การดำเนินธุรกิจในประเทศ

เฮงเค็ล ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ดำเนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยีกาวและผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์แบรนด์ เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกาว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา สำหรับหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์แบรนด์
เรามุ่งเน้นที่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับมืออาชีพและผู้บริโภค

เฮงเค็ล ประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ รวมหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายใต้ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อเท็จจริงของเฮงเค็ลในประเทศไทย