เมนู
ค้นหา

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน

เยี่มชมหน้าจอการรับสมัครงานของเรา คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันและตำแหน่งงานที่เปิดรับทั่วโลก โลก เรากำลังรอใบสมัครของคุณอยู่ 

Frau in Blazer

มองหางาน:

ตัวเลือกการกรอง

ระดับตำแหน่งงาน

ขอบข่ายหน้าที่

ดิจิทัล

ภูมิภาค/ประเทศ/ที่ตั้ง

ค้นหา

ตั้งตัวกรอง (0)

  งาน:  0 ของ 0

  สมัครงานที่เฮงเค็ล

  เราต้องการการตัดสินใจที่แยบยลแต่เร็วและง่าย นี่คือเหตุผลที่เราเปิดรับสมัครงาน on-line เท่านั้น การสมัครงาน on-line มีประโยชน์หลายอย่าง และทำให้ขั้นตอนต่างๆ เร็วขึ้น

  เอกสารหรับการสมัครงาน on-line ของคุณ
  คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการสมัครงาน on-line (ในรูปแบบไฟล์ PDF):

  • จดหมายสมัครงาน / จดหมายแนะนำตัว
  • ประวัติทั้งหมด (Resume/ CV)
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองจบการศึกษา ใบ transcript (ส่งเป็นเอกสารชุดเดียวในรูปแบบไฟล์ PDF)

  เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารของคุณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, กรุณา upload เอกสารทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว

  บริการทั้งหมดบนหน้าจอรับสมัครงานของเรา
  การรับสมัครงาน on-line มีบริการต่างๆ ดังนี้:

  • ค้นหางานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ
  • ส่งประวัติของคุณและสมัครผ่านการรับสมัครงาน on-line
  • เข้าไปดูและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่บันทึกไว้ในระบบของเราตอนไหนก็ได้
  • เปิดระบบเตือนเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ที่เปิดรับ
  • ติดตามสถานการสมัครงาน on-line ของคุณได้
  • เลือกภาษาที่คุณถนัด
  • ส่งต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับผ่าน facebook โดยเลือกฟังก์ชัน “tell a friend"
  • ใช้แบบฟอร์มติดต่อและถามคำถาม (ไม่ต้องสมัครก่อน)