เมนู
ค้นหา

กลยุทธ์

เราวางแผนอนาคตโดยอาศัยกลยุทธ์ระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งมีรากฐานมากจากวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ภารกิจและค่านิยมของเรา
เราต้องการทำให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนและให้ผลกำไรจวบจนปี 2563 และในปีต่อๆ ไปเพื่อให้ได้ผลตามที่ตั้งไว้ เราต้องการให้บริษัทนำลูกค้าเป็นที่ตั้งมากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น รวดเร็วและใช้ระบบดิจิตอล นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าที่จะส่งเสริมความยั่งยืนในกิจกรรมทางธุรกิจทุกด้านเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความเป็นผู้นำของเราในอนาคต

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา

  • ขับเคลื่อนการเติบโต
  • เร่งการพัฒนาระบบดิจิตอล
  • ยกระดับความคล่องตัว
  • ลงทุนเพื่อการเติบโต

การขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวและตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเป็นลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์หลักของเฮงเค็ล โดยการมุ่งเน้นแนวคิดริเริ่มที่มีเป้าหมายหลายด้านเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้บริโภคให้มากขึ้น ส่งเสริมให้แบรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น พัฒนานวัตกรรมและการบริการที่น่าตื่นเต้น และไขว่คว้าแหล่งที่มาใหม่ของการเติบโต

ยกระดับความผูกพันกับลูกค้าและผู้บริโภคให้สูงขึ้น

ด้วยการยกระดับความผูกพันกับลูกค้าและผู้บริโภคให้สูงขึ้น เฮงเค็ลมุ่งเร่งการเติบโตในกลุ่มลูกค้าชั้นนำผ่านการเป็นหุ้นส่วนที่แนบแน่น และเพื่อก้าวล้ำเหนือกว่าการเติบโตของตลาดไปพร้อมกับลูกค้าระดับแนวหน้าในทั้งสามกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขั้นตอนในด้านการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินแผนการที่มีรายละเอียดเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้บริโภค โดยจะต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร นอกจากนี้ เฮงเค็ลต้องการคว้าโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้นด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรมที่ปรับแต่งให้รองรับความต้องการ

แบรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำ

เฮงเค็ลยังมีแผนการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำของบริษัทฯ เพิ่มยอดขายของแบรนด์ระดับโลกที่มีผลงานยอดเยี่ยม และแบรนด์ชั้นนำในระดับท้องถิ่น ยอดขายของแบรนด์ 10 อันดับแรกควรเพิ่มขึ้น 75 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัทภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่แบรนด์ชั้นนำของเฮงเค็ล การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

นวัตกรรมและการบริการที่น่าตื่นเต้น

การเติบโตยังจะได้แรงผลักดันจากการส่งเสริมความสามารถของเฮงเค็ลในการพัฒนานวัตกรรมและการบริการที่น่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เฮงเค็ลสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด และเปลี่ยนแปลงจาก “การให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์” เป็น “การให้ความสำคัญกับโซลูชั่น” ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความแตกต่างในธุรกิจผู้บริโภคและอุตสาหกรรม โดยภายในปี ค.ศ. 2020 เฮงเค็ลมีเป้าหมายพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโต และมีแผนเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายจากนวัตกรรมชั้นนำของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรม และสร้างโอกาสการเข้าถึงลูกค้า เฮงเค็ลยังจะพัฒนาและเตรียมพร้อมเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีกาวในเมืองดุสเซลดอล์ฟและนครเซี่ยงไฮ้ ขณะเดียวกัน เฮงเค็ลจะขยายข้อเสนอและโครงสร้างการบริการในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะรวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางเทคนิคสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมและมืออาชีพ ตลอดจนการนำเสนอการบริการดิจิตอลสำหรับธุรกิจผู้บริโภค อาทิ แพลตฟอร์มการจองออนไลน์สำหรับการนัดช่างทำผม การบอกรับสมาชิก หรือการสั่งซื้อซ้ำแบบอัตโนมัติ

แหล่งที่มาใหม่ของการเติบโต

เฮงเค็ลยังจะดำเนินการส่งเสริมเชิงกลยุทธ์ที่การขับเคลื่อนการเติบโตในธุรกิจหลักที่มีอยู่ด้วยการคว้าแหล่งที่มาใหม่ของการเติบโตที่มีศักยภาพ อาทิ การเปิดตลาดใหม่เพื่อปิดช่องว่างในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวและเศรษฐกิจเกิดใหม่ การซื้อกิจการอย่างมีเป้าหมายจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเฮงเค็ล ส่งเสริมตำแหน่งที่มั่นคงในตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และขยายสู่ประเภทผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ จะก่อตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) เป็นการเฉพาะที่มีวงเงินสูงสุด 150 ล้านยูโรเพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีเฉพาะทาง ขณะที่เฮงเค็ลมีเป้าหมายขับเคลื่อนการเติบโตแบบปกติ การเข้าซื้อกิจการก็จะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์บริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ

การเร่งการพัฒนาระบบดิจิตอลจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ การกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและพลิกโฉมบริษัททั้งหมด โดยภายในปี 2563 เราจะดำเนินการแนวคิดริเริ่มที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดิจิตอลของเรา ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 และพลิกโฉมองค์กรทั้งหมดให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลของบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลของบริษัทฯ เฮงเค็ลตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาระบบดิจิตอลในการติดต่อกับลูกค้า ผู้บริโภค หุ้นส่วนธุรกิจ และซัพพลายเออร์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้บริโภค ยอดขาย “ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอล” จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวไปอยู่ที่กว่า 4,000 ล้านยูโรภายในปี ค.ศ. 2020 อาทิ ธุรกิจผู้บริโภคของเฮงเค็ลจะถูกยกระดับการมีส่วนร่วมผ่านทางการผสมผสานทุกช่องทาง (omni-channel) ที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซเข้ากับการค้าปลีกแบบดั้งเดิม พร้อมพัฒนาและนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลรูปแบบใหม่ และขยายการใช้สื่อดิจิตอลให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0

เฮงเค็ลยังจะยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อวางแผน จัดหา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาระบบดิจิตอลของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกแบบผสมผสานจะช่วยเพิ่มระดับการบริการสำหรับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานผลิต ยกระดับการผลิต และกระบวนการขนส่ง ตลอดจนให้ประโยชน์แก่เฮงเค็ลในด้านความยั่งยืน

พลิกโฉมองค์กรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาระบบดิจิตอลของเฮงเค็ลให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ความสามารถของพวกเขาในการพลิกโฉมองค์กร และการมีกรอบความคิด “ทดสอบและเรียนรู้” ที่รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เฮงเค็ลจะขยายการฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจงและโครงการพัฒนาต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิตอลซึ่งจะดูแลรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กรขึ้นมาด้วย

ในสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูง และธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การยกระดับความคล่องตัวภายในองค์กรจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของเฮงเค็ลในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงการมีพนักงานที่มีพลังและกระตือรือร้น การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงกระบวนการที่เรียบง่ายและชาญฉลาด

ทีมพนักงานที่มีพลังและกระตือรือร้น

เพื่อสร้างความคล่องตัวภายในองค์กรให้สูงขึ้นด้วยทีมพนักงานที่มีพลังและกระตือรือร้น เฮงเค็ลจะส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการให้แก่พนักงาน สนับสนุนการเปิดกว้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว และเพิ่มอำนาจการตัดสินใจของพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้รับแรงผลักดันจากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของเฮงเค็ล เปิดรับความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงการมอบรางวัลและสิ่งตอบแทนสำหรับผลงานที่เป็นเลิศ

การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วที่สุด

สำหรับส่วนหนึ่งของแนวคิด “การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วที่สุด” เฮงเค็ลวางเป้าหมายลดระยะเวลาของกระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น อาทิ เฮงเค็ลตั้งเป้าลดระยะเวลากระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลความงามลง 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงเท่านั้น เฮงเค็ลยังเร่งการเข้าสู่ตลาด และการเจาะตลาดใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความเรียบง่ายที่ชาญฉลาด

เฮงเค็ลยังจะยกระดับแนวทาง “ความเรียบง่ายที่ชาญฉลาด”  เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยการมีโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่นที่สามารถปรับเข้ากับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการต่างๆ อีกด้วย

สำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโต เราจะดำเนินแนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากร มุ่งเน้นที่การจัดการรายได้สุทธิ เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างองค์กร และเดินหน้าขยายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เมื่อดำเนินแนวคิดริเริ่มเหล่านี้พร้อมกันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการสร้างผลกำไรและทำให้เราสามารถลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตตามเป้าหมายปี 2563 และปีต่อ ๆ ไปได้อย่างเต็มที่ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่า

“การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่า” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนด้วยการเพิ่มความโปร่งใสของงบประมาณทั่วโลกในทุกประเภทต้นทุนที่กำหนดไว้ และด้วยการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้ดีขึ้น

การจัดการรายได้สุทธิ

การจัดการรายได้สุทธิจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเฮงเค็ล ซึ่งรวมถึงการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและผู้จับจ่ายซื้อสินค้า เป็นต้น รวมถึงการขยายประเภทสินค้าหรือพัฒนาประเภทสินค้าใหม่ร่วมกับหุ้นส่วนค้าปลีก

โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เฮงเค็ลยังจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มดำเนินโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การพลิกโฉมแชร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ (shared service centers) ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะรับมือกระบวนการที่กว้างขวางด้วยวิธีการที่มีมาตรฐานสูงและด้วยระบบดิจิตอลในทุกกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพและผสมผสานการผลิตและโกดังเก็บสินค้าทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

ONE! Global Supply Chain

หลังจากการเริ่มดำเนินการที่ประสบความสำเร็จในยุโรป และการก่อตั้งศูนย์กลางทั้งในยุโรป และเอเชีย โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบผสมผสานทั่วโลกของเฮงเค็ลจะเริ่มดำเนินการเพิ่มเติมในทุกภูมิภาค