เมนู
ค้นหา

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัท

ยินดีต้อนรับสู่เฮงเค็ลประเทศไทย

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และเทคโนโลยีกาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ร่วมใจต้านภัยโคโรนา

ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโคโรนาไวรัส สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นสวัสดิภาพของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

ติดต่อ

ติดต่

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเรา 

สื่อมวลชนและห้องข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน