3-erbild-webseite-1640x514px

THIS IS เฮงเค็ล ประเทศไทย

ด้วยมรดกอันแข็งแกร่งที่สืบทอดมายาวนานกว่า 145 ปี เราปรับแนวคิดใหม่และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในทุกๆวัน เพื่อวันนี้และเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป ผ่านแบรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของเรา ตลอดทีมงานของเราทั่วโลก

เฮงเค็ลครองตำแหน่งผู้นำทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีชื่อเสียง น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม กาว ยาแนว และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว

เราเป็นใครและอะไรเป็นแรงผลักดันเรา

WE ARE PIONEERS AT HEART FOR THE GOOD OF GENERATIONS

Mountain

จุดมุ่งหมายของเรา Pioneers at heart for the good of generations รวมสิ่งที่เรายืนหยัด วิธีการทำงาน และกลยุทธ์ของเราเข้าไว้ด้วยกัน


จิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของผู้ก่อตั้งบริษัท ฟริทซ์ เฮงเค็ล คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับเราและรวมพนักงานของเฮงเค็ลทั่วโลก ความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของวันพรุ่งนี้ วันนี้ และทุกๆวัน เราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อตัวเราเอง แต่เราทำเพื่อคนรุ่นต่อๆไป เพราะเรามีความรับผิดชอบร่วมกัน

ธุรกิจของเรา

เทคโนโลยีกาว ADHESIVE TECHNO­LO­GIES

adhesive-foliage

เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านกาว ซีลแลนท์ และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว– สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม  ผู้บริโภคและช่างฝีมือ

คอนซูเมอร์แบรนด์ CONSUMER BRANDS

Abstract image representing the Henkel business Consumer Brand which represents Hair and Laundry & Home Care.

เป็นหน่วยธุรกิจซึ่งครอบคลุมหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 

เรื่องราวของเรา

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI)

ฉันไม่เหมือนใคร เราคือเฮงเค็ล

ความแตกต่างของพนักงานกว่า 50,000 คน คือพลังของเรา

ที่เฮงเค็ล เราเชื่อในพลังของความแตกต่าง เราเชื่อในความเท่าเทียมกันและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีความแตกต่าง  ในสังคมและสถานที่ทำงานของเรา

ความหลากหลายของพนักงาน ภูมิหลัง ประสบการณ์ มุมมอง และการเห็นความคุณค่าของความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นรากฐานความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา เราเชื่อว่าวัฒนธรรมของบริษัทที่เน้นความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความสามารถในการทำผลงานที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นพลังมาจากการที่เราสามารถนำ DEI มาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และการทำธุรกิจของบริษัท

เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะสร้างทีมที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เราดำเนินงานอยู่และลูกค้าที่เราทำงานด้วย ผ่านทางความหลากหลายของภูมิหลังทางวัฒนธรรม ทักษะ และความรู้ที่หลากหลาย ทีมงานที่มีความหลากหลายก่อให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหา กระนั้นก็ตามพวกเขายังต้องการวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผู้นำเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างดีที่สุด

Sylvie Nicol

เรามีทีมงานทั่วโลกที่หลากหลายวัฒนธรรม  ซึ่งช่วยให้เรายกระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเรา