8 พ.ย. 2564  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

วัตถุดิบและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมของตลาด

เฮงเค็ลเผยผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม

  • ยอดขายสุทธิของกลุ่มเติบโต +3.5% ที่ประมาณ 5.1 พันล้านยูโร nominal +1.9%:
    • เทคโนโลยีกาวมียอดขายสุทธิเติบโตอย่างมากถึง +7.0% nominal +7.1%
    • ธุรกิจบิวตี้แคร์ รายงานยอดขายสุทธิ -3.0% nominal -6.5%
    • ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายสุทธิเติบโต +2.0% nominal -0.8%
  • ยอดขายมีพัฒนาการจากตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก
  • เฮงเค็ลอยู่เหนือระดับก่อนวิกฤต: การเติบโตของยอดขายสุทธิที่ +7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สอดคล้องกับการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ +3.7%
  • อัพเดทแนวโน้มสำหรับปีงบประมาณ 2564: ยืนยันแนวทางการขาย คาดการณ์รายได้ที่ระดับล่างสุดของประมาณการก่อนหน้า

ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฮงเค็ลยังคงเดินหน้าตามเส้นทางการเติบโตและสามารถบรรลุยอดขายของกลุ่มบริษัทที่ประมาณ 5.1 พันล้านยูโร ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ ‏(organic sales) +3.5% ด้วยแรงหนุนจากการกำหนดราคาที่เป็นบวกในทุกหน่วยธุรกิจ การพัฒนาด้านปริมาณที่คงที่นั้นมีผลมาจากดีมานด์ในธุรกิจผู้บริโภคที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้น +1.9%

“ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดทั้งในตลาดวัตถุดิบและการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดของเราในไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของเฮงเค็ลยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19ในไตรมาสที่สามของปี 2562 โดยเราสามารถบรรลุอัตราการเติบโตตามปกติต่อปีที่ +3.7% ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจทั้งหมดยังคงอยู่เหนือระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19” คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮงเค็ลกล่าว

“นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความยั่งยืนและการขยายกิจกรรมทางธุรกิจดิจิทัลของเราเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ ยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ ‏(organic sales) ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สามเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลงานที่แข็งแกร่งและการรักษาสมดุลของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรา เหนือสิ่งอื่นใดคือผลงานอันแข็งแกร่งของทีมงานทั่วโลกของเรา ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เฮงเค็ลประสบความสำเร็จในระยะยาวในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้”

การเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามได้รับแรงหนุนจากหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวเป็นหลัก สามในสี่ของธุรกิจมียอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ ‏(organic sales) เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยตัวเลขสองหลัก ในขณะที่ภาคส่วนธุรกิจยานยนต์และโลหะติดลบเล็กน้อย

อย่างไรก็ดี ผลประกอบการมีความแตกต่างกันไปในกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์และธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายสุทธิ ในไตรมาสที่สามต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากมียอดขายติดลบอย่างต่อเนื่องในหมวดบอดี้แคร์ ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดที่อ่อนแอลงอย่างมาก ในทางกลับกันธุรกิจบิวตี้แคร์สำหรับมืออาชีพของเฮงเค็ล มียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีการเติบโตของยอดขายสุทธิในเกณฑ์ที่ดี โดยได้แรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ซักล้างเป็นหลัก จากมุมมองในระดับภูมิภาค ในไตรมาสที่สาม เราประสบความสำเร็จและมีการเติบโตของยอดขายสุทธิในทั่วทุกภูมิภาค ยกเว้นอเมริกาเหนือ ยอดขายที่แข็งแกร่งของกลุ่มได้รับแรงหนุนจากตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก โดยทุกภูมิภาคมีการเติบโตของยอดขายสุทธิ ด้วยตัวเลขหลักเดียวในระดับสูง

“ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป เราต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดของเราอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัว รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ท้าทายต่างๆ ที่ต้องเร่งแก้ไข เรายังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามวาระการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมายของเรา” คาร์สเทน โนเบล อธิบาย

แนวโน้มปีงบประมาณ 2564

การคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2564 โนเบลได้กล่าวว่า "ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าการระบาดในครั้งนี้จะพัฒนาไปในทิศทางใด การบริโภคและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาวัตถุดิบและต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นมากนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เรากำลังทำงานอย่างหนักด้วยมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของเรา”

“จากยอดขายที่แข็งแกร่งของเราในช่วง 9 เดือนแรกของปี เรายังคงยืนยันตามการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเรา อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลกระทบด้านลบเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากราคาต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ‏(adjusted EBIT margin) และ กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้ว ‏(adjusted earnings per share) ตอนนี้เราคาดว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะอยู่ระดับล่างสุดของประมาณการก่อนหน้าของเรา”

ในระดับกลุ่ม บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์การเติบโตของยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ ‏(organic sales) ที่ +6.0% ถึง +8.0% และคาดว่าส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ‏(EBIT margin) จะอยู่ที่ประมาณ 13.5% สำหรับกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้วที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (EPS) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวที่สูง

“เรายังคงดำเนินการท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยกรอบกลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมายและทีมงานระดับโลกที่เข้มแข็งของเรา ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่จะสามารถผ่านพ้นจากวิกฤติการแพร่ระบาดในครั้งนี้และจะสามารถกำหนดอนาคตของเราได้สำเร็จ”

ยอดขายของกลุ่ม

ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ยอดขายของกลุ่ม (nominal sale) เพิ่มขึ้น +1.9% เป็น 5,092 ล้านยูโร ยอดขายสุทธิ (เช่น ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการ/ถอนการลงทุน) เพิ่มขึ้น +3.5% ในระดับกลุ่ม การเติบโตมีผลพวงมาจากราคา การพัฒนาปริมาณแตกต่างกันไปตามหน่วยธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการและการขายทำให้ยอดขายลดลง -0.3%ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกระทบยอดขาย -1.3%

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) เพิ่มขึ้น +3.7% เป็น 15,019 ล้านยูโร ในแง่ของการเติบโตของยอดขายสุทธิ (organic sales growth) เฮงเค็ลสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ +8.6% โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณเป็นหลัก ในขณะที่การพัฒนาราคาในเชิงบวกก็มีส่วนในการเติบโตเช่นกัน

ตลาดเกิดใหม่มีการเติบโตของยอดขายสุทธิ +8.3%  ในไตรมาสที่สามของปี 2564 การพัฒนายอดขายสุทธิ ในตลาดที่เติบโตเต็มที่ -0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เราสามารถเพิ่มยอดขายในภูมิภาคยุโรปตะวันออกได้ถึง +8.9% ในไตรมาสที่สามของปี 2564 เรามียอดขายสุทธิที่เติบโตถึง +8.1% ในภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลาง และ +9.0% ในภูมิภาคละตินอเมริกา การเติบโตของยอดขายสุทธิในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ +7.5% ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น +1.1% การพัฒนาของยอดขายของเราในภูมิภาคอเมริกาเหนือนั้นติดลบที่ -2.6%

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 การเติบโตของยอดขายในตลาดเกิดใหม่อยู่ที่ +16.9% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.9% ในตลาดอิ่มตัว

ผลการดำเนินงานด้านการขายในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว

ยอดขาย (nominal sales) ในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวเพิ่มขึ้น +7.1% อยู่ที่ 2,442 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2564 ยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (เช่น ปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อกิจการ / การขายกิจการ) เพิ่มขึ้น +7.0% การเติบโตในเชิงปริมาณและราคามีสัดส่วนเท่าเทียมกัน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้ยอดขายลดลง -0.4% ในขณะที่การซื้อกิจการ/ถอนการลงทุนมีผลกระทบเชิงบวกที่ +0.5%

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sales) ในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวเพิ่มขึ้น +11.8% เป็น 7,194 ล้านยูโร เราประสบความสำเร็จในการเติบโตของยอดขายสุทธิที่ +15.5% โดยได้แรงหนุนจากปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาในด้านราคาที่เป็นบวกมากขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา มีความต้องการในโซลูชั่นของเราเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคและทุกหน่วยธุรกิจในช่วงเก้าเดือนแรกของปี

ในไตรมาสที่สาม การพัฒนาในแต่ละส่วนธุรกิจของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวมีความแตกต่างกันไป การพัฒนายอดขายสุทธิในธุรกิจยานยนต์และโลหะ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยธุรกิจของเราได้รับผลกระทบในทางลบจากการผลิตรถยนต์ที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมของเรามียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขสองหลักในทั้งสองธุรกิจ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับอานิสงส์จากดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการเติบโตด้วยเลขสองหลักเช่นเดียวกัน โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์และไลฟ์สไตล์ การเติบโตของยอดขายสุทธิในธุรกิจช่างฝีมือ การก่อสร้าง และมืออาชีพของเรานั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปีก่อน ผลการดำเนินงานในธุรกิจผู้บริโภคและช่างฝีมือนั้นติดลบหลังจากที่เคยเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยได้รับการชดเชยด้วยการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างและการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป

จากมุมมองของภูมิภาค ยอดขายจากเทคโนโลยีกาวในตลาดเกิดใหม่นั้นสูงกว่าในไตรมาสที่สามของปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญ ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและละตินอเมริกามีอัตราการเติบโตด้วยเลขสองหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค ภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางและเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) มียอดขายเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

ยอดขายสุทธิในทุกภูมิภาคของตลาดอิ่มตัวนั้นแข็งแกร่งมาก ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ระดับการผลิตรถยนต์ที่ลดลงส่งผลต่อหน่วยธุรกิจยานยนต์และโลหะ อย่างไรก็ตาม ความต้องการในภาคธุรกิจอื่นๆ สามารถชดเชยยอดขายในสองภูมิภาค โดยตลาดอิ่มตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนธุรกิจ

ผลการดำเนินงานด้านการขายผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์

ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) ในหน่วยธุรกิจบิวตี้แคร์ลดลงเล็กน้อย -6.5% เป็น 934 ล้านยูโร ยอดขายสุทธิ (เช่น ปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนและการซื้อ/ถอนการลงทุน) ลดลง -3.0% เมื่อเทียบกับระดับของปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณลดลง หน่วยธุรกิจได้บันทึกการพัฒนาราคาในเชิงบวก ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดขายลดลง -1.1% และการเข้าซื้อกิจการ/ถอนการลงทุน -2.4%

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) หน่วยธุรกิจบิวตี้แคร์ลดลงเล็กน้อย -1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ที่ 2,773 ล้านยูโร ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น +2.3% โดยได้แรงหนุนทั้งจากปริมาณและราคา

ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ยอดขายสุทธิในกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคต่ำกว่าปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนายอดขายที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในหมวดบอดี้แคร์ ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์สบู่กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ประสิทธิภาพการขายในหมวดเครื่องสำอางสำหรับเส้นผมลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน แฮร์สไตลิ่งได้บันทึกการเติบโตเป็นอย่างมากของยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปี ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาด้านการขายในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมมียอดขายเป็นลบ เนื่องจากดีมานด์กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้าเช่นกัน

ในไตรมาสที่สาม กลุ่มธุรกิจสำหรับมืออาชีพ สามารถรักษายอดขายที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หกเดือนแรก โดยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในตลาดที่เติบโตเต็มที่และตลาดเกิดใหม่ การพัฒนานี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากในอเมริกาเหนือและยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักในแอฟริกา/ภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก

การเติบโตของยอดขายสุทธินั้นแข็งแกร่งมากทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจสำหรับมืออาชีพในตลาดเกิดใหม่ในไตรมาสที่สาม โดยทุกภูมิภาคมีส่วนช่วยร่วมกัน ยกเว้นภูมิภาคละตินอเมริกา ด้านภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และแอฟริกา/ตะวันออกกลาง มีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันออกก็มียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยรวมแล้ว ยอดขายสุทธิลดลงทุกปีในตลาดอิ่มตัว ในขณะที่ตลาดอิ่มตัวของเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตของยอดขายสุทธิที่แข็งแกร่งมาก แต่ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือกลับต่ำกว่าระดับของปีก่อนหน้า

ผลการดำเนินงานด้านการขายของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจะมียอดขาย 1,680 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2564 เทียบเท่ากับการลดลงเล็กน้อยที่ -0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายสุทธิ (เช่น ปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการ/ถอนการลงทุน) มียอดขายเพิ่มขึ้น +2.0% ผลการดำเนินงานนี้ได้รับแรงหนุนจากราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่ปริมาณการขายลดลง โดยรวมแล้ว การเข้าซื้อกิจการ/ถอนการลงทุนไม่มีผลกระทบต่อยอดขาย ในทางกลับกัน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดขายลดลง -2.8%

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายลดลงเล็กน้อย   -3.8% เป็น 4,956 ล้านยูโร โดยรวมแล้ว ยอดขายสุทธิของธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง +3.3% โดยได้แรงหนุนจากราคา

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างสร้างการเติบโตของยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งของน้ำยาซักผ้าสำหรับงานหนักของเรา Persil แบรนด์หลักของเราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการริเริ่มด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเรา ผงซักฟอกชนิดพิเศษของเรามียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขสองหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากแบรนด์ Perwoll ผลิตภัณฑ์แบบแคปมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หกเดือนแรก

ในไตรมาสที่สาม ยอดขายสุทธิติดลบเล็กน้อยในธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงในหมวดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวแข็ง ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงปีก่อนอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ยอดขายที่ลดลงได้รับการชดเชยด้วยผลดำเนินการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ล้างจานและการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำของเรา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตระกูลแบรนด์ Pril, Bref และ Somat

