เมนู
ค้นหา
Donation-PI-background

COVID-19:
Global solidarity program 

Henkel addresses global COVID-19 pandemic through comprehensive support for employees, customers and affected communities.

เรียนรู้เพิ่มเติม

เทรนด์การเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมการบิน

สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายและความต้องการสำหรับเครื่องบินและจานดาวเทียมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน เฮงเค็ล จึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดขยะ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

พลาสติก – ความรับผิดชอบร่วมกัน

พลาสติก – ความรับผิดชอบร่วมกัน

เราจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อพลาสติกได้อย่างไร

สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปริญญาโท

สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปริญญาโท

ในเดือนพฤษภาคม บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัดให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท 12 คนจากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ในประเทศอังกฤษซึ่งมาเยี่ยมชมสำนักงานในเมืองไทย

สื่อมวลชนและห้องข่าว

5 มี.ค. 2563

เฮงเค็ลเปิดตัววาระการเติบโต

 • เฮงเค็ล กำหนดทิศทางในอนาคตด้วยกรอบกลยุทธ์ใหม่
  • ปรับพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จอย่างจริงจัง
  • เร่งสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
  • สร้างความยั่งยืนบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป้าหมายที่ท้าทาย
  • เปลี่ยนถ่ายระบบดิจิทัลไปสู่การสร้างคุณค่าเพื่อลูกค้าและผู้บริโภค
  • ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยความเป็นผู้นำ
 • การเติบโตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินในระยะกลาง ถึงระยะยาว
  • เติบโตตามที่ควรจะเป็น 2-4%
  • กำไรสุทธิที่มีการปรับตัวเลขแล้วต่อการเติบโตของหุ้นบุริมสิทธิในอัตราปานกลางถึงสูง ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
  • เน้นความคล่องตัวของกระแสเงินสด

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

เฮงเค็ล ในหมู่สื่อมวลชน

เฮงเค็ล ในหมู่สื่อมวลชน

บริษัท

รับชมทั้งหมด:

วีดิทัศน์แนะนำบริษัท

 รู้จักกับเฮงเค็ลภายใน 4 นาที

3:50 นาที

971730

งาน

ตำแหน่งงานและการสมัครงาน