Taft ทัฟท์

ทัฟท์ ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมในยุโรป เพื่อทรงผมที่อยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ด้วยผลิตภัณฑ์สเปรย์จัดแต่งทรงผมสู่ตลาดยุโรป ในระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทัฟท์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ให้ความอยู่ทรงได้ยาวนานตลอดวัน และทุกฤดูกาล จึงทำให้ทัฟท์ เป็นแบรนด์ในระดับแนวหน้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สินค้าของทัฟท์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรเพิ่มความหนาของเส้นผม ให้ความเงางาม หรือ อยู่ทรงยาวนาน ต่างถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของเส้นผมที่ต่างกัน และในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ทัฟท์จึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดเทรนด์ของตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแฟชั่นการจัดแต่งทรงผมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ทัฟท์ ได้ขยายกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ชนิดสเปรย์ มูส เจล และแว็กซ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน