10 พ.ย. 2565  กรุงเทพฯ

ดูแลโลกใบนี้ด้วยกัน

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ทุ่มเทเวลากว่า 160 ชั่วโมง ในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำทีมโดยฝ่ายการเงินของบริษัท ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัทและการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี

“พวกเราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต การร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการกระทำหลายอย่างที่เราได้ทำเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้ได้สิ่งดีๆกลับมาสู่ชุมชนของพวกเรา” แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าว

พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมหลักๆ 3 อย่างด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ทำร่วมกับศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC) และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำการขุดโป่งเทียม เพื่อเป็นการเสริมแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้กับสัตว์และต้นกล้า

นอกจากนี้ เหล่าบุคลากรยังได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของช้างที่มีต่อระบบนิเวศและอาหารของช้าง อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลช้าง

วรางคณา ศิริโยธิพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและกำกับดูแล เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้ตระหนักถึงทรัพยากรของโลกใบนี้ และช่วยกระตุ้นให้เรายอมรับในแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆที่มีความห่วงใยธรรมชาติ ขยายออกไปสู่ภายนอกและเราทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นหลังได้”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกหลากหลายสายพันธุ์ อุทยานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้ประกาศเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

Henkel Thailand employees engage in conservation efforts at Khao Yai National Park

พนักงาน 42 คนจากเฮงเค็ล ประเทศไทย ใช้เวลามากกว่า 160 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี

พนักงาน 42 คนจากเฮงเค็ล ประเทศไทย ใช้เวลามากกว่า 160 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี

พนักงานป้อนข้าวโพดให้ช้าง เรียนรู้ความสำคัญของสัตว์ใหญ่ในระบบนิเวศของป่า และทำปุ๋ยจากมูลช้าง

“กิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้ตระหนักถึงทรัพยากรของโลกใบนี้และกระตุ้นให้เราบูรณาการเรื่องความยั่งยืนในสิ่งที่เราทำ” วรางคณา ศิริโยธิพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและกำกับดูแล เฮงเค็ล ประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ลประเทศไทยขุดโป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์และต้นกล้า

พนักงานเฮงเค็ลประเทศไทยขุดโป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์และต้นกล้า

พนักงานเฮงเค็ลประเทศไทยขุดโป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์และต้นกล้า

ข้อมูลเพิ่มเติม