เมนู
ค้นหา

กรอบกลยุทธ์ใหม่

ที่เฮงเค็ล เรากำหนดอนาคตของเราโดยมีกรอบกลยุทธ์ระยะยาว ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และค่านิยมของเรา

กรอบนี้จะช่วยให้เฮงเค็ลเอาชนะในรอบปี 20 นี้ ด้วยโฟกัสที่ชัดเจนในการที่จะเติบโตอย่างมีเป้าหมาย โดยการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับผู้บริโภคและลูกค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในเรื่องของความยั่งยืนและทำให้พนักงานของเราเติบโตขึ้นอย่างมืออาชีพจากการทำงานกับเฮงเค็ล 

องค์ประกอบหลักของกรอบการทำงานนี้คือผลงานที่ชนะเลิศ ความสามารถในการแข่งขันในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืนและดิจิตอล รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในอนาคตพร้อมด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการให้อำนาจแก่บุคลากร

ผู้ชนะตลอดทศวรรษปี 20s 

การเติบโตอย่างมีเป้าหมายStrategic Framework
  • พอร์ตแห่งความสำเร็จ
  • ขีดความสามารถทางการแข่งขัน: นวัตกรรม, ความยั่งยืน, ดิจิทัล
  • โมเดลการทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคต
  • วัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดอนาคตด้วยพอร์ตแห่งความสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญของทิศทางในอนาคต คือ การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอยู่ เฮงเค็ล มีแบรนด์และประเภทธุรกิจที่มียอดขายรวมทั้งสิ้น มากกว่าหนึ่งพันล้านยูโร โดยส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจผู้บริโภค ซึ่งประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ถูกทำเครื่องหมายว่าจะขายหรือเลิกกิจการภายในปี 2564

นอกจากนี้ การควบรวมกิจการ จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเฮงเค็ล หลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการเข้าซื้อกิจการคือความพร้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสม และการเงินที่น่าดึงดูดใจของเป้าหมายที่มีศักยภาพ เฮงเค็ล จะใช้งบการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามการซื้อกิจการที่จะส่งผลกระทบสูง ในขณะที่ เฮงเค็ล มีเป้าหมายที่จะขยายความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกาวด้วยการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ ก็จะมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจผู้บริโภคในตลาดประเทศชั้นนำในหมวดหมู่ธุรกิจ "สีขาว" (ตลาดที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจโดยที่การแข่งขันยังไม่สูง) และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย

เร่งสร้างนวัตกรรมทีส่งผลกระทบโดยเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น

เฮงเค็ล มีเป้าหมายเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสามหน่วยธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะรวมถึงการเพิ่มระดับการเข้าถึงนวัตกรรม ตัวอย่าง เช่น การขยายการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วและดีกว่าของข้อมูลเชิงลึก ขณะที่เฮงเค็ลจะผลักดันการตัดสินใจทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรให้มีความใกล้เคียงกับตลาดมากขึ้นและยกระดับศักยภาพของนวัตกรรมแบบเปิดและการระดมความคิด เฮงเค็ลยังจะปรับวิธีการที่คล่องตัวและยังคงลงทุนในศูนย์บ่มเพาะและศูนย์นวัตกรรมอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสามหน่วยธุรกิจ 

นวัตกรรมและแบรนด์จะได้รับการสนับสนุนด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในหมวดหมู่ธุรกิจหลักและทุกภูมิภาคดังนั้น เฮงเค็ล จึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนด้านการโฆษณาดิจิทัลและไอที 350 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับปี 2561

ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายที่ท้าทาย

เพื่อเป็นการสร้างผลงานที่แข็งแกร่งและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายในปี 2563 และปีต่อ ๆ ไป เฮงเค็ล มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนในฐานะผู้สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน บริษัทได้วางทิศทางสำหรับอนาคตไว้ 3 ประการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและสังคมโดยส่วนรวม ในความพยายามที่จะสร้างสภาวะสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้นภายในปี 2583 บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตลงร้อยละ 65 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100 ล้านตัน ร่วมกับผู้บริโภค ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ภายในปี 2568 และในการทำงานเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและกำจัดขยะพลาสติกในสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์นั้น เฮงเค็ล ได้กำหนดเป้าหมายบรรจุภัณฑ์สำหรับปี 2568 ไว้ว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ล จะต้องถูกนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดซากพลาสติกบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ลงร้อยละ 50 

เฮงเค็ล ยังต้องการที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกทางสังคมต่อชุมชนผ่านความรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ100% โดย ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่เข้าร่วมมากกว่า 50,000 คน และด้วยการช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ 20 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2568

การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะโยงใยไปในทุกกิจกรรม โดยการสร้างความยั่งยืนให้เป็นเสาหลักในกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคของธุรกิจบิวตี้แคร์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน จะมีความก้าวหน้าในพอร์ตผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการขยายแบรนด์ต่อไปอย่างมีเป้าหมาย เทคโนโลยีกาวจะยังคงใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนระบบดิจิทัลให้เป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

ในอนาคต เฮงเค็ล มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัลไปสู่การสร้างคุณค่าเพื่อลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมการขายแบบดิจิทัลแบบหนึ่งต่อหนึ่งในธุรกิจผู้บริโภคโดยการขยายฐานที่มีอยู่แล้วและสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค การทำให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งกระบวนการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร จะขับเคลื่อนเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าดิจิทัลในทุกจุดสัมผัส

นอกจากนี้ เฮงเค็ล จะดำเนินการรวมข้อมูลแบบครบวงจรต่อไป สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและปรับแต่งได้จาก AI รวมทั้งนวตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อการใช้งานเฉพาะแบบ เฮงเค็ล จะลงทุนในบุคลากรดิจิทัลโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล และวิศวกรที่มีความสามารถในอนาคตและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
และในที่สุด เฮงเค็ล ต้องการมุ่งเน้นการใช้งานและประสิทธิภาพของธุรกิจดิจิทัล เฮงเค็ล จะจัดโครงสร้างการตั้งค่าดิจิทัลใหม่อย่างสมบูรณ์โดยสร้างโครงสร้างดิจิทัลใหม่ที่เรียกว่า "ธุรกิจดิจิทัล" เฮงเค็ล ก่อตั้งตำแหน่ง CDIO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและสารสนเทศ) ขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ทีมดิจิทัลและไอทีทั่วเฮงเค็ล จะรวมกันภายใต้การนำของ CDIO ซึ่งจะรายงานตรงต่อซีอีโอ

“ธุรกิจดิจิทัล” ใหม่ของเฮงเค็ลสร้างขึ้นจากสองเสาหลัก: อันดับแรก คือ “เทคโนโลยีธุรกิจ” ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าผ่านกระบวนการทางธุรกิจและระบบไอทีที่ปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เสาหลักที่ 2 คือ “เฮงเค็ลดิจิทัล” ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่สำหรับบ่มเพาะเชิงนวัตกรรมและตลาด ภายใต้หลังคานี้ เฮงเค็ล วางแผนที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลในกรุงเบอร์ลิน เมืองที่เป็นหัวใจของบริษัทในด้านเทคโนโลยีระดับสูง และในเอเชีย

1 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์กาวซึ่งมีสารประกอบบางอย่างอันอาจส่งผลกระทบต่อการนับนำมาใช้ใหม่หรืออาจทำให้วงจรของการรีไซเคิลต้องเสียไป 

กำหนดรูปแบบการทำงานใหม่ให้รัดกุม รวดเร็ว และง่ายดาย

เฮงเค็ล พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะเพิ่มความพยายามในการทำให้ธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมกับบุคลากรคุณภาพ 

วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน และกรอบการทำงานที่ชัดเจนในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมนั้น เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตของเฮงเค็ล โดยขั้นตอนแรก เฮงเค็ล เปิดตัวความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำใหม่ให้กับพนักงานทุกคนทั่วโลกในปี2562 เฮงเค็ล วางแผนที่จะเร่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความมุ่งมั่นเหล่านี้ที่เป็นแกนหลัก และจะส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความสามารถในอนาคต และช่วยให้พนักงานเติบโตและพัฒนาต่อไป