เมนู
ค้นหา

แถลงการณ์การปกป้องข้อมูล

พวกเราที่ Henkel เข้าใจถึงความต้องการที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างการหางาน Henkel ให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

ทั่วไป

Henkel รวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากผู้ใช้เมื่อสมัครเข้าทำงานหรือฝึกงานที่กลุ่มบริษัท Henkel จากทุกที่ทั่วโลก ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Henkel ในฐานะนายจ้าง หรือเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานต่างๆ และเพื่อการจัดการกระบวนการรับสมัคร เช่นเดียวกันกับการใช้งานอื่นที่มีความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับกระบวนการรับสมัครทางออนไลน์ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานต่อรัฐบาลตามที่จำเป็น ภายในขอบเขตที่ได้กล่าวมา Henkel จะรวบรวมข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เมื่อคุณสมัครลงทะเบียน:

  • ข้อมูลสำคัญของผู้สมัคร (ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ)
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลการสมัคร (ได้แก่ ข้อมูลทางการศึกษาของคุณ ใบรับรองต่างๆ)
  • ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

ช่องที่แสดงเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่มีข้อมูลที่ร้องขอในช่องเหล่านี้ เราจะไม่สามารถลงทะเบียนคุณในเครื่องมือการสมัครของเราได้ คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆ ได้ตามต้องการ หากคุณป้อนข้อมูลของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลนี้จะไม่ใช้เพื่อแจ้งกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ ของบริษัทแก่คุณ โปรไฟล์ทั่วไปและโปรไฟล์สำหรับการสมัครงานจะสร้างขึ้นเมื่อคุณสมัคร โปรไฟล์ทั่วไปของคุณจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ส่วนโปรไฟล์สำหรับการสมัครงานของคุณ นอกจากจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปแล้ว ยังมีข้อมูลเฉพาะของงานรวมอยู่ด้วย เช่น รายละเอียดกระบวนการเฉพาะ ผลการคัดเลือกเบื้องต้น และจดหมายสมัครงานของคุณ

ผู้ปฏิบัติการและการเข้าถึง:

Henkel จะจัดเก็บและและดำเนินการข้อมูลของคุณในฐานข้อมูลที่ปฏิบัติการโดยผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งตามคำสั่งของ Henkel การเข้าถึงฐานข้อมูลนี้จะอนุญาตให้เฉพาะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ้างงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่ให้บริการทรัพยากรบุคคลจากภายนอกสำหรับ Henkel (ได้แก่ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การคัดกรองล่วงหน้า การสัมภาษณ์ ฯลฯ) และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลลับของคุณ

สิทธิของบุคคลที่สามและการจัดเก็บ:

โปรดตระหนักว่าภายใต้ GDPR คุณมีสิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • สิทธิในการจำกัดข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • สิทธิในการโยกย้ายข้อมูล

จากการสมัครนี้ คุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านการเข้าสู่ระบบของคุณแล้ว หากคุณสมัครในฐานะแขก คุณสามารถสร้างข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลาในระหว่างกระบวนการจ้างงาน คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณโดยการเข้าสู่ระบบในการสมัครนี้ได้ 

สำหรับคำร้องทั่วไปหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ Henkel โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลของเรา Mr. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (อีเมล: Datenschutz@henkel.com) ผ่านทางอีเมลหรือจดหมาย

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัครของคุณเมื่อใดก็ได้หากจำเป็นต้องอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยการเข้าสู่ระบบในหน้าโปรไฟล์ของคุณด้วยข้อมูลการเข้าถึงของคุณ (ส่วนหน้าของผู้สมัคร) แต่ในกรณีดังกล่าว Henkel จะเก็บข้อมูลบันทึกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อให้สามารถระบุเจตนาในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในกระบวนการสมัคร

คุณสามารถขอลบใบสมัครของคุณและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลมาที่ Datenschutz@henkel.com โปรดระลึกว่าหากคุณลบโปรไฟล์ของคุณ คุณจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับหรือการเริ่มงานอีกต่อไป ข้อมูลของคุณจะถูกลบอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

อีกนัยหนึ่ง โปรไฟล์ใบสมัครของคุณจะถูกลบในอีก 6 เดือน (36 เดือนสำหรับสหรัฐอเมริกา) หลังจากกระบวนการรับสมัครงานของคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว

นอกจากนี้ โปรไฟล์ทั่วไปของคุณและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบการเข้ารหัสเป็นเวลา 12 เดือน (36 เดือนสำหรับสหรัฐอเมริกา) หลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากคุณไม่อัปเดตโปรไฟล์ของคุณภายในระยะเวลา 12 เดือน (36 เดือนสำหรับสหรัฐอเมริกา) Henkel อาจส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอให้คุณอัปเดตโปรไฟล์ของคุณ หากคุณสมัครงานอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โปรไฟล์ของคุณจะได้รับการอัปเดต หากคุณไม่อัปเดตโปรไฟล์ของคุณภายในวันเวลาที่กำหนด โปรไฟล์ของคุณและข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่จะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ มีเฉพาะเพียงข้อมูลทางสถิติที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการรายงานจะคงเก็บอยู่ในระบบ โปรไฟล์ของคุณจะไม่สามารถค้นหาได้อีกต่อไปเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

หากการสมัครงานของคุณประสบผลสำเร็จ เราจะลบโปรไฟล์ใบสมัครของคุณจากการสมัครงานนี้หลังจากผ่านไป 6 เดือน

ความต้องการและข้อสงสัยของคุณ / เจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล:

หากคุณต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลของคุณ และข้อมูลทั่วไปหรือเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดส่งอีเมลหรือจดหมายไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลของเรา Mr. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (อีเมล: Datenschutz@henkel.com)หากคุณต้องการทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือไม่ และมีข้อมูลใดบ้าง โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกัน เราจะพยายามปฏิบัติตามความต้องการของคุณในทันที

หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือวิธีการที่เราตอบสนองต่อคำร้องของคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของในข้อมูลของคุณ คุณอาจร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลผู้มีความสามารถของเราคือ

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefone: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

คุกกี้:

แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันนี้จะเก็บคุกกี้เซสชันไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เซสชันคือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้เซสชันจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำการดำเนินการและค่าต่างๆ ในระหว่างเซสชันของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำๆ เมื่อกลับเข้าเว็บไซต์หรือเปลี่ยนหน้าเว็บหนึ่งไปอีกหน้าเว็บหนึ่ง คุกกี้เซสชันประกอบไปด้วยหมายเลขรหัสเซสชันที่เลือกแบบสุ่ม คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้คือคุกกี้ฟังก์ชันเป็นส่วนใหญ่ คุกกี้ฟังก์ชันจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณเลือก และยังช่วยให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถควบคุมประวัติ และ/หรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการ - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู aboutcookies.org คุณสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ไม่จัดเก็บคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจต้องปรับตั้งค่าบางอย่างด้วยตัวคุณเองในทุกๆ ครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ บริการและฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงาน 

การส่งต่อข้อมูล:

Henkel ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับสำนักงานหรือสาขาอื่นๆ ของ Henkel ที่มีอยู่ทั่วโลกในประเทศต่างๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนสมัครงานไว้ รวมถึงประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีความเคร่งครัดในเรื่องกฎหมายความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าในสหภาพยุโรปเอง นิติบุคคลทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือผูกพันตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับและการส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสม คุณสามารถค้นหาสำนักงานและบริษัทในเครือของ Henkel บน เว็บไซต์ของเรา

ตามที่คุณทราบ อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และคุณไม่ควรใช้งานบริการนี้หากคุณมีข้อกังวลใดๆ