เมนู
ค้นหา

พลเมืององค์กร

การมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบและฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา

การมีส่วนร่วมกับสังคมหรือการเป็นพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัท ถือเป็นธรรมเนียมที่เริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทของเราอย่างฟริทซ์ เฮงเค็ล และฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา การร่วมมือกับพนักงานปัจจุบัน พนักงานเกษียณ ลูกค้าและผู้บริโภค เฮงเค็ลและฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง สามารถสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนในสังคมทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาสนับสนุนกิจกรรมในขอบเขตความต้องการทางสังคม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ฟิตเนสและสุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

หลัก 4 ประการ

การรวมกลุ่มอาสาสมัคร:

เราสนับสนุนให้พนักงานและพนักงานที่เกษียณแล้ว ทำงานอาสาเพื่อสังคมในโครงการ “ท้าให้ทำดีเพื่อวันพรุ่งนี้”

หุ้นส่วนทางสังคม:

ในการสร้างความร่วมมือทางสังคม เราได้สนับสนุนโครงการและองค์กรเพื่อสังคมในทุกแห่งที่เฮงเค็ลมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก

สร้างความผูกพันในแบรนด์:

นอกเหนือจากเฮงเค็ลจะสร้างความมีส่วนร่วมทางสังคมในระดับองค์กรแล้ว แบรนด์ต่างๆ ของเราก็มีส่วนร่วมในโครงการและองค์กรเพื่อสังคมทั่วโลกด้วยเช่นกัน

ความช่วยเหลือเร่งด่วน:

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เฮงเค็ลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเหมาะสมผ่านมูลนิธิ “Fritz Henkel Stiftung” ของเราในทุกแห่งที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเข้าชมที่ รายงานผลการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี

พลเมืองบรรษัทในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

พนักงานของเรา และอาสาสมัครจากบ้านแสมสาร ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดของบ้านแสมสาร จังหวัดชลบุรี
พนักงานเฮงเค็ล ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดในจังหวัดชลบุรี

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยกลุ่มจิตอาสาเก็บขยะ Trash Hero และอาสาสมัคร ซึ่งรวมตัวกันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาดของบ้านแสมสาร จังหวัดชลบุรี

Ben van den Hende, Corporate Vice-President, Supply Chain, Beauty Care, Henkel Asia-Pacific, presenting the computer sets to the children
เฮงเค็ลบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย

กิจกรรมสู่สังคม – ยามาฮัทสึ
พนักงานจากโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงามของเฮงเค็ลประเทศไทยเยือนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อบริจาคคอมพิวเตอร์และสอนเด็กๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมและความยั่งยืน

มอบน้ำสะอาดให้เด็กชาวเขา

เฮงเค็ล ประเทศไทย มอบน้ำสะอาดและสุขาภิบาลให้แก่เด็กในจังหวัดตาก

ด้วยเงินทุนจากแนวคิด “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและสุขาภิบาลสำหรับเด็กชาวเขาในจังหวัดตากของประเทศไทย

The team at the Ban Kan Khoa Thaen School
สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน

การมีส่วนร่วมทางสังคมในประเทศไทย - ระยอง
ด้วยการสนับสนุนของเฮงเค็ลจากโครงการ เปลี่ยนวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (MIT) พนักงานจากแผนกธุรกิจเทคโนโลยีกาวได้จัดกิจกรรมเข้าถึงสังคมที่โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น นอกจากกิจกรรมจะช่วยชุมชนด้อยโอกาสแล้ว ยังถือเป็นโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

“Black Pearl Racing Team” โดยได้รับการสนับสนุนจากเฮงเค็ลในก
ทีมมหาวิทยาลัยของไทยมุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมเฮงเค็ล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ลสนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวให้ทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับการออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงรถแข่งความเร็วสูงในการแข่งขันฟอร์มูล่า สติวเดนท์ แชมเปี้ยนชิพ