เมนู
ค้นหา

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน

เยี่มชมหน้าจอการรับสมัครงานของเรา คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันและตำแหน่งงานที่เปิดรับทั่วโลก โลก เรากำลังรอใบสมัครของคุณอยู่ 

มองหางาน:

ระดับตำแหน่งงาน

ขอบข่ายหน้าที่

ตัวกรองเพิ่มเติม

ค้นหางานเฉพาะเจาะจง หรือ ค้นหาจากเลขที่อ้างอิงของตำแหน่งงาน

สมัครงานที่เฮงเค็ล

เราต้องการการตัดสินใจที่แยบยลแต่เร็วและง่าย นี่คือเหตุผลที่เราเปิดรับสมัครงาน on-line เท่านั้น การสมัครงาน on-line มีประโยชน์หลายอย่าง และทำให้ขั้นตอนต่างๆ เร็วขึ้น

เอกสารหรับการสมัครงาน on-line ของคุณ
คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการสมัครงาน on-line (ในรูปแบบไฟล์ PDF):

 • จดหมายสมัครงาน / จดหมายแนะนำตัว
 • ประวัติทั้งหมด (Resume/ CV)
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองจบการศึกษา ใบ transcript (ส่งเป็นเอกสารชุดเดียวในรูปแบบไฟล์ PDF)

เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารของคุณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, กรุณา upload เอกสารทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว

บริการทั้งหมดบนหน้าจอรับสมัครงานของเรา
การรับสมัครงาน on-line มีบริการต่างๆ ดังนี้:

 • ค้นหางานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ
 • ส่งประวัติของคุณและสมัครผ่านการรับสมัครงาน on-line
 • เข้าไปดูและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่บันทึกไว้ในระบบของเราตอนไหนก็ได้
 • เปิดระบบเตือนเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ที่เปิดรับ
 • ติดตามสถานการสมัครงาน on-line ของคุณได้
 • เลือกภาษาที่คุณถนัด
 • ส่งต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับผ่าน facebook โดยเลือกฟังก์ชัน “tell a friend"
 • ใช้แบบฟอร์มติดต่อและถามคำถาม (ไม่ต้องสมัครก่อน)

รับชมทั้งหมด:

วีดิทัศน์แนะนำบริษัท

 รู้จักกับเฮงเค็ลภายใน 4 นาที

3:50 นาที

971730

รับชมทั้งหมด:

Henkel’s application process

Learn all you need to know about your application at Henkel.

2:02 นาที

904400