คำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

1. ข้อความทั่วไป

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เฮงเค็ล (สยาม) แอ็ดฮีซีฟ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด / บริษัท เฮงเค็ล แอ็ดฮีซีฟ เทคโนโลยี่ส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด, ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เฮงเค็ล”, เคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตอนนี้ ทางเราต้องการเรียนให้ท่านทราบถึงประเภทข้อมูลที่เฮงเค็ลรวบรวมและแจ้งให้ทราบว่าเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างไร 

ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการในการที่ท่านจะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ทางเว็บเพจนี้ นี่จะทำให้ท่านสามารถทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เรารวบรวมและเราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

คำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์อื่นที่เข้าถึงได้จากไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล

2. การรวบรวม การใช้ และการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล

Name of the responsible entity: Henkel AG & Co. KGaA

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เฮงเค็ล (สยาม) แอ็ดฮีซีฟ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด / บริษัท เฮงเค็ล แอ็ดฮีซีฟ เทคโนโลยี่ส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อของนิติบุคคลที่รับผิดชอบ

ที่อยู่ของนิติบุคคลที่รับผิดชอบอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 35, เลขที่ 999/9 ถนน พระราม1, แขวงปทุมวัน, เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, ประเทศไทย / 600/48 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ประเทศไทย 

ข้อมูลในการติดต่อ
corpcomms.sea@henkel.com

เวลาทำการ
08:00 am – 05:00 pm

เฮงเค็ลรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการเว็บไซต์นี้กับผู้ใช้และเพื่อทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายอนุญาต หรือในกรณีที่ผู้ใช้เฉพาะรายได้ให้ความยินยอมกับเฮงเค็ล

เฮงเค็ลรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลดังเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะเท่านั้น:
เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ เฮงเค็ลจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ รวมถึง หมายเลขไอพี (IP address) หรือรหัสอุปกรณ์ (device ID) ที่ถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้สำหรับการส่งเนื้อหาที่ร้องขอ (เช่น เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ตลอดจนไฟล์ข้อมูลที่ถูกเตรียมไว้เพื่อการดาวน์โหลด เป็นต้น), การใช้งานของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับบริบทของเว็บไซต์, ประเภทของอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้อง, ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ใช้ ตลอดจนวันที่และเวลาที่ใช้งาน

โดยทั่วไปแล้ว เฮงเค็ลจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลาสูงสุด 7 วันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำแนกและติดตามการใช้งานในทางที่ผิด เว้นแต่เฮงเค็ลจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด 

เฮงเค็ลใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอ, คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงานของการให้บริการ และเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ เฮงเค็ลลบข้อมูลการใช้งานรวมไปถึงหมายเลขไอพี หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ โดยไม่ชักช้าเกินควร ทันทีที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นอีกต่อไป

การประมวลผลและการใช้ข้อมูลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของท่านหรือบนฐานของข้อกฎหมายซึ่งเป็นเหตุอันควรในการดำเนินการดังกล่าวบนเหตุผลที่ว่า (1) การประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ หรือ (2) เฮงเค็ลมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญในการทำให้แน่ใจและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการดำเนินงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ และเว็บไซต์นั้นได้ถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ หรือ (3) เฮงเค็ลมีหน้าที่ต้องประมวลผลหรือใช้ข้อมูลนั้นตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้รับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมานั้นอาจรวมถึงสมาชิกของหน่วยงานภายในของเฮงเค็ลที่รับผิดชอบ, บริษัทอื่นในเครือของเฮงเค็ล, ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการสำหรับการโฮสติ้ง (hosting) และการจัดการเนื้อหา, ตัวแทนในการทำการตลาด, ผู้ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามหากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อบริการที่ผู้ให้บริการอื่น ๆ เหล่านั้นดำเนินการ), หน่วยงานรัฐเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเหล่านั้น, หรือในกรณีที่มีความจำเป็นในการก่อให้เกิด, ใช้ หรือปกป้องสิทธิของเฮงเค็ล, และผู้ที่จะเข้าซื้อกิจการของเฮงเค็ลทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตในกรณีที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การขายกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม 

