8 พ.ค. 2567  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ปีงบประมาณ 2024 เริ่มต้นได้ดีมาก

Henkel มีการเติบโตของยอดขายจากภายในอย่างแข็งแกร่ง ในไตรมาสแรก

 • ยอดขายของกลุ่มบริษัท: ประมาณ 5.3 พันล้านยูโร การเติบโตจากภายใน 3.0 เปอร์เซ็นต์ 
 • การเพิ่มขึ้นของยอดขายจากภายในเป็นผลมาจากหน่วยธุรกิจทั้งสองหน่วย:
  • เทคโนโลยีกาว: การเติบโตของยอดขายจากภายในเป็นไปในเชิงบวกที่ 1.3 เปอร์เซ็นต์
  • คอนซูเมอร์แบรนด์: การเติบโตของยอดขายจากภายในอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากที่ 5.2 เปอร์เซ็นต์
 • การเข้าซื้อกิจการ Seal for Life Industries และ Vidal Sassoon ในประเทศจีนเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่คาดไว้
 • การดําเนินงานตามแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ยังคงคืบหน้าต่อไป
 • แนวโน้มของปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม:
  • การเติบโตของยอดขายจากภายใน: 2.5 ถึง 4.5 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์)
  • ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว: 13.0 ถึง 14.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 12.0 ถึง 13.5 เปอร์เซ็นต์)
  • กําไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) ที่ปรับแล้ว: เพิ่มขึ้นภายในช่วง +15.0 ถึง +25.0 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (ก่อนหน้านี้: +5.0 ถึง +20.0 เปอร์เซ็นต์)

ในไตรมาสแรกของปี 2024 Henkel บรรลุเป้าหมายยอดขายของกลุ่มบริษัทที่ประมาณ 5.3 พันล้านยูโรและมีการเติบโตของยอดขายจากภายในอย่างแข็งแกร่งที่ 3.0 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาราคาในเชิงบวกของทั้งสองหน่วยธุรกิจ การพัฒนาปริมาณในระดับกลุ่มซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการของพอร์ตโฟลิโอในหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ในแง่ของตัวเลข ยอดขายลดลง -5.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายภายใต้กิจกรรมทางธุรกิจในรัสเซียและผลกระทบในแง่ลบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

"เราเริ่มต้นปีนี้ได้ดีมาก นอกจากนี้ เรายังสามารถปิดการเข้าซื้อกิจการของ Seal for Life Industries และ Vidal Sassoon ในประเทศจีนได้เร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเราต่อไป" Carsten Knobel ซีอีโอของ Henkel กล่าว "เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เหล่านี้ เราจึงได้เพิ่มแนวโน้มทางด้านยอดขายและผลกําไรสำหรับปี 2024 ขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งเรากําลังปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด เราทําได้ตามที่เราให้สัญญาเอาไว้ และเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับการเติบโตที่จะสร้างผลกําไรมากขึ้น"

การเติบโตของยอดขายจากภายในที่เป็นไปในเชิงบวกของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวในไตรมาสแรกเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายจากภายในที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจการขับเคลื่อนและอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของยอดขายจากภายในที่แข็งแกร่งมากในหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ได้รับแรงผลักดันจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ โดยธุรกิจที่มีส่วนผลักดันมากเป็นพิเศษคือธุรกิจเส้นผม

ผลการดำเนินงานด้านยอดขายของกลุ่มบริษัท

ยอดขายของกลุ่มบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2024 รวมอยู่ที่ 5,317 ล้านยูโรซึ่งเป็นการลดลงเล็กน้อยที่  -5.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า (5,609 ล้านยูโร) ยอดขายจากภายใน (เช่น มูลค่าที่ปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อกิจการ/การถอนการลงทุน) เพิ่มขึ้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของยอดขายจากภายในที่แข็งแกร่งในระดับกลุ่มบริษัทเป็นผลมาจากการกําหนดราคา การซื้อกิจการ/การถอนการลงทุนทำให้ยอดขายลดลง -4.3 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตของยอดขาย -3.9 เปอร์เซ็นต์

การเติบโตของยอดขายจากภายในของภูมิภาคยุโรปคิดเป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรก ในภูมิภาค IMEA ยอดขายจากภายในเพิ่มขึ้น 26.9 เปอร์เซ็นต์ ภูมิภาคอเมริกาเหนือมียอดขายจากภายในติดลบที่ -3.0 เปอร์เซ็นต์ ในละตินอเมริกา ยอดขายจากภายในต่ำกว่าไตรมาสของปีที่ก่อนหน้า -2.7 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตของยอดขายจากภายในถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์

ผลการดำเนินงานด้านการขายของเทคโนโลยีกาว

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขาย 2,677 ล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อยที่ -4.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า (2,791 ล้านยูโร) ยอดขายจากภายใน (เช่น มูลค่าที่ปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อกิจการ/การถอนการลงทุน) เพิ่มขึ้น 1.3 

เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2023 ตัวเลขของทั้งราคาและปริมาณแสดงให้เห็นการพัฒนาในเชิงบวก ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้ยอดขายลดลง -3.8 เปอร์เซ็นต์ การซื้อกิจการ/การถอนการลงทุนมีผลกระทบเชิงลบต่อเนื่องที่ -1.7 เปอร์เซ็นต์

การพัฒนาในเชิงบวกของยอดขายจากภายในสำหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวในไตรมาสแรกมีภาคธุรกิจการขับเคลื่อนและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งเพิ่มยอดขายขึ้นอย่างมากถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตนี้เป็นผลมาจากธุรกิจยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรมแสดงการพัฒนาในเชิงบวก ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคมีการพัฒนายอดขายจากภายในโดยรวมที่ค่อนข้างทรงตัวที่ -0.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมาจากปริมาณการขายที่เป็นไปในเชิงบวก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตในเชิงบวก โดยได้รับประโยชน์จากสัญญาณแรกของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้าที่มีผลประกอบการดีมาก การเติบโตของยอดขายจากภายในสำหรับภาคธุรกิจงานฝีมือ งานก่อสร้าง และงานระดับมืออาชีพอยู่ที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า ซึ่งหลัก ๆ แล้วมาจากธุรกิจการก่อสร้างที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างดี ภาพรวมของธุรกิจการผลิตและการบํารุงรักษาทั่วไปแสดงผลการดําเนินงานในเชิงลบ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความท้าทายในปัจจุบันเป็นหลัก

จากมุมมองระดับภูมิภาค ผลการดําเนินงานด้านการขายภายในของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวนั้นปะปนกันไป ในยุโรป ยอดขายโดยรวมอยู่ในระดับตํ่ากว่าไตรมาสของปีก่อนหน้า แม้ว่าภาคธุรกิจงานฝีมือ งานก่อสร้าง และงานระดับมืออาชีพจะเติบโตในเชิงบวก ขณะที่อเมริกาเหนือมียอดขายจากภายในเพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจการขับเคลื่อนและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผลการดําเนินงานโดยรวมในภูมิภาคก็ต่ำกว่าในไตรมาสของปีก่อนหน้า ภูมิภาค IMEA มียอดขายจากภายในเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก โดยมาจากการที่ภาคธุรกิจทั้งหมดมีอัตราการเติบโตในตัวเลขสองหลัก ละตินอเมริกามีการพัฒนายอดขายจากภายในที่ติดลบในทุกภาคธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม การเติบโตของยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นแข็งแกร่งมาก โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญในประเทศจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณแรกของสภาพแวดล้อมของตลาดที่คงตัวหลังจากเงื่อนไขที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า

ผลการดําเนินงานด้านการขายของคอนซูเมอร์แบรนด์

ในหน่วยธุรกิจแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค ยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2024 รวมอยู่ที่ 2,605 ล้านยูโร ซึ่งลดลงเล็กน้อยที่ -6.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า ยอดขายจากภายใน (เช่น มูลค่าที่ปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อกิจการ/การถอนการลงทุน) เพิ่มขึ้น 5.2 เปอร์เซ็นต์ การกําหนดราคาในหน่วยธุรกิจยังคงแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2023 ปริมาณการขายลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการพอร์ตโฟลิโอที่ดำเนินการอยู่ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลเชิงลบกับยอดขาย -4.0 เปอร์เซ็นต์ การซื้อกิจการ/การถอนการลงทุนทำให้ยอดขายลดลงอีก -7.2 เปอร์เซ็นต์

ในไตรมาสแรก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านมีการเติบโตของยอดขายภายในที่แข็งแกร่งมากที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจซักล้างเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหมวดหมู่การดูแลผ้าที่มีการเติบโตถึงสองหลัก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในด้านยอดขายจากภายในซึ่งได้รับแรงผลักดันเป็นพิเศษจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นสองหลักในหมวดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภัณฑ์และการเติบโตที่แข็งแกร่งมากในหมวดผลิตภัณฑ์ล้างจาน

ภาคธุรกิจเส้นผมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านยอดขายจากภายในที่ 6.9 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมีนัยสําคัญ ซึ่งหลัก ๆ แล้วเป็นผลมาจากหมวดหมู่การแต่งผม ธุรกิจระดับมืออาชีพเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านยอดขายจากภายใน

ธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์อื่น ๆ มียอดขายจากภายในที่เติบโตขึ้นแข็งแกร่งที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์

จากมุมมองระดับภูมิภาค หน่วยธุรกิจแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคมีการพัฒนาที่ปะปนกันไปในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ภูมิภาคยุโรปมียอดขายจากภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งธุรกิจเส้นผมและธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้าน การเติบโตของยอดขายจากภายในของภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นไปในเชิงลบ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการพอร์ตโฟลิโอที่นํามาใช้กับภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้าน ภูมิภาค IMEA มีการเติบโตของยอดขายจากภายในถึงสองหลักในทุกภาคธุรกิจ การเติบโตของยอดขายจากภายในของละตินอเมริกาเป็นผลมาจากธุรกิจเส้นผม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งธุรกิจฝั่งผู้บริโภคและระดับมืออาชีพมีการเติบโตของยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในระดับคงที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้าน 

สินทรัพย์สุทธิและจุดยืนทางการเงินของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์สุทธิและจุดยืนทางการเงินของกลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาที่นํามาพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2023 

แนวโน้มของ Henkel Group

แนวทางสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2024 ถูกปรับเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 

ในปีปัจจุบัน Henkel คาดการณ์ว่าการเติบโตของยอดขายจากภายในจะอยู่ที่ 2.5 ถึง 4.5 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้านี้: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์) สําหรับเทคโนโลยีกาว การเติบโตของยอดขายจากภายในยังคงคาดว่าจะอยู่ในช่วง 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์ สําหรับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 3.0 ถึง 5.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้านี้: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว (อัตรากำไร EBIT ที่ปรับแล้ว) ในระดับกลุ่มบริษัทคาดว่าจะอยู่ในช่วง 13.0 ถึง 14.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้านี้: 12.0 ถึง 13.5 เปอร์เซ็นต์) สําหรับเทคโนโลยีกาว ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 16.0 ถึง 17.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้านี้: 15.0 ถึง 16.5 เปอร์เซ็นต์) และสําหรับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคจะอยู่ในช่วง 12.0 ถึง 13.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้านี้: 11.0 ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์) 

สำหรับกําไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) ที่ปรับแล้ว ขณะนี้ Henkel คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง +15.0 ถึง +25.0 เปอร์เซ็นต์ในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (ก่อนหน้านี้: +5.0 ถึง +20.0 เปอร์เซ็นต์) 

นอกจากนี้ Henkel ยังได้ปรับปรุงความคาดหวังต่อไปนี้ให้ทันสมัยอีกด้วย: 

 • การเข้าซื้อกิจการ/การงดการลงทุน: มีผลกระทบที่เป็นกลางต่อการเติบโตของยอดขายที่ระบุ 
  (ก่อนหน้านี้: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหนึ่งหลักระดับต่ำ)
 • การแปลงยอดขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหนึ่งหลักระดับต่ำถึงปานกลาง 
  (ก่อนหน้านี้: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขตัวเดียวระดับกลาง)

ความคาดหวังต่อไปนี้สําหรับปี 2024 ยังคงเหมือนเดิม:

 • ราคาวัตถุดิบทางตรง: การพัฒนาแบบแนวราบ1
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างอยู่ระหว่าง 250 ถึง 300 ล้านยูโร
 • กระแสเงินสดที่ไหลออกจากการลงทุนในทรัพย์สิน อุปกรณ์ และสินทรัพย์จับต้องไม่ได้อยู่ระหว่าง 650 ถึง 750 ล้านยูโร

 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า

เอกสารนี้ประกอบด้วยคําแถลงที่อ้างถึงการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลการดําเนินงานทางการเงิน และเหตุการณ์หรือการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Henkel ในอนาคต ซึ่งอาจถือเป็นคําแถลงการคาดการณ์ล่วงหน้า คําแถลงต่าง ๆ อย่างเช่น "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประเมิน" และคําที่คล้ายคลึงกันเป็นลักษณะของคําแถลงเกี่ยวกับอนาคต คําแถลงดังกล่าวอ้างอิงตามการประเมินและสมมติฐานปัจจุบันของฝ่ายบริหารของบริษัท Henkel AG & Co. KGaA คําแถลงเหล่านี้ไม่ได้หมายความถึงการรับประกันว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง ผลการดําเนินงานในอนาคตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของ Henkel AG & Co. KGaA และบริษัทในเครือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ และอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ) จากคําแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยหลายประการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Henkel และไม่สามารถประเมินได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคต และการกระทําของคู่แข่งและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาด Henkel ไม่มีแผนหรือสัญญาว่าจะปรับปรุงคําแถลงการคาดการณ์ล่วงหน้านี้

เอกสารนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจนในกรอบการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเป็นหรืออาจเป็นมาตรการทางเลือกในการวัดผลการดำเนินงาน ผู้อ่านไม่ควรมองว่าตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้แยกกันหรือเป็นทางเลือกแทนการวัดสินทรัพย์สุทธิและสถานะทางการเงินหรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานของ Henkel ตามที่นําเสนอตามกรอบการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) บริษัทอื่น ๆ ที่รายงานหรืออธิบายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางเลือกที่มีชื่อคล้ายคลึงกันอาจมีการคํานวณด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