แถลงการณ์การปกป้องข้อมูลสำหรับการสรรหาบุคลากร

พวกเราที่เฮงเค็ลเข้าใจถึงความต้องการที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณระหว่างการหางาน เฮงเค็ลให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาให้เราผ่านทางแพลตฟอร์มการสมัครงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

1. ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์การปกป้องข้อมูล คือ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(ต่อไปนี้เรียกว่า “เฮงเค็ล” “เรา” หรือ “พวกเรา”)

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลหรือจดหมายไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลของเราที่ Data Protection Officer, c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Germany, E-Mail: Datenschutz@henkel.com

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครตำแหน่งที่กลุ่มบริษัทเฮงเค็ล หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่ง (Talent Pool) ของเรา หากคุณสมัครตำแหน่ง และ/หรือสร้างบัญชีเพื่อเข้าร่วมชุมชนคนเก่งของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากคุณ

 • ข้อมูลหลักของผู้สมัคร (ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เป็นต้น)
 • รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น)
 • ข้อมูลการสมัคร (ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพก่อนหน้า ประวัติเรื่องราวส่วนตัว (CV) เป็นต้น)
 • สาขางานที่สนใจ (ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสนใจหรืออาจสนใจ เป็นต้น)

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยตรงจากคุณระหว่างขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก เมื่อคุณสมัครตำแหน่งกับกลุ่มบริษัทเฮงเค็ล (เช่น ระหว่างการสัมภาษณ์ (ทางวิดีโอ)) หรือเมื่อคุณแสดงความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเราเพื่อทำการติดต่อกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรในอนาคต (เช่น โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการรับสมัครของคุณ) ช่องข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จำเป็นสำหรับการดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือก ข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณสมัคร

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลด้านอาชีพของคุณผ่าน LinkedIn ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อติดต่อคุณสำหรับการเสนองาน

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและพื้นฐานทางกฎหมาย

3.1 การดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือก 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การสร้างโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปที่เราจะใช้และอ้างอิงสำหรับการสมัครทั้งหมดของคุณ (คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ)
 • การสร้างการแจ้งเตือนงานส่วนบุคคลเพื่อรับข้อเสนองานใหม่ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้นหาของคุณ 
  คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานการรับการแจ้งเตือนงานได้ตลอดเวลาผ่านลิงก์ที่แชร์ไว้ในอีเมลทุกฉบับที่เราส่งให้กับคุณ หรือโดยการอัปเดตการตั้งค่าในโปรไฟล์ของคุณ
 • การดำเนินกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกร่วมกับคุณ รวมถึงการประเมินใบสมัครของคุณและการดำเนินการสัมภาษณ์ (ทางวิดีโอ) ที่เป็นไปได้
 • กระบวนการเสริมที่จำเป็นในการสมัครและการคัดเลือก (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานที่จำเป็น และการคัดกรองรายการการลงโทษ เป็นต้น)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อดำเนินกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก หากมีผลสำเร็จในการว่าจ้างคุณ และเพื่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเรา และเป็นการให้บริการแก่คุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร b

การสมัครและสถานะในการสมัครทั้งหมดของคุณจะปรากฏแก่ผู้สรรหาพนักงานใหม่และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับคัดเลือก เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือก

เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f เราจะจัดเก็บโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปของคุณเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากที่คุณอัปเดตครั้งล่าสุด

หากคุณสมัครตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 36 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

หากคุณสมัครตำแหน่งในอินโดนีเซีย เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 60 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

หากคุณสมัครตำแหน่งในสิงคโปร์ เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 24 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

3.2 ศูนย์รวมคนเก่ง

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับศูนย์รวมคนเก่งของเราโดยการปฏิบัติดังนี้:

 • สร้างโปรไฟล์สำหรับคุณในศูนย์รวมคนเก่งของเราเพื่อรับการพิจารณาข้อเสนอในอนาคตและเพื่อทำการติดต่อคุณ (หากคุณตกลงที่จะใช้งานโปรไฟล์ดังกล่าว เช่น โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องเมื่อสมัครตำแหน่งที่เปิดรับ หรือระหว่างกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก)
 • ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเฮงเค็ลในฐานะผู้ว่าจ้าง โอกาสในการว่าจ้างและข้อเสนองานใหม่ หากคุณตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเรา (ดูด้านบน)
 • หากคุณลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งและยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างแบรนด์ขององค์กรให้คุณทางอีเมล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตามความยินยอมของคุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร a เราจะขอความยินยอมจากคุณโดยตรงในระหว่างกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก หรือทางอีเมล หรือเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าในพื้นที่บัญชีของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จากนั้นเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุณ การดำเนินการนี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณผิดกฎหมาย

เราจะจัดเก็บโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณเป็นเวลา 24 เดือนหลังจากการลงทะเบียนศูนย์รวมคนเก่ง หรือหลังจากการอัปเดตโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งครั้งล่าสุดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ตลอดเวลาด้วยการลงชื่อเข้าใช้และเลือกตัวเลือกสำหรับการลบ

หากคุณอยู่ในนอร์ดาเมริกาเราจะจัดเก็บโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณเป็นเวลา 36 เดือนหลังจากการลงทะเบียนศูนย์รวมคนเก่ง หรือหลังจากการอัปเดตโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งครั้งล่าสุดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ตลอดเวลาด้วยการลงชื่อเข้าใช้และเลือกตัวเลือกสำหรับการลบ

3.3 การสัมภาษณ์งานทางวิดีโอ

นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในกระบวนการสรรหาบุคลากรสำหรับบางตำแหน่งในช่วงของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ โปรดทราบว่า การสัมภาษณ์ทางวิดีโอจะเป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับในกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยรวมต่อไปโดยไม่มีผลเสียใดๆ เนื่องจากการปฏิเสธของคุณ แม้ว่าคุณจะปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

สำหรับงานบริการด้านเทคนิค โปรดทราบว่าทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตามความยินยอมของคุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร a ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งต่อไปยังประเทศที่สาม – ที่นี่: ส่งต่อไปยังสหรัฐอเมริกา – ตามความยินยอมของคุณและตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 49 หมวดที่ 1 หมวดย่อยที่ 1 หมวดอักษร a เราจะขอความยินยอมจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ทางวิดีโอหรือการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จากนั้นเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุณ การดำเนินการนี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณผิดกฎหมาย 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของคุณจากทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประจำตัวของผู้รับข้อมูล:
  • ทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue
 • ประเทศที่จะถ่ายโอนข้อมูลเพื่อรับบริการด้านเทคนิค:
  • เมืองจอร์แดน รัฐยูทาห์ - สหรัฐอเมริกา
 • เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องถ่ายโอน (แบบจำกัด)
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการด้านเทคนิค ทีมงานบริการด้านเทคนิคจะเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบ HireVue
  • ในบางครั้งทีมงานบริการด้านเทคนิคจำเป็นต้องเข้าถึงแพลตฟอร์ม HireVue เพื่อทำการสำรวจ/ตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
 • ประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึง
  • ทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น
  • โดยทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue จะไม่เข้าถึงข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
  • ข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึง ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ข้อมูลวิดีโอ
 • ความเสี่ยงของการถ่ายโอนข้อมูล:
  • โปรดทราบว่าประเทศที่สาม (สหรัฐอเมริกา) ที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอาจไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอ
  • ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาไม่รับประกันระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ
  • นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในประเทศที่สาม (สหรัฐอเมริกา):
   • อาจไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล
   • และ / หรือหลักการประมวลผลข้อมูล
   • และ / หรืออาจไม่มีการให้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย การสูญหายของข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ

3.4 การตรวจสอบประวัติ

ผู้สมัครงานในอเมริกาเหนือทุกคน (ไม่ว่าจะสัญชาติใด) จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาใด ๆ ตามข้อบังคับของอเมริกาเหนือ

การตรวจสอบประวัติเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งในการระบุผู้สมัครที่เป็นภัยคุกคามต่อองค์กรโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีต โดยแท้จริงแล้ว การตรวจสอบประวัติมักจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจากการจ้างงานแบบไม่เอาใจใส่และค่าการรับเสี่ยงภัย องค์กรสามารถปกป้องแบรนด์ ชื่อเสียง ลูกค้า พนักงาน และป้องกันการสูญเสียทางการเงิน

เหตุผลหลักในการดำเนินตรวจสอบประวัติ คือ การหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความรับผิดทางกฎหมายประเภทต่าง ๆ ต่อนายจ้าง หรือต่อผู้อื่น ซึ่งรวมถึงอันตรายต่อ:

 • พนักงานรายอื่น ๆ จากการคุกคามทางเพศ หรือความรุนแรงในที่ทำงาน
 • ลูกค้าภายในและภายนอกขององค์กร เช่น การข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 • ธุรกิจขององค์กรผ่านการสูญเสียทางการเงิน หรือภาพลักษณ์และชื่อเสียง
 • การป้องกันการฟ้องร้องดําเนินคดี เช่น การจ้างงานแบบไม่เอาใจใส่เป็นเหตุผลที่ใช้บังคับการดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเชิงลึกของผู้สมัครงาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเขตอำนาจศาลหลายระดับอาจเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าองค์กรใช้ความระมัดระวังในการจ้างงาน

4. ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น

ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพของเฮงเค็ลในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทเฮงเค็ลทั่วโลก เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสำนักงานหรือบริษัทสาขาอื่น ๆ ของเฮงเค็ลทั่วโลกในประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนใบสมัคร รวมถึงประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งอาจไม่สามารถให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกัน หน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้แถลงการณ์การปกป้องข้อมูลนี้และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป เช่น ข้อสรุปของมาตรการปกป้องข้อมูลพื้นฐานที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 46 หมวดที่ 2 หมวดอักษร c คุณสามารถค้นหาสำนักงานและบริษัทสาขาของเฮงเค็ลทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ของเรา

ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก และจัดหาศูนย์รวมคนเก่งของเรา เรายังต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งถือปฎิบัติตามคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัด และอาจไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง ผู้ให้บริการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 28

ในกรณีที่มีต้องมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดหางานหรือหน่วยงานสรรหาบุคลากร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเฉพาะจะได้รับการแบ่งปันกับบริษัทจัดหางาน / หน่วยงานที่ดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ

5. คุกกี้ (Cookie), พิกเซล (Pixel), ฟิงเกอร์ปริ๊นท์ส (Fingerprints) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของท่านโดยเบราว์เซอร์ซึ่งจำเป็นสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้มักจะรวมถึงค่าระบุตัวตน (identifier) ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มและเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้บางรายการจะถูกยุติการใช้งานเมื่อการใช้งานเว็บไซต์สิ้นสุดลง คุกกี้อื่น ๆ จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นทางเทคนิคจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ คุกกี้อื่น ๆ (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) จะถูกนำไปใช้เมื่อได้รับความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น 

