สมัครงาน


ที่เฮงเค็ล เราท้าให้เกิดผลกระทบ

เมื่อเทคโนโลยีได้มาพบกับกลุ่มสินค้าบริโภค คุณจะสามารถทำให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน กระทบกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำ และกระทบกับธุรกิจที่มีความสามารถสูงทั่วโลก การงานอาชีพกับเราหมายถึงการได้มีส่วนสนับสนุนร่วมกับอนาคตที่ยั่งยืน และยังหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและมีส่วนเป็นเจ้าของกับวัฒนธรรมที่สดใสและหลากหลาย เรารักความกล้าและความคิดใหม่ๆในทีมงานที่กล้าหาญและห่วงใยกัน

Various Henkel employees in movement. They look confident, friendly, open-minded and ready to change the game.
Various Henkel employees in movement. They look confident, friendly, open-minded and ready to change the game.
Various Henkel employees in movement. They look confident, friendly, open-minded and ready to change the game.
Various Henkel employees in movement. They look confident, friendly, open-minded and ready to change the game.
ทำไมต้องเฮงเค็ล?

คุณสามารถเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การเป็นคนที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหมายถึงความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น การผลักดันการแปรเปลี่ยนไปในโลกดิจิตัลและการนำมาซึ่งความคิดที่สดใหม่ในชีวิต

รูปของพนักงาน Henkel ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ ใช้ iPad ทำงาน โพสถ่ายรูป นำเสนอรองเท้าสีขาวข้างๆ โลโก้ของ Persil Sneaker Clean

Meet Tilak

เฮงเค็ล เราสามารถสร้างความท้าทายในสิ่งที่เป็นอยู่และกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆขึ้นมา

ด้วยแอปพลิเคชัน Choicify บนโทรศัพท์มือถือ เราได้จัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไว้ให้แก่ลูกค้าโดยเป็นแบบเจาะจงสำหรับบุคคลแต่ละคนให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นโดยเจตจํานงร่วมกันที่จะปฏิวัติโดยการทำสิ่งที่จะสั่นสะเทือนวงการตลาดด้วยวิธีที่ก้าวล้ํา ตอนนี้ ฉันเรียกตัวเองว่านักประดิษฐ์

Tilak, Corporate Director Digital Commerce

เราทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมที่เฮงเค็ลหมายถึงการมีจิตใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันบนความไว้ใจและโปร่งใสและมีความหลากหลาย.

พนักงาน Henkel กำลังทำงานในอริยาบถต่างๆ เช็คโทรศัพท์ ใช้คอมพิวเตอร์ คุยโทรศัพท์ โพสถ่ายรูป

พบกับ ออร์ยานา

ในทีมงานของเรา เรารับฟังซึ่งกันและกันและปฏิเสธการยึดติดกับลำดับชั้นของตำแหน่ง บริษัทยึดมั่นในความหลากหลายที่มาหลอมรวมกันอย่างเคร่งครัด สิ่งที่ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างยิงใหญ่ก็คือการสื่อสารระหว่างเรากับชุมชนของเราตอนที่มีการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เกิดการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง มันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่เรามีพลังในการทำให้เรื่องสำคัญเช่นนี้ได้มีเวทีที่ใหญ่โต

ออร์ยานา, ผู้จัดการชุมชนสากล

คุณสามารถสร้างสรรค์อาชีพของคุณได้

การสร้างสรรค์อาชีพของคุณในองค์การข้ามชาติด้วยผลงานส่วนตัวที่กว้างขวางที่เฮงเค็ลหมายถึงก้าวต่อไปข้างหน้าของคุณเอง

พนักงาน Henkel ขณะอยู่ในที่ทำงาน โพสถ่ายรูป จัดรูปภาพสำหรับแคมเปญ #Rethink Fashion จัดโดย Persil และภาพขณะยิ้ม

พบกับ นอร่า

การมุ่งมั่นไปยังอาชีพตามเป้าหมายของคุณไม่ได้ง่ายดายเสมอไป มันสามารถที่จะทำให้คุณไปสุดถึงขีดจำกัดของคุณ แต่หากคุณยอมรับความท้าทายใหม่ๆมันจะไม่มีอะไรที่จะมาขวางกันคุณกับความเจริญก้าวหน้าของคุณได้ที่เฮงเค็ล ฉันได้เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆในการที่จะมีความรับผิดชอบและแผ้วถางเส้นทางของฉันด้วยตัวฉันเอง ปัจจุบันฉั้นได้พัฒนากลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาก้าวไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตัวฉันเอง

นอร่ากรรมการการตลาดสากล

เราให้คุณได้มากกว่าตำแหน่งงาน

การค้นหาสิ่งที่มากกว่าตำแหน่งงานที่เฮงเค็ลหมายถึงการที่จะทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม และมีส่วนร่วมต่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลกของเรา

พนักงาน Henkel ขณะอยู่ในที่ทำงาน รูปลูกบาศก์พลาสติก รูปพนักงานกำลังทำงานเกี่ยวกับกล่องสินค้า

พบกับ เอ็ดดวาโด

มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมเสมอที่จะไม่ได้เพียงแค่ทำงานแต่ทว่าจะต้องรู้สึกราวกับว่าผมได้ทำให้เกิดมีการปรับปรุงชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน ที่เฮงเค็ลผมได้พบกับสถานที่ที่สามารถอนุญาตให้ผมพัฒนาในสิ่งที่ผมทำอยู อนุญาตให้ผมมีความสนุกกับงาน และทำให้โลกนี้มีความยั่งยืน การเป็นผู้จัดการบรรจุภัณฑ์ ภาระงานของผมคือการลดการใช้พลาสติก สำหรับผมแล้วสิ่งนี้เป็นมากกว่างาน

เอ็ดดวาโด, ผู้จัดการบรรจุภัณฑ์สากล

ทำไมต้องเฮงเค็ล?

ทีมงานระดับโลกของเราและความหลากหลายในทีมงานกำลังปรับรูปร่างของวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เราจะมีวิธีเติมเต็มอาชีพของคุณได้อย่างไร

เรียนรู้อนาคตของคุณเพิ่มมากขึ้นที่เฮงเค็ล

ภาพหน้าพนักงาน Henkel แสดงออกถึงความมั่นใจและยิ้ม

เรากล้าที่จะทำให้เกิดผลกระทบไปด้วยกัน

การมีอาชีพกับเราหมายถึงความเจริญก้าวหน้าที่สดใสหลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมที่ไว้วางใจกันและเป็นเจ้าของและนำความคิดของคุณให้เกิดเป็นตัวเป็นตน
คุณกล้าหรือไม่ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ เรามาพูดคุยกัน