เมนู
ค้นหา

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

ชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเราในประเทศไทย

เฮงเค็ลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีพ.ศ.2515
และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ เฮงเค็ลมีโรงงานผลิตกาวสามแห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงามหนึ่งแห่ง และ
ศูนย์กระจายสินค้าเอเซียแปซิฟิค