คุกกี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้ที่ถูกติดตั้งไว้โดยเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและคุกกี้นั้นสามารถถูกอ่านได้โดยเว็บไซต์นั้นเท่านั้น คุกกี้ของบุคคลที่สามคือคุกกี้ขององค์กรอื่นที่เราใช้เพื่อบริการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งติดตั้งคุกกี้ในนามของเราเพื่อบอกเราว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ชอบหรือไม่ชอบอะไรบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมอาจมีเนื้อหาที่ถูกฝังอยู่บนหน้าเว็บไซต์ เช่น YouTube ที่อาจมีการกำหนดค่าคุกกี้ของตัวเอง
โดยปกติแล้วพิกเซลคือรูปโปร่งใสขนาดไม่เกิน 1 พิกเซล x 1 พิกเซล ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้บนเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เวลาในการเข้าใช้งาน หรือการตั้งค่าของคุกกี้ก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนเว็ปไซต์ให้เข้ากับบุคคลหรือทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิกเซลมักจะถูกใช้ร่วมกับคุกกี้เนื่องจากพิกเซลจะเป็นตัวสร้างและจัดการคุกกี้
หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, เบราว์เซอร์, ภาษา, แบบอักษรที่ถูกติดตั้งไว้, หมายเลขไอพี, ปลั๊กอิน (plugins) และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น อุปกรณ์อาจถูกระบุตัวตนใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราและวัตถุประสงค์ของสิ่งเหล่านั้นได้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ภายใต้หัวข้อ “คุกกี้” และ “การตั้งค่าคุกกี้” ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่หัวข้อนั้นด้วยโดยการปิดการใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง การเพิกถอนความยินยอมจะมีผลในอนาคต 

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์นี้จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีของ Mapp Digital ผ่านทาง Webtrekk GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany ซึ่งเป็นโฮสต์ในประเทศเยอรมนี
เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว คุกกี้จึงถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้นี้จะรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์, หมายเลขไอพีของท่าน, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม และเวลาในการเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลเพิ่มเติมบนพื้นฐานของโปรไฟล์ (profile) ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนหรือนามแฝง (ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและบริการที่ใช้) โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้ถูกเก็บไว้ด้วยคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น นอกเหนือจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ยังอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมขณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา และ ถ้าหากเกี่ยวข้อง คำค้นหาใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา 
หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมด้วยเทคโนโลยี Mapp จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเป็นการส่วนตัว และจะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้นั้น ๆ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตาม บนหน้าเว็บไซต์นโยบายการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการของเรา:  mapp.com/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านไม่สบายใจกับการใช้คุกกี้ของ Mapp Intelligence ท่านสามารถไปที่ลิงค์นี้และเลือกการตั้งค่าที่จะไม่ใช้คุกกี้ คุกกี้ถูกตั้งไว้ค่าสำหรับโดเมนที่ระบุชื่อ, ตามเบราว์เซอร์ และตามอุปกรณ์ ดังนั้น หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่บ้านและที่ทำงานหรือด้วยเบราว์เซอร์ที่ต่างกัน ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว็บไซต์นี้ใช้ "Google Ads" ซึ่งเป็นบริการที่จัดทำขึ้นโดย Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland และในประเทศไทยโดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด Park Venture Ecoplex ชั้นที่ 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“Google”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการโฆษณาและสื่อสารกับท่านอีกครั้ง
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา “Google Ads” จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ดังกล่าว Google จะประมวลผลข้อมูลที่อุปกรณ์ของท่านสร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา, การมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ และมาตรการการโฆษณา ตลอดจนหมายเลขไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์, เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมมาก่อนหน้านี้ และวันที่และเวลาในการเข้าถึง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการวิเคราะห์และแสดงภาพการวัดการเข้าถึงของโฆษณาของเราและเพื่อแสดงโฆษณาที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้รายบุคคล 
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ Google สามารถทราบได้ว่าอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันเป็นของท่านหรือครอบครัวของท่าน โดยการ "รีมาร์เก็ตติ้ง" ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราสามารถที่จะถูกระบุตัวตนและถูกจดจำได้อีกครั้งบนเว็บไซต์อื่น ๆ ภายในเครือข่ายโฆษณาของ Google (เช่น Google Search หรือบน YouTube) และโฆษณาที่ถูกปรับตามความสนใจของพวกเขาจะปรากฏขึ้นได้ 

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงหมายเลขไอพีของท่าน) จะถูกส่งและถูกจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ (server) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ ท่านสามารถค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลของ Google ที่ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือประมวลผลได้จากเว็บไซต์ของ Google ดังต่อไปนี้ https://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

 ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดย Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google ได้ที่ลิ้งค์นี้: www.google.de/intl/de/policies/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านประสงค์ที่จะรับโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปรับการตั้งค่าเกี่ยวกับโฆษณาของท่านกับ Google ได้ที่ลิงค์นี้ ท่านยังสามารถติดตั้งปลั๊กอินเพื่อยกเลิกการใช้งานได้ด้วย

หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ด้วย Google Campaign Manager 360 เราใช้บริการของ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว Google จึงติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านโดยใช้หมายเลขไอพีของท่าน นอกเหนือจากหมายเลขไอพี เบราว์เซอร์ และข้อมูลอุปกรณ์ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์ คุกกี้นี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่แสดงในเบราว์เซอร์ของท่านและโฆษณาที่ท่านเลือกกดรับชม การดำเนินการนี้จะช่วยให้ Google และเว็บไซต์พันธมิตรสามารถแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านโดยพิจารณาจากการเข้าชมเว็บเพจของเฮงเค็ลหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ คุกกี้ของ Campaign Manager จะใช้หมายเลขประจำตัวแฝงที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อตรวจสอบโฆษณาที่จะปรากฎบนหน้าจอและโฆษณาที่เป็นที่สนใจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เบราว์เซอร์ของท่านจะถูกระบุตัวตนเมื่อมีการแสดงโฆษณาและถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในทางหนึ่ง คุกกี้ที่ Google จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถถูกกำหนดเป้าหมายใหม่ได้ (เช่น ภายในขอบเขตของ "Google Ads") บนเว็บไซต์ของ Google และในอีกทางหนึ่ง (เช่น ภายในขอบเขตของ "Google Campaign Manager 360") บนเว็บไซต์ของเราและ - ขึ้นอยู่กับความสนใจของท่านเอง - เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรอื่น 

ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Google อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของ Google ในการจัดทำโปรไฟล์และเชื่อมโยงข้อมูลของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับท่าน (เช่น การรวบรวมผ่านบัญชี Google ของท่าน)

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ และถูกจัดเก็บ ณ ที่นั้น ท่านสามารถค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลของ Google ที่ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือประมวลผลได้จากเว็บไซต์ของ Google ดังต่อไปนี้ https://www.google.com/about/datacenters/locations/

ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดย Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google ได้ที่ลิ้งค์นี้: https://policies.google.com/privacy

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป แต่ท่านไม่สบายใจกับการใช้คุกกี้ของ Google Campaign ท่านสามารถไปที่ลิงค์นี้เพื่อยกเลิกบริการ Google Campaign โดย Google ได้ 

บริการจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดีย เช่น คุกกี้และปลั๊กอินของเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จะถูกฝังไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการ”) หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น วัตถุประสงค์ของบริการเหล่านี้คือเพื่อให้ท่านสามารถดูและแบ่งปันเนื้อหาของเรากับเพื่อนและเครือข่ายของท่านได้ ผู้ให้บริการเหล่านี้คือ

 • YouTube ซึ่งให้บริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA และในสหภาพยุโรปโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland และในประเทศไทยโดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด Park Venture Ecoplex ชั้นที่ 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“Google”) สำหรับภาพรวมโดยสังเขปของปลั๊กอิน YouTube สามารถดูได้ที่: https://developers.google.com/youtube/documentation

เพื่อเพิ่มความคุ้มครองต่อข้อมูลของท่านเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของเรา บริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้ถูกสร้างไว้เป็น "ปุ่มที่ต้องคลิก 2 ครั้ง" รูปแบบการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งมีเครื่องมือดังกล่าว ท่านจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ เฉพาะกรณีที่ท่านเปิดใช้งานโซเชียลมีเดียและอนุญาตให้มีการส่งข้อมูล เบราว์เซอร์จึงจะสร้างลิงก์โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และเนื้อหาของเครื่องมือต่าง ๆ จึงจะถูกส่งโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของท่านแล้วจึงแสดงบนหน้าจอของท่าน 

เครื่องมือโซเชียลมีเดียจะบอกผู้ให้บริการทราบถึงเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนหน้านี้, หมายเลขไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์ และวันที่และเวลาที่เซิร์ฟเวอร์มีคำขอ ในการใช้งานฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดีย (เช่น การกดปุ่ม "แชร์" หรือการแสดงความคิดเห็น) เบราว์เซอร์จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อเก็บรักษาด้วย ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ เช่น การวิเคราะห์, การตลาด, การสร้างโปรไฟล์ และการเชื่อมโยงข้อมูลของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน (เช่น การเชื่อม
โยงผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) แม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียก็ตาม 

ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลบางส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ ด้วย ภายใต้กฎหมายของยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนื่องจากกฎหมายการสอดแนมในวงกว้าง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดิมและท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ภายใต้กฎหมายของไทย ประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การให้ความยินยอมกับเราเกี่ยวกับ Google Ads จะถือเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

โดยการอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเฮงเค็ล ถือว่าท่านตกลงกับการใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นและการประมวลผลโดยผู้ให้บริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยผู้ให้บริการ และสิทธิและความเป็นไปได้ที่ท่านมีเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านในสถานการณ์นี้ ได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูล / ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ:

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเพิกถอนจะมีผลในอนาคตโดยการปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “คุ้กกี้” ใน “การตั้งค่าคุกกี้” ท่านยังสามารถปรับการตั้งค่าของท่านได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของท่าน

6. การใช้คุกกี้บนหน้า Landing Page ของชุมชนคนเก่งและพอร์ทัลการลงทะเบียน

หน้า Landing Page และพอร์ทัลการลงทะเบียนของชุมชนคนเก่งของเฮงเค็ลใช้คุกกี้บางอย่างที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถไปรอบ ๆ พอร์ทัลและใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย การอนุญาตให้ใช้หลายแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ หรือการใช้การเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสมัคร

คุกกี้สำคัญที่ใช้ในพอร์ทัล

 • คุกกี้เซสชัน (ScustomPortal-{portalUrlPath}): ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ล็อกอินผ่านพื้นที่พอร์ทัลส่วนตัว
 • คุกกี้ภาษา (portalLanguage-{portalId}): ใช้เพื่อจัดเก็บภาษาปัจจุบันที่่ผู้ใช้ในพอร์ทัลเลือกใช้
 • เขตข้อมูลโทเค็นสำหรับ CSRF (tokenField): ใช้สำหรับการป้องกัน CSRF (สำหรับผู้ใช้ที่บันทึกไว้เท่านั้น)
 • การตั้งค่าความยินยอมการใช้งานคุกกี้ (userCookieConsent-{portalUrlPath}): ใช้เพื่อจัดเก็บประเภทคุกกี้ที่ผู้ใช้อนุญาต/ปฏิเสธในพอร์ทัล พร้อมกับเปิดใช้งานคุณสมบัติการจัดการคุกกี้ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่ต้องต่ออายุคำยินยอมในทุกการดู/การเยี่ยมชมเพจ

คุกกี้ถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

 • คุกกี้เซสชัน: จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์
 • คุกกี้ภาษา: จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์
 • เขตข้อมูลโทเค็นสำหรับ CSRF: 1 ชั่วโมง
 • การตั้งค่าความยินยอมการใช้งานคุกกี้: ไม่หมดอายุ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ของเราใช้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ได้ในเว็บไซต์ของเราในหัวข้อ “คุกกี้” และ “การตั้งค่าคุกกี้” ในหัวข้อนี้ คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยมีผลในอนาคตด้วยการปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกอีกอย่างว่า “สิทธิที่จะถูกลืม”)
 • สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น (1) ในกรณีที่คุณมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f (หรือของบุคคลที่สาม) และ (2) หากคุณคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

คุณยังสามารถเข้าถึง ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งเพิกถอนคำยินยอมของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปหรือโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณ และคุณยังสามารถลบโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปและโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณได้ตลอดเวลา

นอกจากนั้น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยติดต่อเราผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น