Essensity เอสเซนซิตี้ 

สีแท้จริง พลังจากธรรมชาติ ผสานความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

เอสเซนซิตี้ คือ ครีมเปลี่ยนสีผมชนิดแรกของเราที่ปราศจากแอมโมเนีย ด้วยเทคโนโลยีไฟโตลิพิดที่ช่วยให้ผลลัพธ์สีมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมมีความเป็นธรรมชาติ สารสังเคราะห์ถูกทดแทนด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติเพื่อให้ผลลัพธ์คงประสิทธิภาพสูงสุด เอสเซนซิตี้ ปราศจาก แอมโมเนีย ซิลิโคน และ น้ำหอมสังเคราะห์