22 พ.ย. 2564  กรุงเทพฯ

การสร้างโซลูชันสำหรับตรวจสุขภาพจากระยะไกลที่เชื่อถือได้

งานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สู่การเป็นเครื่องช่วยชีวิตที่มีศักยภาพสูง

นักวิทยาศาสตร์ของเฮงเค็ลประสบความสำเร็จในก้าวสำคัญด้านงานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหมึกที่เป็นนวัตกรรมจากเฮงเค็ลได้นำมาใช้ในการพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวหรือวัสดุต่างๆ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาสามารถทำให้วัตถุเกือบทุกชนิดมีความอัจฉริยะ โดยสามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น หรือสัมผัสได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับโมดูลการสื่อสารซึ่งสามารถส่งข้อมูลหรือการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ โดยตลาดเครื่องพิมพ์อิเล็คทรอนิคส์คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 65,000 ล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2567 ในขณะที่ตลาดโลกสำหรับแผ่นแปะผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2567

การมอนิเตอร์อาการผู้ป่วยโควิด 19 จากระยะไกล

ด้วยความร่วมมือกับบริษัททางการแพทย์และเทคโนโลยีถึง 6 แห่ง เฮงเค็ลได้พัฒนา smart health patch (แผ่นแปะผิวหนัง) ที่สามารถตรวจสอบการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องจากระยะไกลแบบไร้สาย แต่เดิมผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับมอนิเตอร์อาการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคลมบ้าหมู และในปัจจุบันได้นำมาใช้เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเบลเยียมกว่า 20 แห่ง

สติจน์ จีลิสเซ็น หัวหน้าแผนกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์การพิมพ์ระดับโลกของเฮงเค็ลกล่าวว่า "โซลูชันสำหรับการมอนิเตอร์อาการจากระยะไกล เช่น แผ่นแปะผิวหนังอัจฉริยะ มีศักยภาพในการประหยัดเวลาและลดการสัมผัสการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานได้"

ระบบนี้มีข้อดีอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา เนื่องจากอุปกรณ์นี้สามารถตรวจวัดและรายงานผลได้เองอัตโนมัติ ทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่าการตรวจวัดนั้นถูกต้องและมีการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์นี้เสริมความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและครอบครัวของพวกเขา

ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุข

เนื่องจากผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นและประชากรสูงอายุอาจสร้างแรงกดดันให้กับภาคส่วนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหรือสถาบันการดูแลผู้สูงอายุจึงเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หมึกนำไฟฟ้าของเฮงเค็ล ใช้สำหรับพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นที่บริเวณด้านในของผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ โมดูล Wi-Fi หรือ Bluetooth จะเป็นตัวบอกเจ้าหน้าที่พยาบาลเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อม ผ้าอ้อมอัจฉริยะช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายยิ่งขึ้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลและลดความเครียดทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมโดยไม่จำเป็น

การมอนิเตอร์โรคเรื้อรัง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาใช้ในแผ่นแปะอัจฉริยะช่วยลดแรงกดดันต่อระบบการรักษาพยาบาลเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ สามารถใช้แผ่นแปะนี้เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์สามารถมอนิเตอร์ได้จากระยะไกล ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่องแทนการเก็บตัวอย่างเลือดหลายๆ ครั้งต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดอินซูลินได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

แผ่นแปะอัจฉริยะ (Smart health patches) สามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ การทำงานของสมอง หรือรูปแบบการหายใจของผู้ป่วยจากระยะไกล ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยในขณะที่อยู่ที่บ้านได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดจำนวนการไปคลินิกหรือโรงพยาบาลได้อีกด้วย ด้วยหมึกนำไฟฟ้าและกาวเฉพาะทางของเฮงเค็ลสำหรับติดแผ่นแปะบนผิวหนังนี้ ช่วยให้สามารถผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะทางการแพทย์ใหม่ๆ ได้ในปริมาณมาก และยังมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ของเฮงเค็ลประสบความสำเร็จในก้าวสำคัญด้านงานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น หรือสัมผัสได้

หมึกนำไฟฟ้าของเฮงเค็ล สำหรับพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเสริมสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

ด้วยความร่วมมือกับบริษัททางการแพทย์และเทคโนโลยีถึง 6 แห่ง เฮงเค็ลได้พัฒนา smart health patch (แผ่นแปะผิวหนัง) ที่สามารถติดตามอาการของผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเบลเยียมกว่า 20 แห่ง

สติจน์ จีลิสเซ็น หัวหน้าแผนกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์การพิมพ์ระดับโลกของเฮงเค็ล

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน