เมนู
ค้นหา
1_Sustainability_Week_eciRGBv2

ผลักดันให้ทูตของเราทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลได้รับการสนับสนุนให้สอนเด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมความยั่งยืนที่บ้าน ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะเดียวกันเด็กๆ จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาและความกระตือรือร้นต่อไปยังคนรอบข้างด้วย ภายในปี 2563 ทูตด้านความยั่งยืนของเราได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนกว่า 170,000 คนใน 53 ประเทศ

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมพนักงานให้มีไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการสร้างขยะ ของเสีย และการใช้น้ำและพลังงาน หนึ่งโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการ “(Y)our move toward sustainability” ซึ่งถูกริเริ่มขึ้นในปี 2014 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสร้างความยั่งยืนในที่ทำงานและกระบวนการทำงานโดยลงมือปฏิบัติจริง อาทิ หลีกเลี่ยงการพิมพ์งานหากไม่จำเป็น ปิดไฟหลังการใช้งาน หรือการกินอาหารดีเพื่อสุขภาพ

ลูกค้าที่รู้จักแบรนด์และเทคโนโลยีของเราคือกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ภายใต้โครงการ “Say yes! to the future” เราจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงานขายของเฮงเค็ลทั่วโลกซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายได้ และมีเนื้อหาลึกซึ้งกว่าของโครงการ Sustainability Ambassador หลังจากนั้นพวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในโครงการความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าของเรา อาทิ ในด้านลอจิสติกส์ได้ หรือโดยการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจซื้ออย่างยั่งยืน 

School_renovation_in_Thailand_1

อีริค อีเดลแมน ช่วยเสริฟอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล

School_renovation_in_Thailand_3

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพนักงานร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและนักเรียนIn September 2018, Henkel employees visited three local schools in South Africa and provided information about sustainability to around 730 children.

ในเดือนกันยายน ปี 2018 พนักงานเฮงเค็ลเยี่ยมโรงเรียนท้องถิ่น 3 แห่งในแอฟริกาใต้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนให้เด็กนักเรียนประมาณ 730 คนLearning by playing - elementary school children are taught how to handle our planet's resources responsibly. An Xintong and Gan Jiayu are proud of what they've learned at a holiday school in Shanghai, China.

เรียนรู้ผ่านการเล่น - นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการสอนให้ใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างรับผิดชอบ Xintong และ Gan Jiayu ภูมิใจที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนในวันหยุดHenkel’s Sustainability Ambassadors visit schools to teach children how to use resources efficiently, like here in Kápolnásnyék, Hungary.

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน Kápolnásnyék ในฮังการี ถึงวิธีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพThrough school visits Henkel’s Sustainability Ambassadors are engaged to inspire kids for sustainability topics, like here in Indonesia.

พนักงานเฮงเค็ลถ่ายทอดความรู้ให้เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ วิธีลดการใช้พลังงาน น้ำและการขยะในครัวเรือน ห้องน้ำและห้องรับแขกผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Sustainability Ambassador

นอกจากโปรแกรมที่มีอยู่เรายังสนับสนุนให้พนักงานของเราเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่างๆ เพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคมและคนในชุมชนใกล้เคียงโรงงานเรา เราตั้งเป้าให้พนักงานช่วยเหลือคน 10 ล้านคนผ่านโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ภายในปี 2020 “Building Trips” เป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือสังคมที่พนักงานของเราช่วยสร้างบ้านหลายหลังที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันให้กับผู้ยากไร้ เฮงเค็ลยังสนับสนุนให้พนักงานบริจาคในรูปแบบของสิ่งของ อาทิ วัสดุก่อสร้าง เฮงเค็ลยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของโปรแกรม “Teach First” ซึ่งสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้นำในอนาคตทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเป็นครูสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เสียเปรียบทางสังคม