การติดต่อเรา – แบบฟอร์มการติดต่อ
ท่านอาจให้ข้อมูลการติดต่อท่านผ่านทางแบบฟอร์ม “การติดต่อเรา

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับคำร้องขอของท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งจำเป็นสำหรับเราในการตอบกลับคำร้องขอของท่าน
การประมวลผลและการใช้ข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายซึ่งเป็นเหตุอันควรในการดำเนินการเหล่านั้น บนพื้นฐานที่ว่าการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ เช่น ในระหว่างของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย เราจะจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือตราบเท่าที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เราต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้

4. คุกกี้ (Cookie), พิกเซล (Pixel), ฟิงเกอร์ปริ๊นท์ส (Fingerprints) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของท่านโดยเบราว์เซอร์ซึ่งจำเป็นสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้มักจะรวมถึงค่าระบุตัวตน (identifier) ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มและเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้บางรายการจะถูกยุติการใช้งานเมื่อการใช้งานเว็บไซต์สิ้นสุดลง คุกกี้อื่น ๆ จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นทางเทคนิคจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ คุกกี้อื่น ๆ (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) จะถูกนำไปใช้เมื่อได้รับความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น 

คุกกี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้ที่ถูกติดตั้งไว้โดยเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและคุกกี้นั้นสามารถถูกอ่านได้โดยเว็บไซต์นั้นเท่านั้น คุกกี้ของบุคคลที่สามคือคุกกี้ขององค์กรอื่นที่เราใช้เพื่อบริการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งติดตั้งคุกกี้ในนามของเราเพื่อบอกเราว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ชอบหรือไม่ชอบอะไรบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมอาจมีเนื้อหาที่ถูกฝังอยู่บนหน้าเว็บไซต์ เช่น YouTube ที่อาจมีการกำหนดค่าคุกกี้ของตัวเอง
โดยปกติแล้วพิกเซลคือรูปโปร่งใสขนาดไม่เกิน 1 พิกเซล x 1 พิกเซล ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้บนเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เวลาในการเข้าใช้งาน หรือการตั้งค่าของคุกกี้ก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนเว็ปไซต์ให้เข้ากับบุคคลหรือทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิกเซลมักจะถูกใช้ร่วมกับคุกกี้เนื่องจากพิกเซลจะเป็นตัวสร้างและจัดการคุกกี้
หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, เบราว์เซอร์, ภาษา, แบบอักษรที่ถูกติดตั้งไว้, หมายเลขไอพี, ปลั๊กอิน (plugins) และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น อุปกรณ์อาจถูกระบุตัวตนใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราและวัตถุประสงค์ของสิ่งเหล่านั้นได้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ภายใต้หัวข้อ “คุกกี้” และ “การตั้งค่าคุกกี้” ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่หัวข้อนั้นด้วยโดยการปิดการใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง การเพิกถอนความยินยอมจะมีผลในอนาคต 

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์นี้จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีของ Mapp Digital ผ่านทาง Webtrekk GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany ซึ่งเป็นโฮสต์ในประเทศเยอรมนี
เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว คุกกี้จึงถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้นี้จะรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์, หมายเลขไอพีของท่าน, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม และเวลาในการเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลเพิ่มเติมบนพื้นฐานของโปรไฟล์ (profile) ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนหรือนามแฝง (ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและบริการที่ใช้) โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้ถูกเก็บไว้ด้วยคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น นอกเหนือจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ยังอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมขณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา และ ถ้าหากเกี่ยวข้อง คำค้นหาใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา 
หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมด้วยเทคโนโลยี Mapp จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเป็นการส่วนตัว และจะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้นั้น ๆ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตาม บนหน้าเว็บไซต์นโยบายการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการของเรา:  mapp.com/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านไม่สบายใจกับการใช้คุกกี้ของ Mapp Intelligence ท่านสามารถไปที่ลิงค์นี้และเลือกการตั้งค่าที่จะไม่ใช้คุกกี้ คุกกี้ถูกตั้งไว้ค่าสำหรับโดเมนที่ระบุชื่อ, ตามเบราว์เซอร์ และตามอุปกรณ์ ดังนั้น หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่บ้านและที่ทำงานหรือด้วยเบราว์เซอร์ที่ต่างกัน ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์นี้ใช้ "Google Ads" ซึ่งเป็นบริการที่จัดทำขึ้นโดย Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland และในประเทศไทยโดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด Park Venture Ecoplex ชั้นที่ 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“Google”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการโฆษณาและสื่อสารกับท่านอีกครั้ง
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา “Google Ads” จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ดังกล่าว Google จะประมวลผลข้อมูลที่อุปกรณ์ของท่านสร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา, การมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ และมาตรการการโฆษณา ตลอดจนหมายเลขไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์, เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมมาก่อนหน้านี้ และวันที่และเวลาในการเข้าถึง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการวิเคราะห์และแสดงภาพการวัดการเข้าถึงของโฆษณาของเราและเพื่อแสดงโฆษณาที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้รายบุคคล 
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ Google สามารถทราบได้ว่าอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันเป็นของท่านหรือครอบครัวของท่าน โดยการ "รีมาร์เก็ตติ้ง" ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราสามารถที่จะถูกระบุตัวตนและถูกจดจำได้อีกครั้งบนเว็บไซต์อื่น ๆ ภายในเครือข่ายโฆษณาของ Google (เช่น Google Search หรือบน YouTube) และโฆษณาที่ถูกปรับตามความสนใจของพวกเขาจะปรากฏขึ้นได้ 

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงหมายเลขไอพีของท่าน) จะถูกส่งและถูกจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ (server) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ ท่านสามารถค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลของ Google ที่ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือประมวลผลได้จากเว็บไซต์ของ Google ดังต่อไปนี้ https://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

 ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดย Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google ได้ที่ลิ้งค์นี้: www.google.de/intl/de/policies/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านประสงค์ที่จะรับโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปรับการตั้งค่าเกี่ยวกับโฆษณาของท่านกับ Google ได้ที่ลิงค์นี้ ท่านยังสามารถติดตั้งปลั๊กอินเพื่อยกเลิกการใช้งานได้ด้วย

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ด้วย Google Campaign Manager 360 เราใช้บริการของ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว Google จึงติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านโดยใช้หมายเลขไอพีของท่าน นอกเหนือจากหมายเลขไอพี เบราว์เซอร์ และข้อมูลอุปกรณ์ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์ คุกกี้นี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่แสดงในเบราว์เซอร์ของท่านและโฆษณาที่ท่านเลือกกดรับชม การดำเนินการนี้จะช่วยให้ Google และเว็บไซต์พันธมิตรสามารถแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านโดยพิจารณาจากการเข้าชมเว็บเพจของเฮงเค็ลหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ คุกกี้ของ Campaign Manager จะใช้หมายเลขประจำตัวแฝงที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อตรวจสอบโฆษณาที่จะปรากฎบนหน้าจอและโฆษณาที่เป็นที่สนใจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เบราว์เซอร์ของท่านจะถูกระบุตัวตนเมื่อมีการแสดงโฆษณาและถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในทางหนึ่ง คุกกี้ที่ Google จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถถูกกำหนดเป้าหมายใหม่ได้ (เช่น ภายในขอบเขตของ "Google Ads") บนเว็บไซต์ของ Google และในอีกทางหนึ่ง (เช่น ภายในขอบเขตของ "Google Campaign Manager 360") บนเว็บไซต์ของเราและ - ขึ้นอยู่กับความสนใจของท่านเอง - เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรอื่น 

ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Google อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของ Google ในการจัดทำโปรไฟล์และเชื่อมโยงข้อมูลของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับท่าน (เช่น การรวบรวมผ่านบัญชี Google ของท่าน)

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ และถูกจัดเก็บ ณ ที่นั้น ท่านสามารถค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลของ Google ที่ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือประมวลผลได้จากเว็บไซต์ของ Google ดังต่อไปนี้ https://www.google.com/about/datacenters/locations/

ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดย Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google ได้ที่ลิ้งค์นี้: https://policies.google.com/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านไม่สบายใจกับการใช้คุกกี้ของ Google Campaign ท่านสามารถไปที่ลิงค์นี้เพื่อยกเลิกบริการ Google Campaign โดย Google ได้ 

บริการจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดีย เช่น คุกกี้และปลั๊กอินของเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จะถูกฝังไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการ”) หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น วัตถุประสงค์ของบริการเหล่านี้คือเพื่อให้ท่านสามารถดูและแบ่งปันเนื้อหาของเรากับเพื่อนและเครือข่ายของท่านได้ ผู้ให้บริการเหล่านี้คือ

  • YouTube ซึ่งให้บริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA และในสหภาพยุโรปโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland และในประเทศไทยโดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด Park Venture Ecoplex ชั้นที่ 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“Google”) สำหรับภาพรวมโดยสังเขปของปลั๊กอิน YouTube สามารถดูได้ที่: https://developers.google.com/youtube/documentation

เพื่อเพิ่มความคุ้มครองต่อข้อมูลของท่านเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของเรา บริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้ถูกสร้างไว้เป็น "ปุ่มที่ต้องคลิก 2 ครั้ง" รูปแบบการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งมีเครื่องมือดังกล่าว ท่านจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ เฉพาะกรณีที่ท่านเปิดใช้งานโซเชียลมีเดียและอนุญาตให้มีการส่งข้อมูล เบราว์เซอร์จึงจะสร้างลิงก์โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และเนื้อหาของเครื่องมือต่าง ๆ จึงจะถูกส่งโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของท่านแล้วจึงแสดงบนหน้าจอของท่าน 

เครื่องมือโซเชียลมีเดียจะบอกผู้ให้บริการทราบถึงเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนหน้านี้, หมายเลขไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์ และวันที่และเวลาที่เซิร์ฟเวอร์มีคำขอ ในการใช้งานฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดีย (เช่น การกดปุ่ม "แชร์" หรือการแสดงความคิดเห็น) เบราว์เซอร์จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อเก็บรักษาด้วย ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ เช่น การวิเคราะห์, การตลาด, การสร้างโปรไฟล์ และการเชื่อมโยงข้อมูลของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน (เช่น การเชื่อม
โยงผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) แม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียก็ตาม 

ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลบางส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ ด้วย ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดยผู้ให้บริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยผู้ให้บริการ และสิทธิและความเป็นไปได้ที่ท่านมีเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านในสถานการณ์นี้ ได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูล / ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ:

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” ท่านยังสามารถปรับการตั้งค่าของท่านได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของท่าน

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถแสดงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง:

  • สิทธิในการแก้ไข
  • สิทธิในการลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • สิทธิในการจำกัดหรือระงับการประมวลผลRight to restriction of processing
  • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลRight to data portability (as of May 25th 2018)

สิทธิ์ในการคัดค้าน 
ในกรณีของกิจกรรมการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเฮงเค็ลหรือเพื่อการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีเช่นว่านั้นได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลจากสถานการณ์เฉพาะของท่าน เฮงเค็ลจะหยุดการดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่ว่าเฮงเค็ลจะสามารถพิสูจน์เหตุผลสำคัญในการประมวลผลข้อมูลซึ่งสมควรได้รับความคุ้มครองและมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือหากการประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ใช้ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

หากท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แล้ว ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนความยินยอมจะมีผลในอนาคต

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 30, 31, 32, 33, 34, 36 และ 73