เมนู
ค้นหา

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

เราต้องการสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน – สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา ผู้ถือหุ้นของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ พนักงานของเฮงเค็ลซึ่งเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจ และความกระตือรือร้น จะร่วมกันทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริง

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของเรา หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมอบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน กฎเกณฑ์พฤติกรรมที่ผูกพันพนักงานทั่วโลกถูกกำหนดขึ้นเป็นชุดระเบียบปฏิบัติ ชุดระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ ชี้แนะแนวทางพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกธุรกิจและทุกวัฒนธรรมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมาย

สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน

เราต้องการสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน - สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา ผู้ถือหุ้นของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี

เราเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจกาว ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเหนือคู่แข่ง และให้บริการในทุกอุตสาหกรรมและทุกตลาดทั่วโลก

ในธุรกิจสำหรับผู้บริโภค เราเป็นผู้นำในหลากหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

สำหรับเราแล้ว “การเป็นผู้นำ” มีความหมายมากไปกว่าการเป็นที่หนึ่งในด้านส่วนแบ่งการตลาดหรือขนาดของธุรกิจ ในขณะที่ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี

อันดับแรก เราต้องอาศัยความเป็นผู้นำในด้านการสร้างค่านิยม ต้องอาศัยการเป็นผู้นำในด้านความคล่องตัวและการตอบสนองต่อตลาดที่ผันผวนและความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม คุณภาพ การบริการ และความยั่งยืน

ภารกิจ

เราต้องการให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลกในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ที่เป็นผู้นำในตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและมีค่านิยมร่วมกัน

ค่านิยม

ค่านิยมของเรายังชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรมของเราทั้งหมด ในทุกวัน เราจำเป็นต้องตัดสินใจในหลายเรื่องในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนอย่างสูง ในขณะเดียวกัน เรามีความแตกต่างหลากหลาย พวกเรามาจากพื้นเพวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เราดำเนินธุรกิจในหลายตลาดและหลายอุตสาหกรรม นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมค่านิยมอันชัดเจนที่เราทุกคนร่วมแบ่งปัน เข้าใจ และปฏิบัติตามที่เฮงเค็ล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต

  • ลูกค้าและผู้บริโภค
  • พนักงานของเรา
  • ผลประกอบการด้านการเงิน
  • ความยั่งยืน
  • การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว

ลูกค้าและผู้บริโภค คือ ศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ

เราเล็งเห็นและตอบสนองเหนือความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคด้วยการมอบคุณค่า คุณภาพ บริการที่ดีที่สุด และสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำ แบรนด์ และ เทคโนโลยี เพื่อสร้างค่านิยมอันยั่งยืน 

เราถือว่าลูกค้าและผู้บริโภคอยู่สูงที่สุดและคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ในการที่จะมอบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำ รวมไปถึงคุณภาพสูงสุด และการบริการที่โดดเด่น เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจลูกค้าและผู้บริโภคให้ดียิ่งกว่าคู่แข่งของเรา หากเราประสบความสำเร็จในการทำเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างมีผลกำไรและขึ้นเป็นผู้นำในทุกตลาดและทุกประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เรายกย่อง ท้าทาย และให้รางวัลแก่พนักงานของเรา

เราคือทีมงานระดับโลกที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยชุดค่านิยมอันแข็งแกร่ง เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ พัฒนาความสามารถของพวกเรา และสนับสนุนความแตกต่างในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้อง เรารับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัว ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว และเป็นผู้นำตัวอย่าง

เฮงเค็ล เราสนับสนุนความแตกต่างและการมีส่วนร่วม ความหลากหลายของพนักงานของเรา พื้นเพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสร้างสรรค์ คือรากฐานของความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเรา เรายกย่อง ท้าทาย และให้รางวัลแก่พนักงานของเราทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม และสร้างค่านิยมอันยั่งยืน พนักงานแต่ละคนจะสร้างตัวอย่างที่ดี รับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว และปฏิบัติด้วยมาตรฐานสูง

เราผลักดันผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศและยั่งยืน

เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นในการสร้างค่านิยมอันยั่งยืน สร้างผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศ และมอบผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

เราดำเนินตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการเงินและสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้แก่บริษัทของเรา ผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศและการสร้างค่านิยมอันยั่งยืนช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นในอนาคต และสร้างการเติบโตที่มีผลกำไรอย่างมั่นคง นี่ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น แต่ยังช่วยพนักงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแห่งความยั่งยืน

เราตั้งเป้าที่จะสร้างคุณค่าอันยั่งยืนในทุกๆ สิ่งที่เราทำ พร้อมๆไปกับพนักงาน พาร์ทเนอร์ และผู้ถือหุ้น เรามีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภค ปกป้องสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เฮงเค็ลพยายามเป็นอย่างมากในการสร้างความสมดุลระหว่างพนักงาน สิ่งแวดล้อม และผลกำไร ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในด้านความยั่งยืนเป็นแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จด้านการปฏิบัติงาน เราใช้วิถีผู้ประกอบการ ที่ได้ผลในระยะยาวต่อทุกองค์ประกอบของความยั่งยัน โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ด้วย

เราสร้างอนาคตด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการบนพื้นฐานของธรรมเนียมปฏิบัติแบบธุรกิจครอบครัว

เรามีธรรมเนียมปฏิบัติที่เราภาคภูมิใจในฐานะธุรกิจครอบครัวที่มีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าอันยั่งยืน เราดำเนินตามวิสัยทัศน์อันยั่งยืนสำหรับบริษัทของเรา โดยมีค่านิยมเป็นตัวชี้นำ พร้อมด้วยพื้นฐานด้านการเงินที่แข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงให้แก่อนาคตอันประสบความสำเร็จของเรา

ตั้งแต่เฮงเค็ลเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2419 ครอบครัวเฮงเค็ลได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อบริษัทฯ ทำให้เราสามารถดำเนินงานได้ด้วยการมองระยะยาว ค่านิยมร่วมกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของเรา หลอมรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การสร้างค่านิยมอันยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต