แถลงการณ์การปกป้องข้อมูลสำหรับการสรรหาบุคลากร

พวกเราที่เฮงเค็ลเข้าใจถึงความต้องการที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณระหว่างการหางาน เฮงเค็ลให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาให้เราผ่านทางแพลตฟอร์มการสมัครงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

1. ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์การปกป้องข้อมูล คือ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(ต่อไปนี้เรียกว่า “เฮงเค็ล” “เรา” หรือ “พวกเรา”)

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลหรือจดหมายไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลของเราที่ Data Protection Officer, c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Germany, E-Mail: Datenschutz@henkel.com

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครตำแหน่งที่กลุ่มบริษัทเฮงเค็ล หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่ง (Talent Pool) ของเรา หากคุณสมัครตำแหน่ง และ/หรือสร้างบัญชีเพื่อเข้าร่วมชุมชนคนเก่งของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากคุณ

 • ข้อมูลหลักของผู้สมัคร (ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เป็นต้น)
 • รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น)
 • ข้อมูลการสมัคร (ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพก่อนหน้า ประวัติเรื่องราวส่วนตัว (CV) เป็นต้น)
 • สาขางานที่สนใจ (ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสนใจหรืออาจสนใจ เป็นต้น)

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยตรงจากคุณระหว่างขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก เมื่อคุณสมัครตำแหน่งกับกลุ่มบริษัทเฮงเค็ล (เช่น ระหว่างการสัมภาษณ์ (ทางวิดีโอ)) หรือเมื่อคุณแสดงความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเราเพื่อทำการติดต่อกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรในอนาคต (เช่น โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการรับสมัครของคุณ) ช่องข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จำเป็นสำหรับการดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือก ข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณสมัคร

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลด้านอาชีพของคุณผ่าน LinkedIn ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อติดต่อคุณสำหรับการเสนองาน

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและพื้นฐานทางกฎหมาย

3.1 การดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือก 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การสร้างโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปที่เราจะใช้และอ้างอิงสำหรับการสมัครทั้งหมดของคุณ (คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ)
 • การสร้างการแจ้งเตือนงานส่วนบุคคลเพื่อรับข้อเสนองานใหม่ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้นหาของคุณ 
  คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานการรับการแจ้งเตือนงานได้ตลอดเวลาผ่านลิงก์ที่แชร์ไว้ในอีเมลทุกฉบับที่เราส่งให้กับคุณ หรือโดยการอัปเดตการตั้งค่าในโปรไฟล์ของคุณ
 • การดำเนินกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกร่วมกับคุณ รวมถึงการประเมินใบสมัครของคุณ และการดำเนินการสัมภาษณ์ (ทางวิดีโอ) ที่เป็นไปได้ รวมถึงการประเมินทางออนไลน์/ในสถานที่ทำงาน (เช่น บททดสอบบุคลิกภาพ การทดสอบความสามารถทางสติปัญญา เป็นต้น)
 • กระบวนการเสริมที่จำเป็นในการสมัครและการคัดเลือก (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานที่จำเป็น และการคัดกรองรายการการลงโทษ เป็นต้น)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อดำเนินกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก หากมีผลสำเร็จในการว่าจ้างคุณ และเพื่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเรา และเป็นการให้บริการแก่คุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร b

การสมัครและสถานะในการสมัครทั้งหมดของคุณจะปรากฏแก่ผู้สรรหาพนักงานใหม่และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับคัดเลือก เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือก

เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f เราจะจัดเก็บโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปของคุณเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากที่คุณอัปเดตครั้งล่าสุด

หากคุณสมัครตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 36 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

หากคุณสมัครตำแหน่งในอินโดนีเซีย เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 60 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

หากคุณสมัครตำแหน่งในสิงคโปร์ เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เป็นเวลา 24 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นในการบันทึกเอกสารสำหรับกระบวนการสมัครและการคัดเลือก ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f

3.2 ศูนย์รวมคนเก่ง

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับศูนย์รวมคนเก่งของเราโดยการปฏิบัติดังนี้:

 • สร้างโปรไฟล์สำหรับคุณในศูนย์รวมคนเก่งของเราเพื่อรับการพิจารณาข้อเสนอในอนาคตและเพื่อทำการติดต่อคุณ (หากคุณตกลงที่จะใช้งานโปรไฟล์ดังกล่าว เช่น โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องเมื่อสมัครตำแหน่งที่เปิดรับ หรือระหว่างกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก)
 • ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเฮงเค็ลในฐานะผู้ว่าจ้าง โอกาสในการว่าจ้างและข้อเสนองานใหม่ หากคุณตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งของเรา (ดูด้านบน)
 • หากคุณลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมคนเก่งและยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างแบรนด์ขององค์กรให้คุณทางอีเมล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตามความยินยอมของคุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร a เราจะขอความยินยอมจากคุณโดยตรงในระหว่างกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก หรือทางอีเมล หรือเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าในพื้นที่บัญชีของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จากนั้นเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุณ การดำเนินการนี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณผิดกฎหมาย

เราจะจัดเก็บโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณเป็นเวลา 24 เดือนหลังจากการลงทะเบียนศูนย์รวมคนเก่ง หรือหลังจากการอัปเดตโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งครั้งล่าสุดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ตลอดเวลาด้วยการลงชื่อเข้าใช้และเลือกตัวเลือกสำหรับการลบ

หากคุณอยู่ในนอร์ดาเมริกาเราจะจัดเก็บโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณเป็นเวลา 36 เดือนหลังจากการลงทะเบียนศูนย์รวมคนเก่ง หรือหลังจากการอัปเดตโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งครั้งล่าสุดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ตลอดเวลาด้วยการลงชื่อเข้าใช้และเลือกตัวเลือกสำหรับการลบ

3.3 การสัมภาษณ์งานทางวิดีโอ

นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในกระบวนการสรรหาบุคลากรสำหรับบางตำแหน่งในช่วงของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ โปรดทราบว่า การสัมภาษณ์ทางวิดีโอจะเป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับในกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยรวมต่อไปโดยไม่มีผลเสียใดๆ เนื่องจากการปฏิเสธของคุณ แม้ว่าคุณจะปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

สำหรับงานบริการด้านเทคนิค โปรดทราบว่าทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตามความยินยอมของคุณ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร a ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งต่อไปยังประเทศที่สาม – ที่นี่: ส่งต่อไปยังสหรัฐอเมริกา – ตามความยินยอมของคุณและตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 49 หมวดที่ 1 หมวดย่อยที่ 1 หมวดอักษร a เราจะขอความยินยอมจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ทางวิดีโอหรือการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จากนั้นเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุณ การดำเนินการนี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณผิดกฎหมาย 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของคุณจากทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประจำตัวของผู้รับข้อมูล:
  • ทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue
 • ประเทศที่จะถ่ายโอนข้อมูลเพื่อรับบริการด้านเทคนิค:
  • เมืองจอร์แดน รัฐยูทาห์ - สหรัฐอเมริกา
 • เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องถ่ายโอน (แบบจำกัด)
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการด้านเทคนิค ทีมงานบริการด้านเทคนิคจะเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบ HireVue
  • ในบางครั้งทีมงานบริการด้านเทคนิคจำเป็นต้องเข้าถึงแพลตฟอร์ม HireVue เพื่อทำการสำรวจ/ตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
 • ประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึง
  • ทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น
  • โดยทีมงานบริการด้านเทคนิคของ HireVue จะไม่เข้าถึงข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
  • ข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึง ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ข้อมูลวิดีโอ
 • ความเสี่ยงของการถ่ายโอนข้อมูล:
  • โปรดทราบว่าประเทศที่สาม (สหรัฐอเมริกา) ที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอาจไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอ
  • ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาไม่รับประกันระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ
  • นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในประเทศที่สาม (สหรัฐอเมริกา):
   • อาจไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล
   • และ / หรือหลักการประมวลผลข้อมูล
   • และ / หรืออาจไม่มีการให้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย การสูญหายของข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ

3.4 การตรวจสอบประวัติ

ผู้สมัครงานในอเมริกาเหนือทุกคน (ไม่ว่าจะสัญชาติใด) จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาใด ๆ ตามข้อบังคับของอเมริกาเหนือ

การตรวจสอบประวัติเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งในการระบุผู้สมัครที่เป็นภัยคุกคามต่อองค์กรโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีต โดยแท้จริงแล้ว การตรวจสอบประวัติมักจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจากการจ้างงานแบบไม่เอาใจใส่และค่าการรับเสี่ยงภัย องค์กรสามารถปกป้องแบรนด์ ชื่อเสียง ลูกค้า พนักงาน และป้องกันการสูญเสียทางการเงิน

เหตุผลหลักในการดำเนินตรวจสอบประวัติ คือ การหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความรับผิดทางกฎหมายประเภทต่าง ๆ ต่อนายจ้าง หรือต่อผู้อื่น ซึ่งรวมถึงอันตรายต่อ:

 • พนักงานรายอื่น ๆ จากการคุกคามทางเพศ หรือความรุนแรงในที่ทำงาน
 • ลูกค้าภายในและภายนอกขององค์กร เช่น การข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 • ธุรกิจขององค์กรผ่านการสูญเสียทางการเงิน หรือภาพลักษณ์และชื่อเสียง
 • การป้องกันการฟ้องร้องดําเนินคดี เช่น การจ้างงานแบบไม่เอาใจใส่เป็นเหตุผลที่ใช้บังคับการดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเชิงลึกของผู้สมัครงาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเขตอำนาจศาลหลายระดับอาจเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าองค์กรใช้ความระมัดระวังในการจ้างงาน

4. ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น

ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพของเฮงเค็ลในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทเฮงเค็ลทั่วโลก เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสำนักงานหรือบริษัทสาขาอื่น ๆ ของเฮงเค็ลทั่วโลกในประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนใบสมัคร รวมถึงประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งอาจไม่สามารถให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกัน หน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้แถลงการณ์การปกป้องข้อมูลนี้และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป เช่น ข้อสรุปของมาตรการปกป้องข้อมูลพื้นฐานที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 46 หมวดที่ 2 หมวดอักษร c คุณสามารถค้นหาสำนักงานและบริษัทสาขาของเฮงเค็ลทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ของเรา

ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก และจัดหาศูนย์รวมคนเก่งของเรา เรายังต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งถือปฎิบัติตามคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัด และอาจไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง ผู้ให้บริการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 28

ในกรณีที่มีต้องมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดหางานหรือหน่วยงานสรรหาบุคลากร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเฉพาะจะได้รับการแบ่งปันกับบริษัทจัดหางาน / หน่วยงานที่ดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ

5. การใช้คุกกี้ในแบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์ของคุณ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้มักจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเป็นหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มและจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้บางส่วนจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซสชันการใช้งานเว็บไซต์ โดยคุกกี้อีกบางส่วนจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานานกว่านั้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นด้านเทคนิคจะมีการใช้งานโดยอัตโนมัติ คุกกี้อื่นๆ (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน) จะมีการนำมาใช้งานโดยต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างขาดไม่ได้

ชื่อคุกกี้

วัตถุประสงค์ของคุกกี้

ระยะเวลาก่อนหมดอายุ

ผู้ให้บริการ

โดเมนคุกกี้

amplitude_id_a328ec1895
b18ee52643ef53449b6ecbcsod.com

คุกกี้ของ Amplitude จะใช้เพื่อจำแนกผู้ใช้และเพื่อจัดหาข้อมูลในกรณีของการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเพื่อปรับปรุงพอร์ทัลและการใช้งาน

300 วัน

Cornerstone

.csod.com

ASP.NET_SessionId

นี่เป็นคุกกี้เริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการโหลดเพจที่ใช้ ASP หากไม่มีคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์ของเราจะทำงานไม่ได้ คุกกี้ตัวนี้มีตัวระบุเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน โดยที่คุกกี้ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เซสชัน

Cornerstone

henkel.csod.com

AWSALB

คุกกี้ตัวนี้จะใช้จัดการการปรับสมดุลการโหลดที่สภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลของเรา

7 วัน

Cornerstone

henkel.csod.com

AWSALBCORS

คุกกี้ตัวนี้จะใช้จัดการการปรับสมดุลการโหลดที่สภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลของเรา

7 วัน

Cornerstone

henkel.csod.com

cscx

คุกกี้ตัวนี้มีระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมข้อมูลสถิติระดับภูมิภาค เพื่อให้แน่ใจว่าเพจของเราจะโหลดได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ คุกกี้ดังกล่าวมีชื่อของพอร์ทัลที่เข้าใช้งานและตัวระบุซึ่งแสดงให้เห็นผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

เซสชัน

Cornerstone

henkel.csod.com

  

คุกกี้ที่ปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

เราและ/หรือผู้ร่วมให้บริการของเรา รวมถึงบริษัทโซเชียลมีเดีย อาจตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยอาจมีการใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อสร้างโปรไฟล์ความสนใจของคุณตามข้อมูลการเรียกดูที่ได้รวบรวมจากคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงการระบุเบราว์เซอร์และ/หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณในแบบที่ไม่ซ้ำกัน ตลอดจนแสดงให้คุณเห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์ของเราใช้ปุ่มปลั๊กอิน “Apply with LinkedIn” (สมัครกับ LinkedIn) หรือ “แชร์” หากคุณโต้ตอบกับปลั๊กอินนี้โดยการคลิก เช่น “สมัคร” ปลั๊กอินจะใช้คุกกี้ระบุตัวคุณและเริ่มต้นขั้นตอนคำขอสมัครที่คุณส่ง หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณจะได้รับโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายลดน้อยลง

ชื่อคุกกี้

วัตถุประสงค์ของคุกกี้

ระยะเวลาก่อนหมดอายุ

ผู้ให้บริการ

โดเมนคุกกี้

JSESSIONID

ใช้สำหรับการป้องกันการโจมตีแบบ Cross Site Request Forgery (CSRF) (การบังคับให้ผู้ใช้ปลายทางยืนยันความถูกต้อง) การตรวจสอบยืนยันลายเซ็น URL

เซสชัน

LinkedIn

.www.linkedin.com

lidc

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกศูนย์ข้อมูล

24 ชั่วโมง

LinkedIn

.linkedin.com

li_gc

ใช้จัดเก็บความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สำคัญ

6 เดือน

LinkedIn

.linkedin.com

bcookie

คุกกี้ตัวระบุเบราว์เซอร์สำหรับการระบุอุปกรณ์ที่เข้าถึง LinkedIn แบบไม่ซ้ำกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมต่อแพลตฟอร์มและการวินิจฉัย

1 ปี

LinkedIn

.linkedin.com

bscookie

ใช้จดจำว่าผู้ใช้รายนั้นได้รับการยืนยันผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแบบสองปัจจัยและก่อนหน้านี้เคยเข้าสู่ระบบแล้ว

1 ปี

LinkedIn

.www.linkedin.com

lang

ใช้จดจำการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่า LinkedIn.com จะแสดงเป็นภาษาที่ผู้ใช้เลือกในการตั้งค่าของตนเอง

เซสชัน

LinkedIn

.linkedin.com

6. การใช้คุกกี้บนหน้า Landing Page ของชุมชนคนเก่งและพอร์ทัลการลงทะเบียน

หน้า Landing Page และพอร์ทัลการลงทะเบียนของชุมชนคนเก่งของเฮงเค็ลใช้คุกกี้บางอย่างที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถไปรอบ ๆ พอร์ทัลและใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย การอนุญาตให้ใช้หลายแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ หรือการใช้การเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสมัคร

คุกกี้สำคัญที่ใช้ในพอร์ทัล

 • คุกกี้เซสชัน (ScustomPortal-{portalUrlPath}): ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ล็อกอินผ่านพื้นที่พอร์ทัลส่วนตัว
 • คุกกี้ภาษา (portalLanguage-{portalId}): ใช้เพื่อจัดเก็บภาษาปัจจุบันที่่ผู้ใช้ในพอร์ทัลเลือกใช้
 • เขตข้อมูลโทเค็นสำหรับ CSRF (tokenField): ใช้สำหรับการป้องกัน CSRF (สำหรับผู้ใช้ที่บันทึกไว้เท่านั้น)
 • การตั้งค่าความยินยอมการใช้งานคุกกี้ (userCookieConsent-{portalUrlPath}): ใช้เพื่อจัดเก็บประเภทคุกกี้ที่ผู้ใช้อนุญาต/ปฏิเสธในพอร์ทัล พร้อมกับเปิดใช้งานคุณสมบัติการจัดการคุกกี้ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่ต้องต่ออายุคำยินยอมในทุกการดู/การเยี่ยมชมเพจ

คุกกี้ถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

 • คุกกี้เซสชัน: จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์
 • คุกกี้ภาษา: จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์
 • เขตข้อมูลโทเค็นสำหรับ CSRF: 1 ชั่วโมง
 • การตั้งค่าความยินยอมการใช้งานคุกกี้: ไม่หมดอายุ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ของเราใช้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ได้ในเว็บไซต์ของเราในหัวข้อ “คุกกี้” และ “การตั้งค่าคุกกี้” ในหัวข้อนี้ คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยมีผลในอนาคตด้วยการปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกอีกอย่างว่า “สิทธิที่จะถูกลืม”)
 • สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น (1) ในกรณีที่คุณมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 หมวดที่ 1 หมวดอักษร f (หรือของบุคคลที่สาม) และ (2) หากคุณคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

คุณยังสามารถเข้าถึง ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งเพิกถอนคำยินยอมของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปหรือโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณ และคุณยังสามารถลบโปรไฟล์การสมัครงานทั่วไปและโปรไฟล์ศูนย์รวมคนเก่งของคุณได้ตลอดเวลา

นอกจากนั้น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยติดต่อเราผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น