เมนู
ค้นหา

พลเมืององค์กร

At Henkel, Corporate Citizenship is our way of “Making Society Future-fit”: with our activities, we empower people through education that provides them with the skillsets and competencies that lead to innovative ideas, sustainable behavior, and new digital solutions. We work together with our employees and retirees, customers, consumers, and NGOs to actively contribute to social progress and give back to our communities contributions that improve our society and adhere to our purpose and corporate values.

Deeply embedded in our corporate culture is the drive and character of Corporate Citizenship to go beyond our core daily business and make a voluntary social commitment. With these efforts, we are letting our communities know with more than words that we are Pioneers at Heart for the Good of Generations.

หลัก 3 ประการ

การรวมกลุ่มอาสาสมัคร:

เราสนับสนุนให้พนักงานและพนักงานที่เกษียณแล้ว ทำงานอาสาเพื่อสังคมในโครงการ “ท้าให้ทำดีเพื่อวันพรุ่งนี้”

หุ้นส่วนทางสังคม:

ในการสร้างความร่วมมือทางสังคม เราได้สนับสนุนโครงการและองค์กรเพื่อสังคมในทุกแห่งที่เฮงเค็ลมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก

ความช่วยเหลือเร่งด่วน:

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เฮงเค็ลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเหมาะสมผ่านมูลนิธิ “Fritz Henkel Stiftung” ของเราในทุกแห่งที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

พลเมืองบรรษัทในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา