15 ม.ค. 2567  กรุงเทพฯ

สานฝันเพื่ออนาคตของเยาวชนไทย

เฮงเค็ล ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดยโสธรและนครพนม

“เฮงเค็ล ประเทศไทย” มุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งพนักงานอาสาสมัครลงพื้นที่โรงเรียน 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม มอบของเด็กเล่นและเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวัน และพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือโรงเรียนในด้านอื่นๆอีกต่อไป

นอกเหนือจากการมอบของเล่นและสนับสนุนอาหารกลางวันแล้ว อาสาสมัครเฮงเค็ลยังช่วยริเริ่มโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและสมาชิกอื่นๆ ของโรงเรียนนำขยะรีไซเคิลมาแลกสินค้าหรือเงินตามเงื่อนไขของโครงการ

“เฮงเค็ล ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกเพื่อคนรุ่นต่อไป เราหวังว่าบุคลากรและการบริจาคของเรา จะช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการแบ่งปัน และจะช่วยปูทางเพื่อรุ่นถัดไปในอนาคต ผมดีใจที่ทุนสนับสนุนของเราได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็ก ๆ และเราก็จะให้การสนับสนุนโรงเรียนในระยะยาวต่อไป” นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธาน บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าว

บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนชายแดนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 3.7 แสนบาท ผ่านโครงการ Make an Impact on Tomorrow (MIT) ของมูลนิธิการกุศลฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟตุง เพื่อใช้ในการกำจัดปลวกและปรับปรุงส่วนของพื้นที่ล้างจานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวมีอายุกว่า 34 ปี รองรับนักเรียนจำนวน 70 คน  

พร้อมกันนี้ พนักงานอาสาสมัครของเฮงเค็ลยังได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนคอนราดเฮงเค็ล ที่อยู่กับโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งดอกเตอร์คอนราด เฮงเค็ล อดีตหัวหน้าบริษัท เฮงเค็ล ได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นด้วยเงินบริจาคกว่า 1.47 ล้านบาท เงินจำนวนนี้ได้ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน 2 อาคาร รวมถึงซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย

ด้านนายอรรคพงศ์ บุญโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวย้ำว่า “การสนับสนุนในเบื้องต้นของเฮงเค็ลจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนยังคงมีบทบาทสำคัญในชุมชนนี้ อาสาสมัครของเฮงเค็ลได้ลงพื้นที่และเห็นผลลัพธ์จากทุนสนับสนุนของ MIT ที่มอบให้ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจและช่วยผลักดันให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทอีกด้วย”  

ปัจจุบันนี้ เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้อุปถัมภ์โรงเรียนจำนวน 3 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร โดยเฮงเค็ล ประเทศไทยได้สนับสนุนโรงเรียนในหลายด้าน อาทิ สนับสนุนเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนครูผู้สอน และให้พนักงานไปเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมบริจาคเงิน

Henkel Thailand continues supporting education at schools in Yasothorn and Nakorn Panom

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย บริจาคของเล่นและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในชนบทของประเทศไทย

อาสาสมัครจากเฮงเค็ล ประเทศไทยได้สำรวจแนวทางในการสนับสนุนโรงเรียนในชนบทของประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ อาสาสมัครจากเฮงเค็ล ประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนในเขตชนบทของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม