30 พ.ค. 2565  กรุงเทพฯ

สร้างแรงบันดาลใจจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม

เฮงเค็ลเผยแนวทางสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

คุณจะกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมเชิงรุกในการนำเสนอความคิดเชิงนวัตกรรมได้อย่างไร การคิดแบบนวัตกรรมเป็นมากกว่าแค่มองหาไอเดียใหม่ๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือการหมั่นตั้งคำถามหรือคิดต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือ เราจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมได้อย่างไร   

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการรับรู้ของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้เรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมทวีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นบริษัทต่างๆ จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ ต้องสามารถช่วยผู้คนในการรับมือความท้าทายในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมมักเกิดขึ้นจากการมองหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วองค์กรจะมีวิธีทำตนเองให้มีความเป็นนวัตกรรมได้อย่างไร เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น   

นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธาน บริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย เล่าว่า “ที่เฮงเค็ล หนึ่งในเกณฑ์ด้านนวัตกรรมที่เราให้ความสำคัญ คือสินค้าใหม่ทุกชิ้นของเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน ตลอดทั้งองค์กรของเฮงเค็ล ประเทศไทย เราสนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถาม และลองเสี่ยงทำสิ่งใหม่ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงประสานความร่วมมือ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีความยั่งยืนสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วย”

เรื่องของนวัตกรรมมักถูกบรรจุเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เพราะมันช่วยสร้างมั่นใจในด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสำเร็จในตลาดอย่างยั่งยืน ซึ่งวัฒนธรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความสามารถ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้เห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็น “Cultivate the new – Innovation for the long term” ที่เฮงเค็ลและไฟแนนเชียล ไทม์ จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าเรื่องภาวะผู้นำ ความหลากหลาย และความกล้าที่จะเสี่ยง เป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนนวัตกรรมมากที่สุด นอกจากนี้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องความไว้วางใจและการสร้างความมั่นใจจากระดับผู้บริหาร ว่าความล้มเหลวจะไม่นำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบ แต่จะเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม

นอกเหนือจากทัศนคติที่ไม่ตำหนิความล้มเหลวและภาวะผู้นำที่ดีแล้ว ความหลากหลายในทีมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ หากทีมงานมีที่มาจากคนในหลากหลายระดับ ความเชี่ยวชาญ และวัฒนธรรมแล้ว จะทำให้การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ง่ายกว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกัน สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันจากผลการสำรวจนี้เช่นกัน โดย 49% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าทีมที่มีคนหลากหลาย มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องนวัตกรรมมากกว่า

แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักหลงลืมไป คือความสามารถในเชิงนวัตกรรม บริษัทต้องพึ่งพากลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานได้มากขึ้น ที่เฮงเค็ลมีตัวอย่างหนึ่ง คือการจัดฝึกอบรมเครื่องมือและวิธีการค้นหาความคิดใหม่ๆ รวมถึงการประเมินไอเดียเหล่านั้น และวิธีการนำไปใช้จริง อย่างไรก็ตาม การนำความรู้จากภายนอกมาใช้ นับตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญเช่นกัน   

นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันให้ชัดเจน ยังเป็นเสมือนสิ่งที่คอยนำทางให้กับพนักงาน เฮงเค็ลจึงได้กำหนด Henkel Purpose ใหม่ คือ “Pioneer at heart for the good of generations” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่าบริษัทจะผสานเรื่องการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เข้ากับจิตวิญญาณในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ และการนำเสนอคุณค่าเพิ่มให้กับสังคม สำหรับเฮงเค็ลแล้ว ทุกคนสามารถเป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าที่จะเสี่ยง และแนวคิดที่มุ่งแก้ไขปัญหา เหนือสิ่งอื่นใด การทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในรุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปเช่นกัน

How to create a culture of innovation that succeeds

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์น ประธานของเฮงเค็ล ประเทศไทย

นวัตกรรมเกิดจากการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ว่าเราจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมได้อย่างไร

บริษัทจะมีความเป็นนวัตกรรมได้ต้องอาศัยวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ทีมงานที่มาจากคนในหลากหลายระดับ สาขาความเชี่ยวชาญ และวัฒนธรรมมักจะพัฒนาความคิดใหม่ๆ ง่ายกว่ากลุ่มคนที่คล้ายคลึงกัน

พนักงานของเฮงเค็ลสามารถค้นหาคอร์สฝีกอบรมเกี่ยวกับการมองหาไอเดีย และการประเมิน รวมถึงการนำไปใช้งานจริง

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน