200917-hen-nhm-1051-srgb-1

อ้างถึงสื่อ

ทีมสื่อมวลชนและห้องข่าวของเรานำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดและข้อมูลความเป็นมาในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงภาพแเพื่อให้ผู้สื่อข่าวสามารถดาวน์โหลดใช้งาน.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Teaser Annual Report 2023

4 มี.ค. 2567

กรุงเทพฯ

เร่งดำเนินการตามแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางตลาดที่ท้าทาย

เฮงเค็ล มีการเติบโตของยอดขายภายในและผลกำไรอย่างมั่นคงในปี 2566

 • การดำเนินการทางธุรกิจอย่างมั่นคงในปี 2566
  • ยอดขาย 21.5 พันล้านยูโร มีการเติบโตจากภายในอย่างมั่นคงอยู่ที่ร้อยละ 4.2
  • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)* อยู่ที่ 2.6 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2
  • ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว (EBIT margin)*อยู่ที่ร้อยละ 11.9 มีการพัฒนาที่มั่นคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (150 bp)
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS)*เพิ่มขึ้น 4.35 ยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ +20 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.6 พันล้านยูโร
 • เสนอการแบ่งเงินปันผลเท่าเดิมที่ 1.85 ยูโรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว
 • เร่งดำเนินการตามแผนการเติบโตตามเป้าหมาย
  • แบรนด์คอนซูเมอร์ มีการรวมธุรกิจรวดเร็วกว่าที่วางแผนไว้
  • เทคโนโลยีกาว เป็นองค์กรแบบใหม่มีการเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
  • ทั้งสองหน่วยธุรกิจได้พัฒนามากขึ้นจากการเข้าซื้อธุรกิจตามเป้าหมาย
  • ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน
 • แนวโน้มปีงบประมาณ 2567 เน้นให้ความสำคัญกับการเติบโตมุ่งสู่ผลกำไร
  • การเติบโตของยอดขายจากภายใน: เป็นร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 4.0
  • ผลตอบแทนจากยอดขายปรับแล้ว (EBIT margin)*: เป็นร้อยละ 12.0 ถึง 13.5
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS)* เพิ่มในช่วง ร้อยละ +5 ถึงร้อยละ +20 (ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
Teaser Sustainability Report 2023

4 มี.ค. 2567

กรุงเทพฯ

เฮงเค็ลเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2566

ความคืบหน้าที่แข็งแกร่งในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล

 • การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:
  • ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในการผลิตลง 61 เปอร์เซ็นต์
  • สัดส่วนการซื้อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 89%
 • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก
 • ทรัพยากรธรรมชาติ ครบรอบ 10 ปีของการร่วมมือกับ Solidaridad สําหรับน้ำมันปาล์ม (เมล็ดในปาล์ม) ที่ยั่งยืน
 • ความมุ่งมั่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ดำเนินแนวทางการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรอย่างเป็นกลางทางเพศ
 • โซลูชันที่ยั่งยืน: การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ความผูกพันธ์ของพนักงาน: การขยายผลโครงการ "Sustainability at Heart"
ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ข้อมูลเพิ่มเติม