เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นนี้ฝังลึกอยู่ในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเรา

gettyimages-1131376747

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเราในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ร่วมใจต้านภัยโคโรนา

ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโคโรนาไวรัส สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นสวัสดิภาพของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

Pioneers at heart for the good of generations คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

สื่อมวลชนและห้องข่าว

???internal.link.th???
Teaser Annual Report 2023
???internal.link.th???
Teaser Sustainability Report 2023
???internal.link.th???
นักวิทยาศาสตร์หญิงสวมเสื้อคลุมห้องปฏิบัติการกับแว่นตานิรภัยกําลังทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน