27 มิ.ย. 2566  กรุงเทพ

โปรแกรมอบรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนได้ผ่านการรับรองมาตราฐานการฝึกอบรม แล้ว

เฮงเค็ล เปิดสถาบัน Henkel Converters’ Academy ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้ความรู้กับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน

เฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ (Henkel Converters’ Academy) ได้จัดโปรแกรมอบรมเรื่องการผลิตและเทคนิคการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วม 15 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคอนเวอร์เตอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์

เฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ ได้รับการยอมรับในการจัดโปรแกรมอบรมชั้นนำสำหรับบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน ซึ่งได้รับการรับรองจาก IHK Düsseldorf (สมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมดุสเซลดอล์ฟ) โดยโปรแกรมอบรมที่ผ่านการรับรองนี้ ได้จัดอบรมเป็นเวลา 3.5 วัน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ วิศวกรโครงการ วิศวกรกระบวนการผลิต และหัวหน้างานฝ่ายผลิต ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่มีคุณภาพสูงในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน บรรจุภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด

นอกจากนี้เฮงเค็ลได้ให้ความใส่ใจกับการควบคุมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค เทคโนโลยีกาวบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ลได้รวมแนวคิดการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและร่วมผลักดันแนวคิดนี้ร่วมกันกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน พร้อมทั้งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและความรู้เชิงปฏิบัติผ่านทางผู้เชียวชาญของเฮงเค็ลไปสู่กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน เฮงเค็ลได้คิดค้นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนมีส่วนร่วมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอีกด้วย

อเลฮานโดร เชินฮอฟ (Alejandro Schoenhoff) ผู้จัดการกลุ่มบรรจุภัณฑ์เอเชีย-แปซิฟิก เทคโนโลยีกาวบรรจุภัณฑ์ บริษัท เฮงเค็ล กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทีได้เปิดเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือลูกค้าในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ที่กำลังหาแนวทางที่จะคิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการถ่ายทอดความรู้นี้จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของคุณภาพ ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต”

จากต้นแบบและมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี ในเยอรมนี โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้นำมาถ่ายทอดให้กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้นำเทคนิคการนำเสนอทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำเองเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเคลือบผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์โดยได้มีการประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการของเฮงเค็ล

โปรแกรมอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเฮงเค็ลที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วยวิศวกรทางด้านเทคนิค ทีมบริหารธุรกิจฝ่าย กลยุทธ์การตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางกลยุทธ์ด้านความความปลอดภัยและกฎหมายของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (PSRA) ระหว่างการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงสารเคมีเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตกาวกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน กระบวนการทำเคลือบผิว ชั้นผิวที่ใช้เคลือบและเครื่องจักร อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์พร้อมกับได้ทดลองเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไปด้วย ทีมผู้เชียวชาญทางด้านเทคนิค ได้ช่วยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดในส่วนของการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจริงรวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการเคลือบผิวฟิล์ม การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย  โดยทางทีมมีประสบการณ์โดยตรงและเข้าใจความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม โดยได้นำเสนอการฝึกอบรมทั้งความรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียนและการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติการจริงที่หลากหลายกับเครื่องจักรในการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมประทับใจในการลงมือทำด้วยตนเองและได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วจากการได้ลงมือทำเองไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมการเคลือบผิว วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนจากกรอบแนวคิดที่เข้าใจยากกลายเป็นความรู้เชิงปฏิบัติการที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติจริงได้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน

YouTube Thumbnail Henkel Converters' Academy (Thumbnail)

หลิว คิน โฮ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากบริษัทเซมิ คอนเวอร์เตอร์ อินดัสตรี้ส์ (Semi Convertor Industries Sdn Bhd) กล่าวว่า “โดยรวมเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ และผู้สอนที่มีประสบการณ์ เช่น ในช่วงการปรึกษาปัญหาที่อิงจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน ช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนลงมือทำก็ช่วยก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนในอนาคต”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Henkel Converters’ Academy ได้ที่ henkel-adhesives.com/id/en/spotlights/all-spotlights/events-and-webinars/henkel-converters-academy-asia-pacific.html

Henkel Converters’ Academy opens in Jakarta to upskill the flexible packaging workforce

เฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ ได้จัดโปรแกรมอบรมเรื่องการผลิตและการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วม 15 ซึ่งเป็นตัวแทนคอนเวอร์เตอร์จากกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงสารเคมีเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตกาวกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน กระบวนการทำเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ ชั้นผิวที่ใช้เคลือบและเครื่องจักร อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์พร้อมกับได้ทดลองเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมอบรมจัดขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเฮงเค็ลที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย Seungcheol Lee Senior Application Engineer, Masaru Yamauchi หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคนิค, วิศวกรเทคนิค ShuBoey Low, อริยนันท์ ตลับนาค, Felix Oktavianto, Keane Owen Business Development, Asia-Pacific, และ ญาณวรรณ เกื้อก่อยอด, Market Strategy Manager, Asia-Pacific, Henkel Packaging Adhesives

ข้อมูลเพิ่มเติม