ชื่อและที่อยู่

ผู้ให้บริการ

บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำนักงานที่ขึ้นทะเบียน

ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ไปรษณีย์

ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2 209 8000
แฟกซ์ +66 2 209 8008

อีเมล์

อีเมล์ marketing-th@henkel.com