23 ก.พ. 2565  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่งในปี 2564 และกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนใหม่สำหรับปี 2573+

เฮงเค็ลเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่งในปี 2564 และตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับปี 2573+ และปีต่อ ๆ ไป

 • ประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงในมิติหลักต่างๆ ในปี 2564
 • กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน: 2573+ กรอบการทำงานด้านความยั่งยืน
 • นำเสนอเป้าหมายใหม่ รวมถึงการยกระดับสภาวะอากาศเชิงบวกในการผลิตจากเป้าหมายเดิมปี 2583 เป็นปี 2573

เฮงเค็ลเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 31 โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จและความคืบหน้าในปี 2564 และได้สรุปกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนปี 2573+ ใหม่อีกด้วย

ความยั่งยืนได้หยั่งรากลึกลงไปใน DNA ขององค์กรเรา และเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ในการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เช่น นวัตกรรมและดิจิทัล ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของวาระการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมายของเรา” คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮงเค็ล กล่าว “ความยั่งยืนยังเป็นหนึ่งในค่านิยมของเราและสะท้อนให้เห็นจุดประสงค์ขององค์กรของเรา: Pioneers at heart for the good of generations. ด้วยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มีเป้าหมายที่แรงกล้ามากขึ้น เราจะเร่งการเปลี่ยนแปลงของเรา พัฒนาพอร์ตโฟลิโอและกระบวนการทำงานของเราไปสู่ความยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

“ปีที่ผ่านมาเป็นบททดสอบความยืดหยุ่นของเราในฐานะบริษัท ในฐานะบุคคลและชุมชน ในขณะที่การต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป ความมุ่งมั่นของเราในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการเมืองจึงชัดเจนมากขึ้น” ซิลวี นิโคล สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวเสริม "ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ในปี 2564 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เฮงเค็ลได้พัฒนาความยั่งยืนในด้านสำคัญๆ อาทิ การปกป้องสภาพอากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียน"

ผลงานที่แข็งแกร่งในปีที่ท้าทาย

ในปี 2564 เฮงเค็ลยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในธุรกิจ ลดการปล่อย CO2 ในการดำเนินงานต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และความก้าวหน้าในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ตลอดจนฐานะการเงินที่ยั่งยืน ฯลฯ

เฮงเค็ลตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตลง 65% ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2553) และภายในสิ้นปี 2564 เฮงเค็ลได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตลงแล้วครึ่งหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการจัดหาไฟฟ้า 100% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2573 ภายในสิ้นปี 2564 เฮงเค็ลได้เปลี่ยนผ่านการผลิตอย่างสมบูรณ์ใน 21 ประเทศ รวมทั้งในโคลัมเบียและฝรั่งเศส ไปสู่การผลิตไฟฟ้าที่หมุนเวียนได้ 100% ในปัจจุบัน เฮงเค็ลมีการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 68%

นอกจากนี้ เฮงเค็ลมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด และให้ความร่วมมือกับแนวคิดริเริ่มในระดับนานาชาติ อาทิ ธนาคารพลาสติก (Plastic Bank) และเศรษฐกิจพลาสติกใหม่ (New Plastics Economy) โดยมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์

ด้านกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดและรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม หนึ่งในเป้าหมายหลักภายในปี 2568 คือ บรรจุภัณฑ์ 100% ของเฮงเค็ลสามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ณ สิ้นปี 2564 ส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ 86%  นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์เป็นมากกว่า 30% สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกภายในปี 2568 ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่งนี้อยู่ที่ประมาณ 18%

เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าที่ดีในการจัดหาแหล่งน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์มด้วยความรับผิดชอบ 100% ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบ 93% ของข้อกำหนดทั้งหมดและอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองตามแบบจำลองมวลรวมของ RSPO ("Roundtable on Sustainable Palm Oil") เฮงเค็ลยกย่องความสำเร็จดังกล่าวจากความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์กรพัฒนา Solidaridad ซึ่งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย จนถึงปัจจุบัน พาร์ทเนอร์ของเราได้สร้างผลกระทบที่ดีต่อเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 36,000 รายทั่วโลก

อีกก้าวที่สำคัญคือการประกาศกรอบโครงสร้างการเงินที่ยั่งยืนใหม่ของเฮงเค็ล ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างกลยุทธ์ความยั่งยืนและกลยุทธ์การระดมทุน กรอบนี้รวมถึงรูปแบบการจัดหาเงินทุนที่เป็นไปได้สองรูปแบบ: การออกพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนและพันธบัตรเพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 เฮงเค็ลวางสองประเด็นแรกภายใต้เงื่อนไขของกรอบการทำงานนี้ ทำให้เราเป็นบริษัทแรกในภาคธุรกิจที่ออกพันธบัตรยูโรซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเชื่อมโยงกับความสำเร็จของเป้าหมายความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง โดยรวมแล้วมีการออกพันธบัตรที่มีปริมาณมากกว่า 700 ล้านยูโร

ก้าวไปสู่เป้าหมายและความทะเยอทะยานผ่านกรอบการทำงานด้านความยั่งยืน 2573+

ความสำเร็จเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเฮงเค็ลที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ระยะยาวในปี 2553 หลังจากทศวรรษที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้สะท้อนให้เห็นในปี 2564 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความคาดหวังสำหรับกลยุทธ์ในอนาคต การทบทวนนี้ส่งผลให้เกิดกรอบการทำงานด้านความยั่งยืน 2573+ ใหม่ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายระยะยาวใหม่ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนปี 2573+ ของเฮงเค็ลประกอบด้วยสามมิติ:

 • ฟื้นฟูโลกของเรา: สร้างภาวะคาร์บอนที่หมุนเวียนและเป็นศูนย์สุทธิ (net-zero) โดยการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 • ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง: ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านจุดแข็งของธุรกิจและแบรนด์โดยการสนับสนุนความเท่าเทียม การศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดี
 • คู่ค้าที่เชื่อถือได้: ร่วมขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงระบบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผ่านวัฒนธรรมที่ยึดถือตามค่านิยม หยั่งรากลึกในวิทยาศาสตร์ และความหลงใหลในเทคโนโลยี

“เราต้องการให้แน่ใจว่ากรอบการทำงานเป้าหมายของเราสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ผนวกกับการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งที่เพิ่มขึ้นของเราในสิ่งเหล่านี้” อูริค ซาพิโร่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลกล่าว “เราพิจารณาแล้วว่าเราจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด ดำเนินการให้เร็วขึ้น มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น และหนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญของเรารวมถึงการก้าวไปข้างหน้าในสภาพอากาศเชิงบวกในการผลิตของเราจากเป้าหมายเดิมปี 2583 ถึงปี 2573”

เป้าหมายใหม่ที่สำคัญ ได้แก่:

 • ตั้งเป้าสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นบวกภายในปี 2573 และกำหนดวิถีศูนย์สุทธิ (net-zero pathway) สำหรับการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 3 (จากแหล่งที่มาไปยังชั้นวางสินค้า) ให้สอดคล้องกับความคิดริเริ่มที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
 • สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเพิ่มการใช้น้ำหมุนเวียนและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตภายในปี 2573
 • บรรลุความเท่าเทียมทางเพศในทุกระดับภายในปี 2568
 • ขยายโครงการการศึกษาชุมชนและอาสาสมัคร
 • กำหนดอนาคตการทำงานให้กับบริษัทฯ และพนักงาน ผ่านการพัฒนาและขยายโครงการ “Smart Work” ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2564

อูริค ซาพิโร่ กล่าวเสริมว่า “เรารู้ดีว่าโลกรอบตัวเรา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และโอกาสในการพัฒนาความยั่งยืนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเหตุผลที่เราวางแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงกรอบเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2573+ ด้วยเป้าหมายและความทะเยอทะยานที่จับต้องได้ ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า”

Henkel publishes annual results for 2021 and takes Purposeful Growth agenda to next level

เฮงเค็ลต้องการให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิในอนาคต

เฮงเค็ลจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านจุดแข็งของธุรกิจและแบรนด์

เฮงเค็ลได้ผสมผสานความยั่งยืนเข้าไปกับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด รวมถึงในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน