คอลเลคชั่นของฉัน

พลเมืององค์กร

การมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบและฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา

การมีส่วนร่วมกับสังคมหรือการเป็นพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัท ถือเป็นธรรมเนียมที่เริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทของเราอย่างฟริทซ์ เฮงเค็ล และฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา การร่วมมือกับพนักงานปัจจุบัน พนักงานเกษียณ ลูกค้าและผู้บริโภค เฮงเค็ลและฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง สามารถสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนในสังคมทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาสนับสนุนกิจกรรมในขอบเขตความต้องการทางสังคม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ฟิตเนสและสุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

เราได้จัดวางโครงสร้างกิจกรรมของเราทั่วโลกให้เป็น 4 องค์ประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเข้าชมที่ henkel.com

พลเมืองบรรษัทในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

The team at the Ban Kan Khoa Thaen School
สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน