เมนู
ค้นหา


washing hands

เฮงเค็ลสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

พนักงานของเฮงเค็ลประเทศไทยและมูลนิธิการกุศล Fritz Henkel Stiftung บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

บริษัท

ยินดีต้อนรับสู่เฮงเค็ลประเทศไทย

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และเทคโนโลยีกาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ร่วมใจต้านภัยโคโรนา

เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ และจะพยายามปกป้องพนักงานของเรา และงานของพวกเขา ตลอดจนให้บริการลูกค้าของเราและสนับสนุนชุมชนที่เราอยู่ทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

พลาสติก – ความรับผิดชอบร่วมกัน

พลาสติก – ความรับผิดชอบร่วมกัน

เราจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อพลาสติกได้อย่างไร

สื่อมวลชนและห้องข่าว

6 ส.ค. 2563

ผลประกอบการทางธุรกิจของเฮงเค็ลโดยรวม ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

  • มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มลูกค้า และให้ความช่วยเหลือชุมชน
  • ยอดขายรวม (nominal sales) ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 9,485 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 6.0 โดยมียอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (organic sales) ลดลงร้อยละ 5.2
  • ผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,191 ล้านยูโร ต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 27.5
  • อัตราผลกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้วอยู่ที่ร้อยละ 12.6 หรือ ลดลง 370 เบสิสพอยท์
  • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.96 ยูโร ลดลงร้อยละ 29.2 และลดลงร้อยละ 28.2 ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (constant currency)
  • กระแสเงินสดอิสระยังแข็งแกร่งอยู่ที่ 938 ล้านยูโร มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น
  • ยังไม่มีความชัดเจนเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการรวมในปี 2563 เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
  • การดำเนินการตามเป้าหมายใหม่ๆเพื่อการเติบโตยังเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

สมัครงาน

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน

วิธีการสมัคร

 
 
  •  

รับชมทั้งหมด:

Henkel’s application process

Learn all you need to know about your application at Henkel.

2:02 นาที

904400