เมนู
ค้นหา

กลยุทธ์

เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ และบริษัทของเรา พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือหัวใจหลักของแนวคิดกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราและเป้าหมายอันทะเยอทะยาน ในทุกด้าน

การเติบโตและการบริโภคทรัพยากรเป็นกระบวนการที่อยู่ควบคู่กันมายาวนานแล้ว และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ประชากรและมาตรฐานชีวิตเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงการใช้ทรัพยากรโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์กันว่าประชากรโลกจะเติบโตถึง 9,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 แนวโน้มดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ การบริโภคทรัพยากรจะมีมากขึ้นในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำถูกบริโภคในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่โลกจะผลิตขึ้นมาใหม่ได้ทัน

พัฒนาการเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความท้าทายในอนาคต แต่ยังทำให้เกิดโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นกัน นวัตกรรมและการสร้างความสำเร็จด้วยการใช้ให้น้อยลงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืน เราต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีแต่ใช้วัตถุดิบน้อยลง แนวคิดนี้เป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ล เรามุ่งมั่นค้นหาหนทางใหม่ในการเติบโตและเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากร เราต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของเราด้วยนวัตกรรมและความคิดที่ชาญฉลาด เพื่อสร้างคุณค่ามากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 

ค่านิยมและนิยาม

มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามเท่าภายในปี 2573

การส่งเสริมของเราใน 6 แผนงานหลัก

เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของเราตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ 6 แผนงานหลักที่สะท้อนถึงความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรา นวัตกรรมและการสร้างความสำเร็จด้วยการใช้ให้น้อยลงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา เราให้ความสำคัญกับขอบเขตที่แน่นอนที่รวมความท้าทายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรา เราได้แบ่งย่อยแผนงานหลักเหล่านี้ออกเป็นสองมิติ คือ “เพิ่มคุณค่า” และ “ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ความสำเร็จนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองมิติต้องอยู่ในใจพนักงานของเราตลอดเวลาและในการทำงานทุกวัน พร้อมกับสะท้อนอยู่ในกระบวนการธุรกิจเพื่อให้กลยุทธ์ของเราประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายระยะกลางของเราสำหรับปี 2563 (จากปี 2553)

ด้วยเป้าหมายเฉพาะกาลดังกล่าว เรามุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าที่เราสร้างขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 75 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 (จากปี 2553)

เป้าหมายที่เราต้องการไปให้ถึงภายในปี 2573

พื่อบรรลุเป้าหมายของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่าภายในปี 2573 เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเราให้ดีขึ้นร้อยละ 5 – 6 ต่อปี เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2554ถึง 2558 ที่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่เราสร้างขึ้นกับรอยเท้านิเวศโดยรวมที่ร้อยละ 38 โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลที่ร้อยละ 42 เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว “ปัจจัย 3” เรายังพัฒนาศักยภาพในด้านเหล่านี้ในอีกหลายปีข้างหน้า เราได้ตั้งเป้าหมายระยะกลางใหม่เพื่อให้บรรลุผลดังนี้

ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า

การพัฒนาสังคม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสภาพภูมิอากาศ

วัตถุดิบและของเสีย

น้ำและน้ำทิ้ง

การดำเนินการ

เรามุ่งเน้นกิจกรรมในหกจุดโฟกัสที่สะท้อนความท้าทายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรา เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์และให้บรรลุเป้าหมายของเรา เราต้องการเสริมรากฐานให้แข็งแกร่ง กระตุ้นความร่วมมือของพนักงานและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด


เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง

เพื่อปรับสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลก และยังสามารถให้เราประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ เราต้องพัฒนาศักยภาพของเรา ในขณะที่ทั่วโลกแข่งขันกันทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เฮงเค็ลตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ซึ่งคือการตั้งปี 2553 เป็นฐานโดยภายในปี 2573 เราต้องเพิ่มมูลค่าเป็นสามเท่าจากการดำเนินธุรกิจที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวข้องกับรอยเท้านิเวศของสินค้าและบริการของเรา


กระตุ้นความร่วมมือ

เมื่อกล่าวถึงการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา บุคลากรของเรามีบทบาทสำคัญในการทุ่มเท การใช้ทักษะและความรู้ในการทำงาน พนักงานเป็นผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในชีวิตการทำงานในแต่ละวันและในฐานะการเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานกับลูกค้าและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ และสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเฮงเค็ล ดังนั้นเราจึงต้องการพัฒนาและกระตุ้นความร่วมมือจากบุคลากรของเรา


สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด

เราต้องการเสริมความแข็งแกร่งในการมีส่วนร่วมในการเอาชนะการแข่งขันทั่วโลกและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดผ่านการดำเนินงาน ผ่านแบรนด์ และผ่านเทคโนโลยีของเรา ในขณะที่โลกต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฮงเค็ลมุ่งที่จะเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสภาวะอากาศ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตของเราลงร้อยละ 75 ภายในปี 2573 และยกระดับศักยภาพของแบรนด์และเทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยลูกค้าและผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดสรรพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้น

สิ่งที่เราประสบความสำเร็จ

เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่าภายในปี 2573 (“ปัจจัย 3”) เราได้กำหนดเป้าหมายระหว่างกาลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี 2563 โดยมีสถานะปัจจุบันดังนี้

ทีมผู้บริหารด้านความยั่งยืน

สภาความยั่งยืนซึ่งดูแลโดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารจากทุกภาคส่วนของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางการตัดสินใจที่มีหน้าที่กำหนดทิศทางของกิจกรรมความยั่งยืนระดับโลก สมาชิกจะเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจและฝ่ายในองค์กรที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปใช้ในการปฏิบัติงานของเรา