เมนู
ค้นหา

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

1. ทั่วไป

เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด, ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “เฮงเค็ล”, เคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตอนนี้ ทางเราต้องการเรียนให้ท่านทราบถึงประเภทข้อมูลที่เฮงเค็ลรวบรวมและแจ้งให้ทราบว่าเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างไร ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการที่เฮงเค็ลใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลบข้อมูลดังกล่าวนี้ เฮงเค็ลได้รวบรวมข้อมูลเข้าระบบและใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลตามความดูแลของหน่วยงานประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเทศ ทางเราทำถูกวิถีทางเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการละเมิดข้อบังคับดังกล่าว

นโยบายการรักษาความปลอดภัยมิอาจบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมจากไฮเปอร์ลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ของเฮงเค็ล

2. การรวบรวม ใช้งานและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประมวลผลและการใช้งานที่ระบุไว้ในนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เมื่อท่านตกลงใจกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือแสดงความยินยอมพร้อมใจ ในการทำเช่นนั้น ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางส่วนจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารระบบและสถิติรวมถึงการสำรองข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าว กล่าวคือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ในบางกรณีอาจรวมถึงรหัสไอพี เอ็ดเดรสของท่าน เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ซอฟแวร์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้ตอนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านเปิดชมพร้อมกับเว็บไซต์ของเรา และคำที่ท่านใช้พิมพ์เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้อนุมานเกี่ยวกับลักษณะของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในบางท่านได้ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะไม่เกี่ยวเนื่องไปถึงข้อมูลเฉพาะของตัวบุคคล ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้โดยไม่ระบุตัวตน หากเฮงเค็ลถ่ายโอนข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก จะมีการใช้มาตรการด้านเทคนิคและการจัดการเพื่อรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามข้อบังคับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านสมัครใจที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน (ได้แก่ ชื่อ อายุ ข้อมูลการติดต่อ และอื่นๆ) ทางเราจะไม่ใช้ ประมวลผล หรือถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยการให้ความยินยอมของท่านเอง นอกจากนี้เราจะถ่ายโอนข้อมูลของท่านต่อเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งอย่างเป็นทางการหรือคำสั่งศาลเท่านั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลง “นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว” ใดก็ตาม จะมีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าทางเราเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

3. การรักษาความปลอดภัย

เฮงเค็ลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และใช้มาตรการป้องกันทุกประเภทเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกละเมิด หรือเปลี่ยนแปลงโดยพลการ และจำกัดสิทธิ์ของผู้ร่วมธุรกิจตามสัญญาของเฮงเค็ล ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการกับท่านในนามของเฮงเค็ลจะปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับตามข้อบังคับและไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้เฮงเค็ลยังสร้างความมั่นใจให้กับท่านโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิดำเนินการแทนเฮงเค็ลตามสัญญาออกมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของท่าน ในบางกรณีทางเราจำเป็นที่จะต้องส่งข้อสงสัยของท่านต่อให้กับบริษัทในเครือเฮงเค็ล แม้ในกรณีนี้ ข้อมูลของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของเราและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ ก็ตาม

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน

เฮงเค็ลไม่ปรารถนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี หากจำเป็น เฮงเค็ลจะดึงความสนใจของเด็กเพื่อไม่ให้เยาวชนเหล่านั้นส่งข้อมูลส่วนบุคคลถึงเฮงเค็ล หากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กมาทราบว่าเด็กในความปกครองได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังเฮงเค็ลแล้ว กรุณาติดต่อเราที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ (ดูข้อ 7. ข้างล่าง) หากไม่ต้องการให้ทางเราบันทึกข้อมูลไว้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นทันที

6. การติดตามจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการให้บริการที่ดีที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีของ Webtrekk GmbH ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้สร้างนามแฝงขึ้นได้ อาจมีการตั้งค่าคุกกี้ส์

หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บโดยเทคโนโลยีของ Webtrekk จะไม่ถูกนำไปใช้ระบุตัวตนผู้เข้าเยี่ยมชมและไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ถือครองนามแฝง

ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บโดย Webtrekk โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

เพื่อยกเลิกการควบคุมของ Webtrekk บนเว็บไซต์แห่งนี้ ได้มีการตั้งค่าคุกกี้โดย www.henkel.com การยกเลิกนี้มีผลเป็นเวลา 5 ปีหรือจนกระทั่งท่านลบคุกกี้ คุกกี้ถูกตั้งค่าตามชื่อโดเมนต่อบราวเซอร์และคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากบ้านและที่ทำงานหรือจากบราวเซอร์ต่างชนิดกัน ท่านต้องปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลในทุกอุปกรณ์หรือทุกบราวเซอร์

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ได้ในส่วนนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของเรา
W นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ Webtrekk

7. ความประสงค์และคำถาม/พนักงานดูแลข้อมูล

เราจะไม่เก็บข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลของท่านนานเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล ท่านอาจยื่นคำร้องให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเพิกถอนคำยินยอมให้ใช้หรือดำเนินข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีเหล่านี้หรือในกรณีที่ท่านมีความประสงค์อื่นๆ กรุณาส่งอีเมลหรือจดหมายมาถึงพนักงานดูแลข้อมูลของเรา Mr. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com). กรุณาติดต่อเราที่นี่เช่นเดียวกันหากท่านประสงค์ที่จะรู้ว่าทางเราได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านไว้หรือไม่ หากใช่ ข้อมูลด้านใด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามความประสงค์ของท่านทันที

8. การลงทะเบียนสาธารณะสำหรับการประมวลผล

พระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กำหนดเงื่อนไขไว้มาตราที่ 4 จี ว่าด้วยพนักงานดูแลข้อมูลจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ให้บุคคลใดก็ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ในมาตราที่ 4 อี ทราบ

(1) ชื่อบริษัทที่รับผิดชอบ: 

เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ

(2) ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว / คณะกรรมการบริหาร

  • เฮงเค็ล แมนเนจเมนท์ เอจี
  • ฮานส์ แวน ไบเล่น (ประธานกรรมการบริหาร)
  • คาร์สเทน โนเบิล
  • จาร์น-เดิร์ก อูริส
  • ปาสคาล ฮูเดย์เยอร์
  • บรูโน่ ปิอาเซ็นซ่า
  • แคทรีน เมนเกส

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมวลผล
โจคิม แจคเคิล

(3) ที่อยู่ของบริษัทที่รับผิดชอบ:

40191 ดูสเซลดอร์ฟ, เยอรมนี

(4) จุดประสงค์ของการรวบรวมและประมวลหรือใช้ข้อมูล

จุดประสงค์ของบริษัท คือการผลิตและแจกจ่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด โดยเฉพาะ ผงซักฟอก สารทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล วัตถุดิบด้านเคมี กาวและสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
• ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม
• อาหาร และวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์
• อุปกรณ์และการติดตั้งด้านเทคนิค
• กรรมสิทธิ์และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงที่ดินเพื่อการเกษตรและการทำป่าไม้

บริษัทอาจได้รับความร่วมมือจากบริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศทุกประเภท หรือร่วมกันทำธุรกิจและกิจกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายของบรรษัท

(5) คำอธิบายของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคลหรือประเภทของข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พนักงาน พนักงานบำนาญ พนักงานของบริษัทในเครือ พนักงานของบริษัทภายนอก (ผู้ทำสัญญาช่วง) พนักงานฝ่ายเช่าซื้อ ผู้สมัครงาน ผู้ลงทุนจากภายนอก ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ ลูกค้าภายนอก ผู้บริโภค อาสาสมัครทดลองผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขององค์กร นักลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน และผู้ถือหุ้น ล้วนสำคัญต่อการบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 8 (4)

(6) ผู้รับ หรือประเภทของผู้รับ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกเปิดเผยโดยแจ้งให้ทราบ

องค์กรสาธารณะ กองทุนประกันสุขภาพและสมาคมหนี้สินของนายจ้าง ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาตราที่ 11 รวมถึงผู้ให้บริการจากภายนอก สมาคมพนักงานบำนาญของเฮงเค็ล บริษัทในเครือและหน่วยงานภายในต่างๆ ในบริษัท เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 8 (4)

(7) ระยะเวลาปกติในการลบข้อมูล

ผู้บัญญัติกฎหมายได้ประกาศช่วงระยะเวลารับผิดชอบในการเก็บบันทึกข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานพอสมควร ข้อมูลจะถูกลบตามที่วางตารางไว้หลังพ้นช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในข้อกำหนดนั้นจะถูกลบหากจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 8 (4) ถูกยกเลิก

(8) ข้อมูลที่วางแผนไว้เพื่อส่งมอบให้ประเทศโลกที่สาม

ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากล จึงจะถูกส่งมอบให้กับกรรมการผู้จัดการที่ได้รับเลือก ในประเทศโลกที่สาม ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปถือเป็นที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

9. การใช้งานสื่อทางสังคมที่เพิ่มเติมเข้ามา

ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา (“ส่วนเพิ่มเติม”) ของเครือข่ายสื่อทางสังคม facebook.com และ Twiiter อาจถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ของเรา บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอโดยบริษัท Facebook Inc. และ Twitter Inc. ตามลำดับ (“ผู้ให้บริการ”)

Facebook ดำเนินการโดย Facebook Inc. เลขที่ 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). สำหรับข้อมูลโดยสังเขปของส่วนเพิ่มเติมใน Facebook กรุณาไปที่ https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter ดำเนินการโดย Twitter Inc. เลขที่ 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.สำหรับข้อมูลโดยสังเขปของส่วนเพิ่มเติมใน Twitter กรุณาไปที่ https://dev.twitter.com/web/tweet-button

เพื่อเพิ่มความพยายามในการคุ้มครองข้อมูลของท่านระหว่างการเยี่ยมชมหน้าเว็บต่างๆ ของเรา ส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จะทำงานด้วยการคลิกสองปุ่ม การทำเช่นนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่หน้าต่างๆ ที่มีส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จากเว็บไซต์ของเรา ท่านจะไม่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ท่านต้องเลือกใช้งานส่วนเพิ่มเติม อนุญาตให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล บราวเซอร์จึงจะสร้างลิงค์ตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เนื้อหาต่างๆ ของส่วนเพิ่มเติมจึงจะส่งผ่านจากผู้ให้บริการมายังบราวเซอร์โดยตรงและแสดงผลบนหน้าจอของท่าน

ส่วนเพิ่มเติมบอกผู้ให้บริการว่าท่านอยู่ที่หน้าใดในเว็บไซต์ของเรา หากขณะที่ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านได้เข้าสู่บัญชี Facebook หรือ Twitter ของท่าน ผู้ให้บริการสามารถสอบทานความสนใจของท่านได้ เช่น ข้อมูลที่ท่านกำลังเข้าถึงด้วยบัญชีของท่าน การใช้งานฟังก์ชั่นใดๆ ของส่วนเพิ่มเติม (เช่น คลิกที่ปุ่ม “ไลค์” หรือแสดงความคิดเห็น) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งตรงโดยบราวเซอร์ไปยังผู้ให้บริการเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลโดย Facebook และ Twitter ตลอดจนสิทธิ์และโอกาสต่างๆ สำหรับท่านในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในกรณีต่างๆ สามารถดูได้จากแถลงการณ์เรื่องการคุ้มครองข้อมูล/การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

แถลงการณ์เรื่องการคุ้มครองข้อมูล/การรักษาความเป็นส่วนตัวที่ออกโดย Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

แถลงการณ์เรื่องการคุ้มครองข้อมูล/การรักษาความเป็นส่วนตัวที่ออกโดย Twitter: https://twitter.com/privacy

แถลงการณ์นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและการดูแลข้อมูลที่ออกโดย LinkedIn กรุณาไปยัง https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy