เมนู
ค้นหา

ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดแนวทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความมุ่งมั่นนี้ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของบริษัท และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

พลเมืองบรรษัท

พลเมืองบรรษัท

การมีส่วนร่วมในสังคมหรือพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทอยู่เสมอ

ความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนฝังลึกอยู่ในค่านิยมของเรา การรักษาความสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรามายาวนานหลายทศวรรษ การดำเนินการเช่นนี้ประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจและทุกฝ่าย พนักงานกว่า 53,000 คนของเราทั่วโลกยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการคิด และการปฏิบัติ

บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน
ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 3 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษา, โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนกับเฮงเค็ล
และด้วยคำแนะนำจากพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมผู้แทนด้านความยั่งยืน เด็กนักเรียน จะได้รับรู้แนวทางในการลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ จากการดูคลิปการ์ตูนและกิจกรรมระบายสี นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้แสดงความคิดเห็นและบอกเล่าเรื่องราวจากการที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ หลังจบบทเรียน เด็กๆ แต่ละคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืนจากเฮงเค็ล

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา: สร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลง
เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในอนาคต เราได้พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปี พ.ศ.2573 ภายในปีดังกล่าว ทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเฮงเค็ลจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

เป้าหมายนี้มุ่งตอบโจทย์หนึ่งในความท้าทายหลักที่เราจะเผชิญในอนาคต นั่นคือ: การบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจและบริษัทของเรา พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้น้อยลงเป็นแนวคิดหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางของกระบวนการและการดำเนินธุรกิจในทุกด้านของเรา

Henkel product social plastic

29 เม.ย. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ขั้นตอนต่อไปในการร่วมมือกับธนาคารพลาสติก

เฮงเค็ลใช้ โซเชี่ยล พลาสติก (Social Plastic®) ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้าน

  • โซเชียล พลาสติก (Social Plastic) มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการลดขยะพลาสติกในมหาสมุทรและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้
  • ขวดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการใช้โซเชี่ยลพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Vernel และ Pro Nature   (ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2562 เป็นต้นไป) รวมทั้งสินค้ารุ่นพิเศษภายใต้แบรนด์ Nature Box และ Fa (ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2562)

รับชมทั้งหมด:

การส่งเสริมความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประเทศไทยในโรงเรียน

3:08 นาที

519714

รับชมทั้งหมด:

การเป็นแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืน

1:41 นาที

519716