กรอบกลยุทธ์ใหม่

ที่เฮงเค็ล เรากำหนดอนาคตของเราโดยมีกรอบกลยุทธ์ระยะยาว ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และค่านิยมของเรา

ด้วยโฟกัสที่ชัดเจนในการที่จะเติบโตอย่างมีเป้าหมาย โดยการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับผู้บริโภคและลูกค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในเรื่องของความยั่งยืนและทำให้พนักงานของเราเติบโตขึ้นอย่างมืออาชีพจากการทำงานกับเฮงเค็ล 

องค์ประกอบหลักของกรอบการทำงานนี้คือแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการแข่งขันในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืนและดิจิทัล รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในอนาคตพร้อมด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการให้อำนาจแก่บุคลากร

Shaping our Future - Thumbnail

ผู้ชนะตลอดทศวรรษปี 20s
การเติบโตอย่างมีเป้าหมาย

กำหนดอนาคตด้วยพอร์ตแห่งความสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์คือ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เรามีแบรนด์และประเภทธุรกิจที่มียอดขายรวมทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งพันล้านยูโร โดยยอดขายหลักอยู่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ การควบรวมกิจการจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเรา หลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการเข้าซื้อกิจการคือความพร้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสม และเป้าหมายที่มีศักยภาพทางการเงิน งบดุลที่พร้อมในการซื้อกิจการ  ในขณะที่เฮงเค็ลมีเป้าหมายที่จะขยายความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกาวด้วยการเข้าซื้อกิจการ เรามุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจอุปโภคบริโภคในตลาดประเทศชั้นนำในหมวดหมู่ธุรกิจ “white spots” (ตลาดที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจโดยที่การแข่งขันยังไม่สูง) และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย

เร่งสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการลงทุน

เฮงเค็ลตั้งเป้าที่จะเร่งสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราจะผลักดันธุรกิจเพื่อให้เข้าใกล้ตลาดมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการระดมความคิด เราเน้นความคล่องตัวและลงทุนในศูนย์บ่มเพาะและศูนย์นวัตกรรม สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองหน่วยธุรกิจ  เราจึงลงทุนเพิ่มในด้านการโฆษณา ดิจิทัล และไอที

ส่งเสริมความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายที่ท้าทาย

เพื่อสร้างผลงานที่แข็งแกร่งและก้าวสู่เป้าหมายในปี พ.ศ.2563 และปีต่อๆ ไป เฮงเค็ลตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนในฐานะผู้สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน บริษัทได้กำหนดทิศทางสำคัญ 3 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2583  บริษัทวางแผนที่จะลดการใช้ทรัพยากรการผลิตลง 65% และลดการปล่อย COลง 100 ล้านตันร่วมกับผู้บริโภค ลูกค้าและซัพพลายเออร์ภายในปี พ.ศ.2568 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553  เราตั้งเป้าที่จะจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี พ.ศ.2573  เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์  เฮงเค็ลได้กำหนดเป้าหมายการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับปี พ.ศ.2568 โดยต้องมีการรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำ 100% และบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดพลาสติกบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ลง 50% เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เราดำเนินการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ 100% ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ร่วม 48,000 คน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน 30 ล้านคนทั่วโลกให้ดีขึ้นภายในปี พ.ศ.2573 ความยั่งยืนเป็นเสาหลักในทุกกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญเสมอมา รวมถึงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ธุรกิจอุปโภคบริโภคมุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีกาวจะมีการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา

เปลี่ยนดิจิทัลเป็นผู้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

ในอนาคต เฮงเค็ลตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทต้องการส่งเสริมการขายแบบดิจิทัลแบบตัวต่อตัวในธุรกิจผู้บริโภคโดยขยายฐานที่มีอยู่และสร้างแพลตฟอร์ม ดิจิทัลใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างธุรกิจใหม่และสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส

นอกจากนี้ เฮงเค็ลจะยังคงติดตามการบูรณาการข้อมูลแบบ end-to-end ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและปรับแต่งได้โดยใช้ AI เช่นเดียวกับนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ เฮงเค็ลจะลงทุนในบุคลากรด้านดิจิทัลโดยเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ขั้นสูง
และประการสุดท้าย เฮงเค็ลต้องการเน้นที่ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพของธุรกิจดิจิทัลของตน “ธุรกิจดิจิทัล” เฮงเค็ลได้จัดตั้งตำแหน่ง CDIO (Chief Digital and Information Officer) เมื่อปลายปีที่แล้ว ทีมดิจิทัลและไอทีทั่วเฮงเค็ลจะรวมกันภายใต้การนำของ CDIO ซึ่งจะรายงานตรงต่อ CEO

"ธุรกิจดิจิทัล" ใหม่ของเฮงเค็ลสร้างขึ้นจากสองเสาหลัก: ประการแรก "เทคโนโลยีธุรกิจ" ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจและระบบไอที มันคือ “เฮงเค็ล ดิจิตอล” นวัตกรรมใหม่และศูนย์บ่มเพาะตลาด ภายใต้หลังคานี้ เฮงเค็ลวางแผนที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลในกรุงเบอร์ลิน เมืองนี้เป็นหัวใจของบริษัทไฮเทคและในเอเชีย

1 ไม่รวมผลิตภัณฑ์กาวที่มีสารประกอบบางอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อการรีไซเคิลหรือรบกวนวงจรการรีไซเคิล

กำหนดรูปแบบการทำงานใหม่ให้รัดกุม รวดเร็ว และง่ายดาย

เฮงเค็ล พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะเพิ่มความพยายามในการทำให้ธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมกับบุคลากรคุณภาพ 

วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน และกรอบการทำงานที่ชัดเจนในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมนั้น เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตของเฮงเค็ล โดยขั้นตอนแรก เฮงเค็ล เปิดตัวความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำใหม่ให้กับพนักงานทุกคนทั่วโลกในปี2562 เฮงเค็ล วางแผนที่จะเร่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความมุ่งมั่นเหล่านี้ที่เป็นแกนหลัก และจะส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความสามารถในอนาคต และช่วยให้พนักงานเติบโตและพัฒนาต่อไป