เมนู
ค้นหา
Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เฮงเค็ล

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และเทคโนโลยีกาว

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา

กรอบกลยุทธ์ใหม่

กรอบกลยุทธ์ใหม่ของเราจะเป็นหนทางนำเราไปสู่อนาคต

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

“Pioneers at heart for the good of generations” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมี
ความสมดุล บริษัทเป็นผู้นำในสามหน่วยธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจสำหรับผู้บริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care) รวมถึงธุรกิจบิวตี้แคร์ (Beauty Care) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในตลาดต่างๆ และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยประสบความสำเร็จมายาวนาน กว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2563 เฮงเค็ลได้รายงานยอดขายจำนวน 19,300 ล้านยูโร และผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,600 ล้านยูโร (ปรับปรุงสำหรับยอดกำไร/ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการ
ปรับโครงสร้าง) เฮงเค็ลมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 53,000 คนในทั่วโลก ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความหลากหลายสูงและมีความมุ่งมั่น โดยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีจุดมุ่งหมาย  และค่านิยมร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนอันเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งสูงด้วยดัชนีและการจัดอันดับในระดับสากลหลายต่อหลายครั้ง หุ้นบุริมสิทธิ์ของเฮงเค็ลจดทะเบียนในดัชนีหุ้น DAX ของเยอรมัน

บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย 

เฮงเค็ลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีพ.ศ.2515

และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ เฮงเค็ลมีโรงงานผลิตกาวสองแห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์หนึ่งแห่ง และ

กลุ่มธุรกิจของเราในภาพรวม

แบรนด์ชั้นนำ

Loctite ล็อคไทท์

เรียนรู้เพิ่มเติม