เมนู
ค้นหา

วัฒนธรรมองค์กร

จุดมุ่งหมายของเราจะบอกถึงสิ่งที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกันที่เฮงเค็ล นั่นคือ Pioneers at heart for the good of generations. เราคือทีมงานที่มีความหลากหลายจากเพื่อนร่วมงานประมาณ 52,000 คนทั่วโลก มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในทุก ๆ วัน ผ่านผลิตภัณฑ์ การบริการ และโซลูชันต่างๆ ของเรา จุดมุ่งหมายของเราสร้างขึ้นจาก รากฐานของเรา และสานต่อมรดกที่เรายึดถือมายาวนานนั่นคือ นวัตกรรม ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน สู่อนาคต ค่านิยมที่เรามีร่วมกันและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินการในทุกๆ วัน

จุดมุ่งหมายของเราOur Purpose


PIONEERS AT HEART
FOR THE GOOD OF GENERATIONS.

ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยความฝัน เมื่อ 145 ปีที่แล้ว ฟริตซ์ เฮงเค็ล (Fritz Henkel) ผู้ประกอบการ และผู้บุกเบิกที่มีหัวใจกล้าหาญ ได้ปฏิวัติชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยเหตุนี้ เขาได้เปิดตัวมรดกแห่งการดูแล สำหรับพนักงานของเขา สังคม และสิ่งแวดล้อม เขาได้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนมายาวนานก่อนแนวคิดนี้จะเกิดขึ้น

ปัจจุบัน ชื่อของ เฮงเค็ล ยังหมายถึงค่านิยมที่สำคัญเหล่านี้ สำนึกในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ทำให้เราเป็น ชุมชนหลากหลายประมาณ 52,000 คน ที่ลูกค้าและผู้บริโภคไว้วางใจ เราร่วมกันเสริมสร้างและปรับปรุงชีวิตของผู้คนนับพันล้านคนทุกวันผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของเราและเรายังมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบที่ดีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

เราจะสร้างสปิริตแห่งการเป็นผู้บุกเบิก การมีความรู้ และทรัพยากรเพื่อกำหนดอนาคตที่มีเป้าหมายสำหรับคนรุ่น
ต่อ ๆ ไป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเรา เราจึงสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค มอบความสำเร็จให้ทีมงานของเรา และเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ขึ้นในโลก

ค่านิยม

ค่านิยมของเรายังชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรมของเราทั้งหมด ในทุกวัน เราจำเป็นต้องตัดสินใจในหลายเรื่องในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนอย่างสูง ในขณะเดียวกัน เรามีความแตกต่างหลากหลาย พวกเรามาจากพื้นเพวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เราดำเนินธุรกิจในหลายตลาดและหลายอุตสาหกรรม นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมค่านิยมอันชัดเจนที่เราทุกคนร่วมแบ่งปัน เข้าใจ และปฏิบัติตามที่เฮงเค็ล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต