เมนู
ค้นหา
Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เฮงเค็ล

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และเทคโนโลยีกาว

พลเมืองบรรษัท

ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท

พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม หรือ ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท ถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญของบริษัทมาโดยเสมอ

บริษัท

รับชมทั้งหมด:

วีดิทัศน์แนะนำบริษัท

รู้จักกับเฮงเค็ลภายใน 4 นาที

3:48 นาที

502136

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน

สื่อมวลชนและห้องข่าว

Teaser Annual Report 2018

27 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

มีการเติบโตด้านผลกำไรในปี 2561

เฮงเค็ลมียอดขายเติบโตดีเยี่ยม และมีรายได้ ผลกำไร และเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง

  • ยอดขายอยู่ที่ 19,900 ล้านยูโร โดยได้รับผลกระทบเชิงลบ 1,100 ล้านยูโรจากค่าเงินที่ผันผวน ยอดขายปกติเติบโต 2.4%
  • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้น +1.0% เป็น 3,496 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ปรับเพิ่มขึ้น +30 จุด เป็น 17.6%
  • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) เพิ่มขึ้น +2.7% เป็น 6.01 ยูโร เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ +7%
  • มีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ +12.7% เป็น 1,917 ล้านยูโร
  • รายงานการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น +3.4% เป็น 1.85 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ
  • การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์มีความก้าวหน้าที่ดี
  • โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโต แสดงถึงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตของผลกำไร
ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

แบรนด์และธุรกิจ