ผู้ชายที่มีหนังสือพิงอยู่บนต้นไม้

ความยั่งยืน

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นในค่านิยมองค์กรของเราคือ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน ในฐานะผู้นำ เราตั้งเป้าที่จะบุกเบิกวิธีการใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจของเรา

กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์ความยั่งยืนได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุประสงค์ของเรา: Pioneers at heart for the good of generations.  ด้วยจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกด้านองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เรามุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดีกว่าแก่ผู้คนหลายพันล้านคนทุกวัน และสร้างอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับคนรุ่นต่อไป 

ความยั่งยืนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิสัยทัศน์ของเรา เราต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ช่วยปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

2030+ Sustainability Ambition Framework
 เราได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้สามด้าน ได้แก่ การปฏิรูปเกื้อหนุนโลกของเรา ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าต่อไป

TRANSFORMATIONAL IMPACT FOR THE GOOD OF GENERATIONS(ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป)

ความยั่งยืนของเฮงเค็ลประเทศไทย

ในประเทศไทย เฮงเค็ลทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่สามารถจะปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม จึงได้สร้างโซลูชั่นที่จะเอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย  (win-win)

ความคิดริเริ่มที่สำคัญคือโครงการทูตความยั่งยืนซึ่งพนักงานของเฮงเค็ลได้ไปเยือนโรงเรียนต่างๆ หลายแห่งเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ปี 2558 พนักงานของเฮงเค็ลประเทศไทยได้สอนนักเรียนมาแล้วกว่า 1,380 คนให้สร้างนิสัยในด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ หลังจบกิจกรรมในห้องเรียน เด็กแต่ละคนจะได้รับใบรับรองการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนช่วยกระจายแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไปสู่ครอบครัวและบรรดาเพื่อน ๆ

พนักงานของเฮงเค็ลประเทศไทยล้วนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการที่จะตอบแทนชุมชนและมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความริเริ่มในฐานะพลเมืองบรรษัท คลิก ที่นี่

YouTube Thumbnail Sustainability at Henkel (Thai) (Thumbnail)

Sylvie Nicol

   

เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า: ความยั่งยืนถูกกำหนดในกลยุทธ์และวัตถุประสงค์หลักของเรา ด้วยรากฐานดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของเรายังคงดำเนินต่อไป

maxresdefault

ความสำเร็จของเราในปี 2566

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรามุ่งเน้นไปที่การนำความมุ่งมั่นผ่านมาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุความก้าวหน้าในทางปฏิบัติ ด้านล่างนี้คุณจะพบกับความสำเร็จในปี 2566:

ข้อมูลและการบริการ