10 ส.ค. 2566  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนด้วยการทำกำไรเพิ่มขึ้นภายในครึ่งปีแรก

เฮงเค็ลเพิ่มแผนกระตุ้นยอดขายและกำไรในปี 2566

 • ยอดขายกลุ่มเติบโตขึ้นจากภายในมากถึงร้อยละ 4.9 ในครึ่งปีแรกคิดเป็นจำนวนราว 10.9 พันล้านยูโร (ในเชิงตัวเลขคิดเป็นร้อยละ 0.1) มีการเติบโตที่มั่นคงในหน่วยธุรกิจทั้งหมด
 • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)* เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 1,254 ล้านยูโร (ร้อยละ +7.6)
 • ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว (EBIT margin)* เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเป็นร้อยละ 11.5 (+80 bp)
 • กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS)* เพิ่มเป็นจำนวน 2.13 ยูโร ซึ่งเติบโตถึงสองหลัก ร้อยละ +14.4 ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
 • การดำเนินตามแผนเติบโตเชิงกลยุทธขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • แนวทางเพิ่มยอดขายและกำไรในปี 2566:
  • การเติบโตของยอดขายจากภายใน: เพิ่มเป็นร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 4.5
  • ผลตอบแทนจากยอดขายปรับแล้ว (EBIT margin)*: เป็นร้อยละ 11.0 ถึง 12.5
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS)*: เพิ่มในช่วง ร้อยละ +5 ถึงร้อยละ +20 ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่

เฮงเค็ล เพิ่มยอดขายและกำไรในครึ่งปีแรกของปี 2566 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายอย่างยาวนาน

นายคาร์สเทน โนเบล ซีอีโอ เฮงเค็ล กล่าวว่า “เราบรรลุการเติบโตอย่างมั่นคงในทั้งหน่วยธุรกิจ ในขณะเดียวกัน เราสามารถเพิ่มการทำกำไรได้สำเร็จแม้จะมีต้นทุนวัสดุและต้นทุนด้านโลจิสติกที่สูง จากผลประกอบการในครึ่งปีแรกของเรา เรามั่นใจสำหรับครึ่งปีที่เหลือและเราได้เพิ่มแผนกระตุ้นยอดขายและกำไรสำหรับทั้งปี”

“เรายังสามารถดำเนินการตามแผนเติบโตเชิงกลยุทธได้เป็นอย่างดีในช่วงครึ่งปีแรก สำหรับหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ เราได้รวมธุรกิจเร็วกว่าที่ได้วางแผนไว้ ในขณะเดียวกันเราได้ขยายพอร์ตโฟลิโอของเราเข้าสู่แบรนด์และสินค้าที่มีกำไรและการเติบโตสูง สามารถเห็นได้จากกำไรที่ได้จากหน่วยธุรกิจ สำหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว เราได้ปรับให้บทบาทหน้าที่ของคนในองค์กรของเรามีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตและการเป็นผู้นำในระดับโลก นอกจากนี้เรายังขับเคลื่อนการริเริ่มที่สำคัญในด้านความยั่งยืนและการนำดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน” นายคาร์สเทน นอเบล กล่าวเสริม

แนวโน้มปีงบประมาณ 2566

ในระดับกลุ่ม เฮงเค็ลตั้งเป้าเพิ่มยอดขายจากภายในประมาณร้อยละ 2.5 ถึง 4.5 ในปีงบประมาณ 2556 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 1-3) สำหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 2-4 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 1-3) ในส่วนหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์อยู่ระหว่างร้อยละ 3-5 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 1-3) ผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้ว (EBIT margin) ในระดับกลุ่มตั้งเป้าเพิ่มเป็นร้อยละ 11.0-12.5 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 10.0-12.0) สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีกาวตั้งเป้าเพิ่มผลตอบแทนจากยอดขายที่ปรับแล้วเป็นร้อยละ 13.5-15.0 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 13.0-15.0) และหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์เพิ่มเป็นร้อยละ 9.5-11.0 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 7.5-9.5) ในส่วนของการเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS) ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เฮงเค็ลตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ +5 ถึง ร้อยละ +20 (เดิมอยู่ที่ร้อยละ -10 ถึง +10)

การพัฒนายอดขายและกำไรในครึ่งปีแรกปี 2566

ยอดขายกลุ่มจำนวน 10,926 ล้านยูโรในครึ่งปีแรกของปี 2566 สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 0.1 (ไตรมาส 2: 5,316 ล้านยูโร เป็นจำนวนร้อยละ -5.8) ตัวเลขนี้สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายจากภายในที่ร้อยละ 4.9 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 3.2) อัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศส่งผลในแง่ลบต่อการพัฒนายอดขาย ร้อยละ -2.5 (ไตรมาส 2: ร้อยละ -5.8) การเข้าซื้อธุรกิจและการถอนการลงทุนลดจำนวนยอดขายถึง ร้อยละ -2.2 (ไตรมาส 2: ร้อยละ -3.2) 

การเติบโตของยอดขายในครึ่งปีแรกได้รับการขับเคลื่อนจากทุกหน่วยธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีกาวมีการเติบโตของยอดขายอย่างมั่นคงที่ร้อยละ 4.7 จากหน่วยธุรกิจยานยนต์ & อิเล็กทรอนิกส์ และช่างฝีมือ และช่างก่อสร้างและช่างมืออาชีพ สำหรับคอนซูเมอร์แบรนด์ได้บรรลุเป้ายอดขายภายในที่เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.7 จากหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และธุรกิจดูแลเส้นผม

ในช่วงครึ่งปีแรก การเติบโตของยอดขายภายในของภูมิภาคยุโรปพุ่งถึงร้อยละ 2.4 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 0.8) ในส่วนประเทศ อินเดีย ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (IMEA) มียอดขายภายในเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25.7 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 23.6) ภูมิภาคอเมริกาเหนือเติบโตถึงร้อยละ 3.8 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 0.9) ภูมิภาคละตินอเมริกาเติบโตถึงร้อยละ 13.2 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 9.4) ในทางกลับกัน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมียอดขายภายในติดลบอยู่ที่ ร้อยละ -2.7 (ไตรมาส 2: ร้อยละ -0.6) โดยมากเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในประเทศจีน

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้ว (EBITที่ปรับแล้ว) เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกถึงร้อยละ 7.6 เป็นจำนวน 1,254 ล้านยูโร เทียบกับปีที่แล้วที่จำนวน 1,166 ล้านยูโร กำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการพัฒนาราคาขาย เงินเก็บที่ได้จากการรวมกันของหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์และการพัฒนาให้พอร์โฟลิโอก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

ผลตอบแทนจากยอดขายปรับแล้ว (EBIT margin) เพิ่มขึ้น 80 bp คิดเป็นร้อยละ 11.5

กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับแล้ว เพิ่ม 2.13 ยูโรในครึ่งปีแรกของปี 2566 ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนคงที่ จัดว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เพิ่มถึงร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 6.1 ของยอดขาย (ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.2)

กระแสเงินสดอิสระ พุ่งถึง 749 ล้านยูโร ทำให้เกินยอดในปี 2565 (46 ล้านยูโร) เนื่องจากมีกระแสเงินสดอิสระที่คล่องตัวจากการทำกิจกรรมต่างๆภายในปีงบประมาณ

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คิดเป็นจำนวน -1,311 ล้านยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม 2565: -1,267 ล้านยูโร)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เฮงเค็ลได้ประกาศลงนามข้อตกลงที่จะขายการดำเนินการธุรกิจในรัสเซียให้กับกลุ่มสถาบันทางการเงินของนักลงทุนท้องถิ่น ทางบริษัทได้ประกาศยกเลิกการดำเนินการธุรกิจในรัสเซียอันเนื่องจากสถานการณ์รัสเซียโจมตียูเครนเมื่อปีที่แล้ว เราได้ปิดตัวลงและขายธุรกิจได้จำนวน 54 ล้านรูเบิล (ประมาณ 600 ล้านยูโร)

พัฒนาการของหน่วยธุรกิจในช่วงครึ่งแรกปี 2566

ยอดขายของธุรกิจเทคโนโลยีกาว มีการเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 เป็น 5,475 ล้านยูโร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 (ไตรมาส 2: 2,683 ล้านยูโร ร้อยละ -5.4) ยอดขายทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 2.7) การพัฒนานี้สำเร็จได้ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาในอัตราสองหลัก ในขณะที่ปริมาณยังคงต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์ที่ไม่ชัดเจนในตลาดปลายทางที่เกี่ยวข้องบางแห่ง กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอิเล็คทรอนิกส์ มียอดขายปกติเติบโต ในอัตราสองหลักที่ร้อยละ 10.9 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 9.2) ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การพัฒนาของยอดขายทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ-1.5 (ไตรมาส 2: ร้อยละ -3.7) ในส่วนธุรกิจช่างฝีมือ ช่างก่อสร้างและช่างมืออาชีพ ยอดขายแบบออร์แกนิคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 2.9) กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็น 766 ล้านยูโร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เทียบกับ 743 ล้านยูโร ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับร้อยละ 13.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่นี่ การเพิ่มขึ้นของราคามีผลกระทบเชิงบวก

หน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ มียอดขาย 5,365 ล้านยูโร ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2566 (ไตรมาส 2: 2,594 ล้านยูโร) ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6 (ไตรมาส 2: ร้อยละ -5.7) ยอดขายโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 โดยได้แรงหนุนจากการกำหนดราคา (ไตรมาส 2: ร้อยละ 4.5) ในทางตรงกันข้าม ปริมาณที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายออร์แกนิคเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 5.3 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 4.4) ธุรกิจดูแลเส้นผมมียอดขายออร์แกนิคโดยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.9 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (ไตรมาส 2: ร้อยละ 6.1) ธุรกิจอุปโภคบริโภคอื่นๆ มียอดขายคงที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี (ร้อยละ 0, ไตรมาส 2: ร้อยละ -1.4) กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่อยู่ที่ 559 ล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 การเพิ่มขึ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาราคาขายเพื่อชดเชยราคาวัตถุดิบหลักที่ยังคงสูงอยู่ การประหยัดจากการรวมธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในหน่วยธุรกิจคอนซูมเมอร์แบรนด์ใหม่ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4

การดำเนินการตามวาระการเติบโตขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เฮงเค็ลยังคงขับเคลื่อนกลยุทธ์ของวาระการเติบโตอย่างมีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าที่ดีในทุกด้าน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 การควบรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและธุรกิจบิวตี้แคร์ เป็นหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ เดินหน้าไปได้เร็วกว่าที่วางแผนไว้ ในกระบวนการนี้ เฮงเค็ลประสบความสำเร็จในการประหยัดมากขึ้น โดยรวมแล้ว บริษัทตั้งเป้าที่จะประหยัดสุทธิ (ก่อนการลงทุนซ้ำ) อย่างน้อย 400 ล้านยูโร ภายในสิ้นปี 2569 นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังให้ความสำคัญกับพอร์ตโฟลิโอของ  แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย โดยแบรนด์และกิจกรรมที่มียอดขายรวมประมาณ 500 ล้านยูโร ได้ถูกขายหรือยุติลง นับตั้งแต่มีประกาศการควบรวมกิจการของธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์

ในขณะเดียวกัน เฮงเค็ลได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการเข้าซื้อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน Earthwise ในประเทศนิวซีแลนด์ การรวมธุรกิจดูแลเส้นผมโปรเฟสชันแนลของชิเซโด้ในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเฮงเค็ลได้เข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้ว ดำเนินไปได้ด้วยดี และธุรกิจเองก็ดำเนินไปได้อย่างดีเช่นกัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมระยะที่สอง ซึ่งเริ่มต้นเมื่อต้นปีนี้และมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศของห่วงโซ่อุปทาน มาตรการเบื้องต้นได้ถูกนำมาใช้ซึ่งรวมถึงการรวมเครือข่ายการผลิตสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและร่างกายในยุโรป นอกจากนี้ หลักการ 1-1-1 ได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกในหลายประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลักดันการรวมการค้าด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่ปรับให้เหมาะสมตามหลักการ “ตัวต่อตัวกับลูกค้า” ซึ่งหมายถึง หนึ่งคำสั่งซื้อ หนึ่งการจัดส่ง หนึ่งใบแจ้งหนี้

ในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว เฮงเค็ลได้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ซึ่งช่วยให้หน่วยธุรกิจใช้ประโยชน์จากขนาดและความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสามส่วนธุรกิจ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคและบริโภค และช่างฝีมือ ช่างก่อสร้างและช่างมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและตลาด

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เฮงเค็ลมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่แข็งแกร่งในธุรกิจที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ทั้งสองหน่วยธุรกิจที่เติบโตอีกครั้งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ในธุรกิจเทคโนโลยีกาว ตัวอย่างเช่น โซลูชันนวัตกรรมของเฮงเค็ลที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 70 ในช่วงหกเดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ แบรนด์ Persil มีการเติบโตของยอดขายปกติเป็นเลขสองหลัก ซึ่งสนับสนุนโดยการเปิดตัวใหม่ด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเปิดตัวใน 30 ประเทศ

เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าในเรื่องความยั่งยืนด้วย ตัวอย่างเช่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายในเรื่องรอยเท้าคาร์บอนที่เป็นบวกต่อสภาพอากาศของโรงงานผลิตภายในปี 2573 เฮงเค็ลได้ปรับเปลี่ยนโรงงานเพิ่มอีก 10 แห่ง เพื่อให้มีการผลิตแบบปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในครึ่งปีแรกของปี 2566 นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ ในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทมากขึ้น

โดยรวมแล้ว เราภูมิใจในผลประกอบการทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรก รวมทั้ง ความก้าวหน้าที่เราได้ดำเนินตามวาระเชิงกลยุทธ์ ถึงแม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่อง,” นายคาร์สเทน โนเบล กล่าว

เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะกำหนดอนาคตของเฮงเค็ลได้สำเร็จ ร่วมกับทีมที่มีแรงจูงใจอย่างสูง โดยยึดตามวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจน ในธุรกิจเทคโนโลยีกาว เราเป็นผู้นำระดับโลกและนำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นแนวโน้มในอนาคตอย่างชัดเจน เช่น การเคลื่อนย้าย การเชื่อมต่อ และความยั่งยืน และด้วยหน่วยธุรกิจคอนซูเมอร์แบรนด์ เราได้วางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างมีกำไรในธุรกิจผู้บริโภคของเรา


* ปรับปรุงสำหรับค่าใช้จ่ายแบบจ่ายครั้งเดียวและรายได้ และค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับโครงสร้าง

คาร์สเทน โนเบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเฮงเค็ล

มาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเฮงเค็ล