1 ธ.ค. 2564  กรุงเทพฯ

การออกพันธบัตรครั้งแรกภายใต้กรอบการเงินใหม่เพื่อความยั่งยืน

เฮงเค็ลประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนด้วยมูลค่า 720 ล้านยูโร

ภายหลังจากเปิดตัว “กรอบการเงินใหม่เพื่อความยั่งยืน” เมื่อเดือนที่แล้ว เฮงเค็ลได้ออกพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนสองฉบับเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบนี้ ได้แก่ พันธบัตรมูลค่า 500 ล้านยูโร ครบกำหนดไถ่ถอน 11 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 และพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทีHยบเท่าประมาณ 220 ล้านยูโร) ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ทำให้เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในภาคธุรกิจที่ออกพันธบัตรยูโรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และด้วยพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนนี้ ทำให้เฮงเค็ลเป็นผู้ออกตราสารรายแรกในตลาดยูโรดอลลาร์อีกด้วย โดยเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการรีไฟแนนซ์พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

“การออกพันธบัตรทั้งสองฉบับนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกในด้านการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนของเรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน องค์กรการเงินของเฮงเค็ลยังได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างจริงจัง” มาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเฮงเค็ลกล่าว “การทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเรามีเครดิตที่ดีและสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างดีเยี่ยม”

ต้นทุนทางการเงินสำหรับพันธบัตรเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลตามที่กำหนดไว้ในกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น เฮงเค็ลจึงกำหนด KPI และเป้าหมายเฉพาะที่แตกต่างกันสามประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดการปล่อย CO2ในด้านหนึ่ง และเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอีกด้านหนึ่ง ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้สองในสามถูกใช้สำหรับพันธบัตรแต่ละใบ หากไม่ตรงตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับ ด้วยชุดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ เฮงเค็ลได้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้วด้วยการออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน

การวางตำแหน่งของพันธบัตรยูโรได้รับการสนับสนุนจาก ING, Société Générale, Deutsche Bank และ HSBC และ พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโดย ING, Société Générale และ Deutsche Bank

เฮงเค็ลใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2561 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในเยอรมนีและทั่วโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ริเริ่ม 'สินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน' ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของเฮงเค็ลในการจัดอันดับความยั่งยืนอิสระสามรายการ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในโลกที่ออกพันธบัตรเพื่อลดขยะพลาสติก โดยรายได้จะถูกจัดสรรให้กับโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อลดขยะพลาสติก


ข้อมูลนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการและสมมติฐานในปัจจุบันที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารองค์กรของ Henkel AG & Co KGaA ข้อความเกี่ยวกับอนาคตมีลักษณะการใช้คำต่างๆ เช่น "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณ" และคำที่คล้ายกัน ไม่ควรเข้าใจข้อความดังกล่าวเนื่องจากเป็นการรับประกันว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะกลายเป็นความถูกต้องแต่อย่างใด ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ในอนาคตที่บรรลุได้จริงของ Henkel AG & Co KGaA และ บริษัทในเครือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยเหล่านี้หลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถประมาณล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคตและการกระทำของคู่แข่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาด เฮงเค็ลไม่มีแผนหรือดำเนินการที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

เอกสารนี้ประกอบด้วย - ด้านการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน - มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมที่เป็นหรืออาจเป็นมาตรการอื่นๆ ในการดำเนินงาน (มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP) มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้ควรแยกกันหรือใช้เป็นทางเลือกอื่นในการวัดสินทรัพย์สุทธิและฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของเฮงเค็ลตามที่นำเสนอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม บริษัทอื่นๆ ที่รายงานหรืออธิบายเกี่ยวกับมาตรการประสิทธิภาพทางเลือกที่คล้ายคลึงกันอาจคำนวณได้แตกต่างกัน

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ

นายมาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เฮงเค็ล

ในแง่ของความจำเป็นในการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ในระบบเศรษฐกิจ เฮงเค็ล ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงบวกภายในปี 2040 สำหรับการดำเนินงานและขับเคลื่อนความ ก้าวหน้าที่สำคัญในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับห่วงโซ่คุณ ค่าของเรา

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน