3 พ.ค. 2567  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเริ่มต้นปีงบประมาณที่ดีมาก

Henkel ยกระดับตัวเลขคาดการณ์ยอดขายและรายได้ของปี 2024

ในวันนี้คณะกรรมการบริหารของ Henkel AG & Co. KGaA ได้ตัดสินใจยกระดับตัวเลขคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งได้มีการเปิดเผยเมื่อต้นเดือนมีนาคม อันเนื่องมาจากผลการดําเนินธุรกิจที่ดีมากในปีที่ผ่านมาและการคาดการณ์สำหรับช่วงที่เหลือของปี

ความคาดหวังสำหรับทั้งผลประกอบการด้านยอดขายและกําไรของ Henkel เพิ่มขึ้น:

 • การเติบโตของยอดขายจากภายใน: 2.5 ถึง 4.5 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์)
  • เทคโนโลยีกาว: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
  • คอนซูเมอร์แบรนด์ 3.0 ถึง 5.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 2.0 ถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์)
 • ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว: 13.0 ถึง 14.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 12.0 ถึง 13.5 เปอร์เซ็นต์)
  • เทคโนโลยีกาว: 16.0 ถึง 17.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 15.0 ถึง 16.5 เปอร์เซ็นต์)
  • คอนซูเมอร์แบรนด์ 12.0 ถึง 13.0 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนหน้า: 11.0 ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์)
 • กําไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) ที่ปรับแล้ว: เพิ่มขึ้นภายในช่วง +15.0 ถึง +25.0 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (ก่อนหน้านี้: +5.0 ถึง +20.0 เปอร์เซ็นต์)

"การเริ่มต้นปีที่ดีมากและการเพิ่มขึ้นของตัวเลขคาดการณ์ตลอดทั้งปีในวันนี้เป็นการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าเรากำลังก้าวหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องตามแผนการเติบโตของเรา เราได้ชี้ให้เห็นเสมอว่าเราต้องการส่งมอบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง และนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทํา การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นขึ้นในหน่วยธุรกิจทั้งสองหน่วยกำลังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน" Carsten Knobel ซีอีโอของ Henkel กล่าว

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2024 เป็นผลมาจากการสนับสนุนของทั้งสองหน่วยธุรกิจ ภายในธุรกิจเทคโนโลยีกาว การพัฒนาธุรกิจโดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้นและความก้าวหน้าของอัตรากำไรขั้นต้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นตัวของตลาดในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการด้านกำไร

ภายในหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ การดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์และโครงการริเริ่มต่าง ๆ มีส่วนส่งผลเชิงบวกต่อยอดขาย อัตรากําไรขั้นต้น และรายได้ การพัฒนานี้เป็นผลมาจากการสนับสนุนของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งมากของธุรกิจเส้นผม การนํามาตรการของพอร์ตโฟลิโอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาแบรนด์หลักและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน Henkel ก็ยังคงลงทุนในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปยังความพยายามทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ Henkel ยังได้ปรับปรุงความคาดหวังเกี่ยวกับผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ/การงดการลงทุน ตลอดจนสกุลเงินที่มีต่อยอดขายให้เป็นปัจจุบันอีกด้วย การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด ซึ่งรวมถึง Seal for Life Industries และ Vidal Sassoon ในประเทศจีน เสร็จสิ้นก่อนกำหนด ส่งผลให้ยอดขายและกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดการณ์

 • การเข้าซื้อกิจการ/การงดการลงทุน: มีผลกระทบที่เป็นกลางต่อการเติบโตของยอดขายที่ระบุ 
  (ก่อนหน้านี้: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหนึ่งหลักระดับต่ำ)
 • การแปลงยอดขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหนึ่งหลักระดับต่ำถึงปานกลาง 
  (ก่อนหน้านี้: มีผลกระทบเชิงลบในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขตัวเดียวระดับกลาง)

ความคาดหวังต่อไปนี้สําหรับปี 2024 ยังคงเหมือนเดิม:

 • ราคาวัตถุดิบทางตรง: การพัฒนาแบบแนวราบ1
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างอยู่ระหว่าง 250 ถึง 300 ล้านยูโร
 • กระแสเงินสดที่ไหลออกจากการลงทุนในทรัพย์สิน อุปกรณ์ และสินทรัพย์จับต้องไม่ได้อยู่ระหว่าง 650 ถึง 750 ล้านยูโร

การพัฒนายอดขายจากภายในของไตรมาสแรกของปี 2024

จากข้อมูลเบื้องต้น Henkel มียอดขายของกลุ่มบริษัทประมาณ 5.3 พันล้านยูโรในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของยอดขายจากภายในที่แข็งแกร่งที่ 3.0 เปอร์เซ็นต์ หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขายประมาณ 2.7 พันล้านยูโร และการเติบโตของยอดขายจากภายในเชิงบวก 1.3 เปอร์เซ็นต์ หน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์มียอดขายทะลุ 2.6 พันล้านยูโร และการเติบโตของยอดขายจากภายในที่แข็งแกร่งมากที่ 5.2 เปอร์เซ็นต์

Henkel จะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนายอดขายในช่วงไตรมาสแรกในวันที่ 8 พฤษภาคม

 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า

เอกสารนี้ประกอบด้วยคําแถลงที่อ้างถึงการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลการดําเนินงานทางการเงิน และเหตุการณ์หรือการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Henkel ในอนาคต ซึ่งอาจถือเป็นคําแถลงการคาดการณ์ล่วงหน้า คําแถลงต่าง ๆ อย่างเช่น "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประเมิน" และคําที่คล้ายคลึงกันเป็นลักษณะของคําแถลงเกี่ยวกับอนาคต คําแถลงดังกล่าวอ้างอิงตามการประเมินและสมมติฐานปัจจุบันของฝ่ายบริหารของบริษัท Henkel AG & Co. KGaA คําแถลงเหล่านี้ไม่ได้หมายความถึงการรับประกันว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง ผลการดําเนินงานในอนาคตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของ Henkel AG & Co. KGaA และบริษัทในเครือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ และอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ) จากคําแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยหลายประการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Henkel และไม่สามารถประเมินได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคต และการกระทําของคู่แข่งและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาด Henkel ไม่มีแผนหรือสัญญาว่าจะปรับปรุงคําแถลงการคาดการณ์ล่วงหน้านี้

เอกสารนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจนในกรอบการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเป็นหรืออาจเป็นมาตรการทางเลือกในการวัดผลการดำเนินงาน ผู้อ่านไม่ควรมองว่าตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้แยกกันหรือเป็นทางเลือกแทนการวัดสินทรัพย์สุทธิและสถานะทางการเงินหรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานของ Henkel ตามที่นําเสนอตามกรอบการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) บริษัทอื่น ๆ ที่รายงานหรืออธิบายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางเลือกที่มีชื่อคล้ายคลึงกันอาจมีการคํานวณด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