เมนู
ค้นหา

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

ชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเราในประเทศไทย

เฮงเค็ลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีพ.ศ.2515 
และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ เฮงเค็ลมีโรงงานผลิตกาวสองแห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์หนึ่งแห่ง