28 พ.ย. 2561  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

หนึ่งปีแห่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์

เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เฮงเค็ลถือเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคผู้บริโภคระดับโลกรายแรกที่ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมอย่างพลาสติกแบงก์ นับจากนั้นเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์ได้ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในการดำเนินงานมากมาย โดยศูนย์รับซื้อพลาสติกทั้ง 3 แห่งที่สร้างขึ้นใหม่ในเฮติได้รวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน นอกจากนี้เฮงเค็ลยังนำ “โซเชียลพลาสติก” (Social Plastic) ที่เก็บได้เหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นครั้งแรก

เดวิด แคทซ์ ซีอีโอ ของพลาสติกแบงก์ กล่าวว่า “พลาสติกแบงก์มุ่งสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อทำให้โลกของเราดีขึ้น การเป็นพันธมิตรกับเฮงเค็ลถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ด้วยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแก้ไขปัญหาขยะแบบองค์รวม และยังได้ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกด้วยในขณะเดียวกัน”

พลาสติกแบงก์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งลดขยะในมหาสมุทรและแม่น้ำลำคลอง และสร้างโอกาสให้กับคนยากจนโดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะ โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ ที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก โดยภายใต้ความร่วมมือกับเฮงเค็ลได้มีการเปิดศูนย์รับซื้อขยะพลาสติกใหม่ 3 แห่งขึ้นในเฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ปัจจุบันได้มีการรวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำดื่มมากกว่า 1.2 ล้านขวด

“โซเชียลพลาสติก” ในบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ล

พลาสติกที่เก็บรวบรวบมา จะถูกคัดแยกและผ่านกระบวนการ ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างคุณค่าเป็น “โซเชียลพลาสติก” ซึ่งสามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ บรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ลที่ผลิตจาก โซเชียลพลาสติกครั้งแรกได้เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยใช้ในการผลิตขวด 25,000 ใบสำหรับผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด ส่วนกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ก็ประสบความสำเร็จในการทดลองนำร่องใช้โซเชียลพลาสติกแล้ว โดยในปี 2562 ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจมีแผนที่จะเพิ่มการใช้โซเชียลพลาสติกให้มากขึ้นในสายผลิตภัณฑ์บางส่วน ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะถือเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้โซเชียลพลาสติกมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์รับซื้อพลาสติกแห่งใหม่เพื่อเพิ่มการใช้โซเชียลพลาสติกและช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนให้มากขึ้น

ความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า

จากกลยุทธ์ในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างสูงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้* ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 โดยเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จ เฮงเค็ลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรมและตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากความร่วมมือกับพลาสติกแบงก์แล้ว เฮงเค็ลยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น “New Plastics Economy” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่ henkel.com/sustainability/positions/packaging.

*ไม่รวมผลิตภัณฑ์กาวที่สารตกค้างอาจทำให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้

นับตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือกับเฮงเค็ล พลาสติกแบงก์ได้เปิดศูนย์รับซื้อพลาสติกแล้ว 3 แห่งในเฮติ

ผลิตภัณฑ์ของเฮงเค็ลที่ใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งผลิตจากโซเชียลพลาสติก ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2560

จากความร่วมมือกับพลาสติกแบงก์ เฮงเค็ลได้ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ไปพร้อมๆ กับช่วยเหลือผู้คนที่ยากจน

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในองค์กร 250 แห่งที่ร่วมลงนามใน ‘Global Commitment’ หรือพันธสัญญาทั่วโลกของ New Plastics Economy

12 พ.ย. 2561

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

พันธสัญญาทั่วโลกของ New Plastics Economy

เฮงเค็ลลงนามในพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้ก้าวหน้า

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เฮงเค็ลจึงได้เข้าร่วมกับ New Plastics Economy ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยมูลนิธิอัลเลน แมคอาเธอร์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันคิดและออกแบบอนาคตของพลาสติก รวมทั้งผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในวันนี้ New Plastics Economy ได้ประกาศ Global Commitment หรือพันธสัญญาทั่วโลก ซึ่งมีองค์กร 250 แห่งรวมถึงเฮงเค็ล ร่วมลงนาม โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการกำจัดขยะและมลภาวะพลาสติกที่ต้นเหตุ

Henkel’s new strategic framework for sustainable packaging

1 ต.ค. 2561

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ขยายกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

เฮงเค็ลประกาศเป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เฮงเค็ลได้เสริมพันธกิจไปอีกขั้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้มากขึ้นด้วยการขยายกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลให้ได้ 35% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในยุโรป