9 ก.พ. 2567  กรุงเทพฯ

รางวัลสําหรับนักวิจัยสตรี: ช่วงเวลาการสมัครเริ่มแล้วตอนนี้

เฮงเค็ลมอบรางวัล Martha Schwarzkopf Award for Women in Science ครั้งถัดไป

เฮงเค็ลมอบรางวัลการวิจัย "Martha Schwarzkopf Award for Women in Science" (รางวัล Martha Schwarzkopf สำหรับนักวิทยาศาสตร์หญิง) เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์หญิงเป็นครั้งที่สาม นอกจากรางวัลหลักแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ สําหรับการมีส่วนร่วมตลอดชีวิตกับผลงานวิทยาศาสตร์สาขาเส้นผม และยังมีการมอบรางวัลเพิ่มเติมสําหรับสาขา "Emerging Talents" (บุคลากรน่าจับตา) อีกครั้งในปีนี้ด้วย ระยะเวลาการสมัครจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันฉลองสตรีและเด็กผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์สากล
นักวิจัยหญิงที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ยา หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สามารถสมัครได้ โดยนําเสนอผลงานของตนในสาขาการวิจัยเส้นผมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครมีโอกาสได้รับเงินรางวัล 10,000 ยูโร สําหรับรางวัลชนะเลิศ 5,000 ยูโร สําหรับรางวัลรองชนะเลิศ และ 5,000 ยูโร สําหรับรางวัล "Emerging Talent"

“นวัตกรรมขึ้นอยู่กับทั้งความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายในด้านแนวทางและแนวคิด  ทว่าผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์ยังคงได้รับโอกาสไม่เพียงพอ ที่เฮงเค็ลเรามีความมุ่งมั่นอย่างมากต่อความเท่าเทียมทางเพศ เราจึงเฉลิมฉลองวันสตรีและเด็กผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์สากล โดยเริ่มด้วยการประกาศระยะเวลาการสมัครรับรางวัล Martha Schwarzkopf ในปีนี้"   คุณ Frank Meyer รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาสากลจากคอนซูเมอร์แบรนด์ของเฮงเค็ลกล่าว   คุณ Astrid Kleen ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผมสากลจากคอนซูเมอร์แบรนด์ของเฮงเค็ลกล่าวเพิ่มเติมว่า "เราต้องสำรวจโลกที่ซับซ้อนของเส้นผมและรากผมอย่างต่อเนื่องเพื่อนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา รางวัลนี้ช่วยให้เราผลักดันความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยหญิงที่โดดเด่นในด้านการวิจัยเส้นผมและหนังศีรษะ" รวมถึงการใช้ส่วนผสมและวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

รางวัลนี้เป็นการให้เกียรติแก่ Martha Schwarzkopf ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ในเยอรมนีที่เป็นผู้นําบริษัทและก่อตั้งสถาบันวิจัยเส้นผม ปัจจุบัน Schwarzkopf เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากคอนซูเมอร์แบรนด์ของเฮงเค็ล นวัตกรรมทางเทคนิคทั้งหมดภายใต้แบรนด์นี้ใช้ประโยชน์จากมรดกอันยาวนานของสถาบันวิจัยเส้นผม Schwarzkopf ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ร้านทดสอบเส้นผม และสถาบันวิจัยเส้นผมทั่วโลก รางวัลนี้เป็นการยกย่องจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมของ Martha รวมถึงความเอาใจใส่ที่เธอใช้ในการบริหารบริษัท Schwarzkopf และศูนย์วิจัยเส้นผม Schwarzkopf

"เรายินดีขยายเครือข่ายนักวิจัยเส้นผมอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครและผู้ชนะจากรอบชิงชนะเลิศและรอบก่อนชิงชนะเลิศเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายนี้ในปัจจุบัน และเราก็ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทํางานร่วมกันกับผู้สมัครเหล่านี้ การมอบรางวัลหลักสําหรับการมีส่วนร่วมตลอดชีวิตควบคู่ไปกับรางวัล Emerging Talents ช่วยให้เรานํามุมมองของทั้งนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีประสบการณ์และนักวิจัยที่มีอนาคตไกลซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพเข้ามาสู่เครือข่ายของเรา" คุณ Andrea Sättler ผู้อํานวยการ R&D Academy จากคอนซูเมอร์แบรนด์ของเฮงเค็ลและประธานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของรางวัล Martha Schwarzkopf กล่าว

วิธีการสมัคร

รางวัล Martha Schwarzkopf เปิดรับนักวิจัยหญิงทั่วโลกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์มากมายในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ยา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่มุ่งเน้นการวิจัยเส้นผมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเส้นใยสิ่งทอและเส้นใยขนสัตว์ การวิเคราะห์พื้นผิวทางชีวภาพ หรือปฏิกิริยาของสารกับเส้นผมหรือหนังศีรษะ ในครั้งนี้ เราสนับสนุนผู้สมัครซึ่งเป็นนักวิจัยหญิงที่สนใจในการตรวจสอบเส้นใยเส้นผมหรือพื้นผิวเส้นผมเป็นพิเศษ นักวิจัยหญิงที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิจัยเดียวกันมีสิทธิ์สมัครรับรางวัล "Emerging Talents" แม้จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของอาชีพทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีชื่อเสียงจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาคอนซูเมอร์แบรนด์ของเฮงเค็ลจะประเมินข้อมูลการสมัคร นอกจากรางวัลที่เป็นมูลค่าเงินแล้ว ผู้ชนะเลิศจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอีกด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นร่วมกับการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายเส้นผม Martha Schwarzkopf ที่กําลังขยายตัว กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่สามของปี 2024 ในเยอรมนี นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการให้คําปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ของเฮงเค็ล

ระยะเวลาการสมัครจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 นักวิทยาศาสตร์หญิงที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษไปที่ RnD.Award@henkel.com

ควรแนบเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัครด้วย:

  • จดหมายประกอบการสมัคร ระบุเหตุผลส่วนตัวสำหรับการสมัครรับรางวัลนี้
  • ประวัติโดยย่อที่มุ่งเน้นด้านวิชาชีพและความสนใจทางวิทยาศาสตร์
  • รายการงานพิมพ์ที่สําคัญที่สุด
  • ข้อมูลสรุปของการวิจัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะของผู้สมัครในสาขาวิจัยเส้นผมและหนังศีรษะ เทคโนโลยีเส้นใย โมเดลที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเส้นใย รวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์พื้นผิว โครงสร้างเส้นใย การสังเคราะห์สีย้อม หรือการวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพในรากผม (เปิดรับทุกแนวทางการวิจัย)
  • รูปภาพสำหรับการสมัคร (ไม่บังคับ)

เกณฑ์หลักในการประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ความสอดคล้องของงานในด้านการวิจัยเส้นผม รวมถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเพิ่มเติมที่พิจารณา ได้แก่ จิตวิญญาณแห่งผู้บุกเบิก ความเป็นเอกลักษณ์ ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย และความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องสําอางสําหรับเส้นผม

เฮงเค็ลมอบรางวัลการวิจัย "Martha Schwarzkopf Award for Women in Science" เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์หญิงเป็นครั้งที่สาม