17 พ.ค. 2565  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ

เฮงเค็ลมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ภายในปี 2568

  • ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเพศในทุกตำแหน่งผู้บริหารภายในปี 2568
  • สัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 38
  • แผนปฏิบัติการและมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

เฮงเค็ลประกาศที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศในทุกตำแหน่งผู้บริหารให้สำเร็จภายในปี 2568 โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้บริหารหญิงให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในตำแหน่งระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น เฮงเค็ลกำหนดเป้าหมายนี้เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างชัดเจนในการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย เท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมมากขึ้น ผ่านความมุ่งมั่นและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ล กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ล เรามองว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยคำนึงถึงเกณฑ์ความหลากหลายทั้งหมด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความหลากหลายทางเพศมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจของเราในอนาคต และการยอมรับความหลากหลายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึงมุมมองที่แตกต่างกัน และให้อำนาจซึ่งกันและกัน”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เฮงเค็ลได้เพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารอย่างต่อเนื่องจนถึงร้อยละ 38 โดยซิลวี นิโคล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเฮงเค็ล กล่าวว่า “เราก้าวหน้าไปได้ด้วยดี แต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก การเข้าถึงสมดุลทางเพศในทุกระดับการจัดการเป็นการเดินทางที่ทะเยอทะยานอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเร่งยกระดับความพยายามของเราด้วยโปรแกรมและการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความหลากหลายของเราอย่างเต็มที่ เราจะส่งเสริมความคิดและความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น และสร้างโครงสร้างและกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น”

ด้านเฮงเค็ล ประเทศไทย พนักงานหญิงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานฝ่ายบริหารและทีมผู้นำทั้งหมดตามลำดับ

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ลประเทศไทย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับเป็นสิ่งสำคัญเสมอมานับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ด้วยแนวคิดของเฮงเค็ล สมาร์ทเวิร์ค เราส่งเสริมให้พนักงานของเราจัดลำดับความสำคัญส่วนตัวและในอาชีพของตนให้สมดุล และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้และกำหนดเส้นทางอาชีพของตน เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด"

แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

ในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศที่มากขึ้น เฮงเค็ลจะเร่งดำเนินการตามแผนงานและมาตรการต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการพัฒนาและการรักษาไว้ ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถโดยไม่แบ่งแยกเพศ การมุ่งเน้นไปที่แผนการเลื่อนตำแหน่งและการสืบทอดตำแหน่ง การเพิ่มทักษะภายในอย่างเข้มข้นในด้านความหลากหลาย การขยายรูปแบบการทำงานใหม่ เช่น บทบาทความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มในการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายมากมายสำหรับความหลากหลายทั่วโลก

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

ในปี 2550 เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในบริษัท DAX สัญชาติเยอรมันบริษัทแรกๆ ที่ก่อตั้งทีมที่มีความหลากหลายในระดับโลก ทุกวันนี้ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI - diversity, equity and inclusion) ได้ฝังรากลึกไปในกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร

การมุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความหลากหลายแบบองค์รวมของบริษัท ซึ่งรวมถึงมิติที่เพิ่มเติม เช่น ความเป็นสากลและเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ ตลอดจนคนรุ่นต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน เฮงเค็ลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติเหล่านี้ เพื่อยึดสิ่งนี้ในทุกด้านของบริษัทและนำไปใช้จริง บริษัทยังได้จัดตั้งเครือข่าย DEI ทั่วทั้งบริษัทในการทำงานร่วมกันในทุกแผนกและทุกภูมิภาค

Henkel strives for gender parity by 2025

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์น ประธานของเฮงเค็ล ประเทศไทย

คาร์สเทน โนเบล ประธานกรรมการบริหาร ของเฮงเค็ล

ซิลวี นิโคล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเฮงเค็ล

เฮงเค็ลมุ่งบรรลุเป้าหมายด้านความสมดุลทางเพศในระดับผู้บริหารภายในปี 2568

Henkel backs its clear commitment to a more diverse, equitable and inclusive organization with concrete ambitions and actions.

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน