เมนู
ค้นหา

ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดแนวทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา ความมุ่งมั่นนี้ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของบริษัท และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าเป็นสามเท่าให้กับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิมพ์เขียวด้านสิ่งแวดล้อมของเรา โดยวางเป้าหมายจะทำให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2030

พลเมืองบรรษัท

พลเมืองบรรษัท

การมีส่วนร่วมในสังคมหรือพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทอยู่เสมอ

เป็นเวลากว่า 140 ปี ที่เฮงเค็ลมีวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า เราตระหนักอย่างดีถึงผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราถูกใช้งานเป็นล้านๆ ครั้งทั่วโลกในแต่ละวัน เรามีกระบวนการทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมดังนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราผลิตหรือสูตรใหม่ที่เราเปิดตัวล้วนแล้วแต่สร้างความยั่งยืนทั้งสิ้น
นอกจากความใส่ใจด้านนวัตกรรมเรายังตั้งเป้าหมายที่ท้ายทายตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเป็นข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของเราโดยมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการทำงานในแต่ละวันของพนักงานเราทั่วโลกซึ่งเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพราะเราเชื่อว่าสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกับพันธมิตรยังทำให้ระบบการจัดการห่วงโซ่คุณภาพ ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม 

บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 3 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษา, โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนกับเฮงเค็ล

และด้วยคำแนะนำจากพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมผู้แทนด้านความยั่งยืน เด็กนักเรียน จะได้รับรู้แนวทางในการลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ จากการดูคลิปการ์ตูนและกิจกรรมระบายสี นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้แสดงความคิดเห็นและบอกเล่าเรื่องราวจากการที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ หลังจบบทเรียน เด็กๆ แต่ละคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืนจากเฮงเค็ล

รับชมทั้งหมด:

การส่งเสริมความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประเทศไทยในโรงเรียน

3:08 นาที

519714

รับชมทั้งหมด:

การเป็นแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืน

1:41 นาที

519716

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา

ความมุ่งมั่นขององค์กร

รับชมทั้งหมด:

The Power of Sustainability

Join us on our journey for a better tomorrow!

2:22 นาที

898076

รับชมทั้งหมด:

There is no Plan(et) B

6:42 นาที

884794

สถิตสำคัญๆ 

การทำงานร่วมกันและความร่วมมือ

ข้อมูลและการบริการ