เมนู
ค้นหา

ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดแนวทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความมุ่งมั่นนี้ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของบริษัท และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

พลเมืองบรรษัท

พลเมืองบรรษัท

การมีส่วนร่วมในสังคมหรือพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทอยู่เสมอ

ความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนฝังลึกอยู่ในค่านิยมของเรา การรักษาความสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรามายาวนานหลายทศวรรษ การดำเนินการเช่นนี้ประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจและทุกฝ่าย พนักงานกว่า 53,000 คนของเราทั่วโลกยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการคิด และการปฏิบัติ

ลูกค้าและบริษัทในห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกันพัฒนาโครงการนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโซลูชั่นให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

โครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนสำหรับโรงเรียนเปิดตัวในประเทศไทยโดยร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิดริเริ่มนี้ ผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลจะเดินทางเยือนโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีและโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

นอกจากนี้ เฮงเค็ล ประเทศไทย และ สสวท ได้เปิดตัวการแข่งขันทางเฟซบุ๊คที่มีชื่อ “ครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน”สำหรับทุกครัวเรือนในประเทศไทย การแข่งขันดังกล่าวมุ่งจุดประกายครอบครัวคนไทยให้มีพฤติกรรมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 15 กันยายน 2558 สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันเข้าชมได้ที่ Facebook

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา: สร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลง
เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในอนาคต เราได้พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปี พ.ศ.2573 ภายในปีดังกล่าว ทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเฮงเค็ลจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

เป้าหมายนี้มุ่งตอบโจทย์หนึ่งในความท้าทายหลักที่เราจะเผชิญในอนาคต นั่นคือ: การบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจและบริษัทของเรา พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลงเป็นแนวคิดหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางของกระบวนการและการดำเนินธุรกิจในทุกด้านของเรา

Sylvie Nicol

18 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล

ซิลวี นิโคล เข้ารับตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่อจากแคทริน แมนเจส

ซิลวี นิโคล (อายุ 45 ปี) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกขององค์กร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล โดยจะมีผลในวันที่ 9 เมษายน 2562 หลังการประชุมประจำปีของเฮงเค็ล ซิลวีจะดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR และบริการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทต่อจากแคทริน แมนเจส (อายุ 55 ปี) ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการบริหารด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากร่วมงานกับเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2542 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2554

รับชมทั้งหมด:

การส่งเสริมความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประเทศไทยในโรงเรียน

3:08 นาที

519714

รับชมทั้งหมด:

การเป็นแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืน

1:41 นาที

519716