คอลเลคชั่นของฉัน

พลเมืององค์กร

การมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบและฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา

การมีส่วนร่วมกับสังคมหรือการเป็นพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัท ถือเป็นธรรมเนียมที่เริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทของเราอย่างฟริทซ์ เฮงเค็ล และฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเรา การร่วมมือกับพนักงานปัจจุบัน พนักงานเกษียณ ลูกค้าและผู้บริโภค เฮงเค็ลและฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง สามารถสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนในสังคมทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาสนับสนุนกิจกรรมในขอบเขตความต้องการทางสังคม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ฟิตเนสและสุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

หลัก 4 ประการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเข้าชมที่ henkel.com

  • การรวมกลุ่มอาสาสมัคร: เราสนับสนุนให้พนักงานและพนักงานที่เกษียณแล้ว ทำงานอาสาเพื่อสังคมในโครงการ “ท้าให้ทำดีเพื่อวันพรุ่งนี้”
  • หุ้นส่วนทางสังคม: ในการสร้างความร่วมมือทางสังคม เราได้สนับสนุนโครงการและองค์กรเพื่อสังคมในทุกแห่งที่เฮงเค็ลมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก
  • สร้างความผูกพันในแบรนด์: นอกเหนือจากเฮงเค็ลจะสร้างความมีส่วนร่วมทางสังคมในระดับองค์กรแล้ว แบรนด์ต่างๆ ของเราก็มีส่วนร่วมในโครงการและองค์กรเพื่อสังคมทั่วโลกด้วยเช่นกัน
  • ความช่วยเหลือเร่งด่วน: เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เฮงเค็ลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเหมาะสมผ่านมูลนิธิ “Fritz Henkel Stiftung” ของเราในทุกแห่งที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

พลเมืองบรรษัทในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Ben van den Hende, Corporate Vice-President, Supply Chain, Beauty Care, Henkel Asia-Pacific, presenting the computer sets to the children
เฮงเค็ลบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย
The team at the Ban Kan Khoa Thaen School
สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน