สัมภาษณ์กับ Vibhanshu

Vibhanshu Pratap Singh

ตำแหน่ง: ฝึกงานเกี่ยวกับ โลจิสติคส์ จัดซื้อ
ระยะเวลา: 7 เดือน
หน่วยงาน: จัดซื้อ

คุณชอบอะไรมากที่สุด จากการมาฝึกงานที่เฮงเค็ล 

เฮงเค็ลเป็นบริษัทที่ผู้ฝึกงานจะได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการของอุตสาหกรรมและเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาทำงานในภาคปฏิบัติภายใต้การแนะนำของที่ปรึกษา ในบริษัท นักศึกษาฝึกงานสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ ตลอดจนถึงการจัดการที่สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นที่จะคิดนอกกรอบ

คุณได้เรียนรู้อะไรที่ดีที่สุดและจะนำสิ่งนั้นกลับไปใช้ที่บ้าน หลังจากการมาฝึกงานที่ เฮงเค็ล

การฝึกงานครั้งนี้ช่วยให้ฉันได้พัฒนาทักษะในด้านวิธีการทำงาน ความรู้เชิงเทคนิค การเจรจาต่อรองการนำเสนอ การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ในอนาคต คุณคิดอยากจะทำงานที่ เฮงเค็ล หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ฉันเข้าร่วมงานกับเฮงเค็ลในฐานะนักศึกษาฝึกงานและมีโอกาสมากมายที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพให้บริษัทเห็น ฉันทำงานที่นี่มาหกเดือนแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายโครงการที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเอง ฉันคิดว่าเฮงเค็ลเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในแง่ของประสบการณ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากจะร่วมงานเฮงเค็ลเพื่ออนาคตที่สดใสในภายหน้า 

อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้การทำงานที่เฮงเค็ลเป็นเรื่องสนุกที่สุด

ฉันเข้าร่วมงานกับเฮงเค็ลในฐานะนักศึกษาฝึกงานและมีโอกาสมากมายที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพให้บริษัทเห็น ฉันทำงานที่นี่มาหกเดือนแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายโครงการที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเอง ฉันคิดว่าเฮงเค็ลเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในแง่ของประสบการณ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากจะร่วมงานเฮงเค็ลเพื่ออนาคตที่สดใสในภายหน้า

อะไรเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในการทำงานที่เฮงเค็ล 

โอกาสในการมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการต่างๆและการบริหารจัดการเพื่อให้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ

จงนิยามความเป็นเฮงเค็ลในสามคำ

การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ สนุกสนาน