เมนู
ค้นหา

ดาวน์โหลด

พบกับเนื้อหาล่าสุดและดาวน์โหลดส่วนอื่นๆ ได้ที่ส่วนภาพรวมด้านล่าง

กฎเกณฑ์และมาตรฐาน

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเฮงเค็ลในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความเหมาะสมตามกฎหมายถูกแยกส่วนจากแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน โดยกฎระเบียบด้านพฤติกรรมที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันได้รับการประกาศในชุดกฎเกณฑ์และมาตรฐาน