่วโลกในแต่ละวัน เรามีกระบวนการทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมดังนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราผลิตหรือสูตรใหม่ที่เราเปิดตัวล้วนแล้วแต่สร้างความยั่งยืนทั้งสิ้น
นอกจากความใส่ใจด้านนวัตกรรมเรายังตั้งเป้าหมายที่ท้ายทายตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเป็นข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของเราโดยมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการทำงานในแต่ละวันของพนักงานเราทั่วโลกซึ่งเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพราะเราเชื่อว่าสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกับพันธมิตรยังทำให้ระบบการจัดการห่วงโซ่คุณภาพ ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม 

ความยั่งยืนของเฮงเค็ลประเทศไทย

ในประเทศไทย เฮงเค็ลทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่สามารถจะปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม จึงได้สร้างโซลูชั่นที่จะเอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย  (win-win)

ความคิดริเริ่มที่สำคัญคือโครงการทูตความยั่งยืนซึ่งพนักงานของเฮงเค็ลได้ไปเยือนโรงเรียนต่างๆ หลายแห่งเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ปี 2558 พนักงานของเฮงเค็ลประเทศไทยได้สอนนักเรียนมาแล้วกว่า 1,380 คนให้สร้างนิสัยในด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ หลังจบกิจกรรมในห้องเรียน เด็กแต่ละคนจะได้รับใบรับรองการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนช่วยกระจายแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไปสู่ครอบครัวและบรรดาเพื่อน ๆ

พนักงานของเฮงเค็ลประเทศไทยล้วนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการที่จะตอบแทนชุมชนและมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความริเริ่มในฐานะพลเมืองบรรษัทคลิก ที่นี่

 
 
  •  

รับชมทั้งหมด:

การส่งเสริมความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประเทศไทยในโรงเรียน

3:08 นาที

519714
 
 
  •  

รับชมทั้งหมด:

การเป็นแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืน

1:41 นาที

519716

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา

ความมุ่งมั่นขององค์กร

 
 
  •  

รับชมทั้งหมด:

The Power of Sustainability

Join us on our journey for a better tomorrow!

2:22 นาที

898076
 
 
  •  

รับชมทั้งหมด:

There is no Plan(et) B

6:42 นาที

884794

ข้อมูลและการบริการ