คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์

กลุ่มเพื่อนร่วมงาน 4 คนพิงโต๊ะและตรวจสอบเอกสารบางอย่าง

ความร่วมมือกับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันสําหรับ Henkel การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืนคือสองส่วนสําคัญของกลยุทธ์ ซึ่งทั้งพันธมิตรและซัพพลายเออร์ของเราต่างก็มีบทบาทสําคัญในทั้งสองส่วนนี้ เราคิดนอกกรอบอยู่เสมอและมองหาหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ หลากหลายในการค้นหาแนวคิดใหม่ๆและพยายามขับเคลื่อนความสำเร็จในการนำไปใช้งาน

คู่ค้าทางธุรกิจ

Henkel มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจนวัตกรรม เป้าหมายของเราคือการนําเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค เราร่วมงานกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เรามองหาแนวคิดสร้างสรรค์สําหรับผลิตภัณฑ์ วัสดุ และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่มีอยู่ ใช้ความเชี่ยวชาญของคุณ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสําเร็จของเรา

การลงทุนขององค์กร

เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเรา – รักษามาตรฐานที่สูงในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและความยั่งยืน
ทีมจัดซื้อระดับโลกของเราสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่สูงและประสิทธิภาพเชิงต้นทุนเป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว เราเลือกซัพพลายเออร์ที่นำเสนอศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งในด้านนวัตกรรม ต้นทุนการผลิตและกระบวนการด้านการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม