เมนู
ค้นหา
Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เฮงเค็ล

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และเทคโนโลยีกาว

พลเมืองบรรษัท

ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท

พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม หรือ ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท ถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญของบริษัทมาโดยเสมอ

สื่อมวลชนและห้องข่าว

20 ส.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ล ปรับแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2562

เผยผลประกอบการปีนี้แตกต่างกันไปในหลากธุรกิจ เนื่องจากสภาพตลาดที่ยุ่งยากมากขึ้น

 • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกาว มีผลประกอบการโดดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ ผลประกอบการต่ำกว่าคาด
 • ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ประสบความสำเร็จมีอัตราการเติบโตที่ดี
 • ยอดขายรวมทั้งหมด  5,121 ล้านยูโร เกือบเท่าระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา เติบโตลดลง 0.4 %
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin*) อยู่ที่ 16.5% (-1.5 จุด), กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) อยู่ที่ 1.43 ยูโร (-9.5%)
 • ความสำเร็จในช่วงแรกๆ มาจากความริเริ่มเพื่อสร้างความเติบโตตามที่ประกาศไว้
 • มีการลงทุนเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
 • งบดุลแข็งแกร่งและมีการจัดการเงินสดที่ดี
อาคารด้านนอกของโรงงานเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ลในบางปะกง จังหวัดชลบุรี

22 ก.ค. 2562,

กรุงเทพฯ

ครบรอบ 20 ปีโรงงานบางปะกงและครบรอบ 40 ปีโรงงานบางปู

ฉลองทศวรรษแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน

บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองวาระครบรอบ 20 ปีโรงงานกาวอัจฉริยะที่บางปะกง ในวันที่ 11 กรกฎาคม และฉลองครบรอบ 40 ปีโรงงานผลิตยาแนวกระป๋องและสารเคลือบพื้นผิวที่บางปู ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้  โดยความสำเร็จที่เกิดอย่างต่อเนื่องนับเป็นผลมาจากความร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทกับลูกค้า ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและความยั่งยืน การมีทีมงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้ในระยะยาวให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น

7 พ.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลยืนยันเป้าหมายปี 2562

เฮงเค็ลโชว์ผลงานไตรมาสแรก ยอดขายเติบโต

 • ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 มาอยู่ที่ 4,969 ล้านยูโร ส่วนยอดขายปกติ (organic sales) เติบโตขึ้นร้อยละ 0.7
 • กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 795 ล้านยูโร (ลดลงร้อยละ 5.6)
 • ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* อยู่ที่ร้อยละ 16.0 (ลดลง 140 จุด)
 • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิอยู่ที่ 1.34 ยูโร ลดลงร้อยละ 6.3 ณ อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (constant currency)
 • กระแสเงินสดอิสระแข็งแกร่งอยู่ที่ 523 ล้านยูโร
 • ลงทุนในการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

บริษัท

รับชมทั้งหมด:

วีดิทัศน์แนะนำบริษัท

 รู้จักกับเฮงเค็ลภายใน 4 นาที

3:50 นาที

971730

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน

แบรนด์และธุรกิจ