ในตลาดเกิดใหม่ ยอดขายสุทธิเติบโตขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และละตินอเมริกา ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขสองหลัก การเติบโตของยอดขายสุทธิมีความสำคัญในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและแข็งแกร่งมากในภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลาง

โดยรวมแล้ว ยอดขายสุทธิในตลาดอิ่มตัวต่ำกว่าระดับปีก่อนหน้าเนื่องจากการพัฒนาเชิงลบในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในทางตรงกันข้าม ยอดขายในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเป็นไปในเชิงบวก การเติบโตในตลาดอิ่มตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขสองหลัก

สินทรัพย์สุทธิและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสินทรัพย์สุทธิและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการสอบทานเมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แนวโน้มของกลุ่มเฮงเค็ล

จากการพัฒนาธุรกิจในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 และสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล AG & Co. KGaA ได้ตัดสินใจที่จะอัพเดทการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2564

ภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วในในปี 2563 อันเป็นผลพวงมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 คาดการณ์ตามการประมาณการในปัจจุบันว่าอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญในปี 2564 และความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคในหลากหลายประเภทจะกลับสู่สภาวะปกติ ในขณะเดียวกันความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับเฮงเค็ลและงานบริการด้านโลจิสติกส์มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ ประกอบกับห่วงโซ่อุปทานที่ตึงเครียดทั่วโลก

เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว เราคาดว่ากลุ่มเฮงเค็ลจะสร้างการเติบโตของยอดขายสุทธิระหว่าง +6.0 ถึง +8.0% ในปีงบประมาณ 2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง)

สำหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว เรายังคงคาดการณ์การเติบโตของยอดขายสุทธิในช่วงระหว่าง +10.0 ถึง +12.0% สำหรับทั้งหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์และหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เราคาดว่าการเติบโตของยอดขายสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง +2.0 ถึง +4.0% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

เราไม่คาดหวังผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญต่อการเติบโตของยอดขายของกลุ่มเฮงเค็ลจากการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการในปี 2563 และในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน การแปลงค่าการขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศคาดว่าจะมีผลในทางลบในช่วงกลางเปอร์เซ็นต์เลขหลักเดียว

มีการคาดการณ์ว่าดีมานด์จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับมืออาชีพ โดยคาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการของเฮงเค็ลในปี 2564 ราคาวัตถุดิบทางตรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันเราคาดว่าราคาวัตถุดิบทางตรงจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับต่ำถึงปานกลางสำหรับทั้งปี (ก่อนหน้านี้: คาดการณ์ในระดับต่ำ) ซึ่งสามารถชดเชยได้เพียงบางส่วนในปีงบประมาณนี้เท่านั้น และกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนารายได้มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้เรายังคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อรายได้

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้แล้ว เราคาดว่ากลุ่มเฮงเค็ลจะสร้างส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (adjusted EBIT margin)  ที่ประมาณ 13.5% (แนวทางก่อนหน้าที่คาดการณ์ไว้: 13.5 ถึง 14.5%) เราคาดว่าส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสำหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวจะอยู่ที่ประมาณ 16.0% (แนวทางก่อนหน้าที่คาดการณ์ไว้: 16.0 ถึง 17.0%) สำหรับธุรกิจบิวตี้แคร์อยู่ที่ประมาณ 9.5% (แนวทางก่อนหน้า: 9.5 ถึง 10.5%) และสำหรับผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 14.0% (แนวทางก่อนหน้า: 14.0 ถึง 15.0%)

สำหรับกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เราคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายของเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียว (แนวทางก่อนหน้า: ระหว่างช่วงปลายของเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวถึงในช่วงต้นๆของตัวเลขสองหลัก)


ข้อมูลนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการและสมมติฐานในปัจจุบันที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารองค์กรของ Henkel AG & Co KGaA ข้อความเกี่ยวกับอนาคตมีลักษณะการใช้คำต่างๆ เช่น "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณ" และคำที่คล้ายกัน ไม่ควรเข้าใจข้อความดังกล่าวเนื่องจากเป็นการรับประกันว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะกลายเป็นความถูกต้องแต่อย่างใด ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ในอนาคตที่บรรลุได้จริงของ Henkel AG & Co KGaA และ บริษัทในเครือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยเหล่านี้หลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถประมาณล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคตและการกระทำของคู่แข่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาด เฮงเค็ลไม่มีแผนหรือดำเนินการที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

เอกสารนี้ประกอบด้วย - ด้านการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน - มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมที่เป็นหรืออาจเป็นมาตรการอื่นๆ ในการดำเนินงาน (มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP) มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้ควรแยกกันหรือใช้เป็นทางเลือกอื่นในการวัดสินทรัพย์สุทธิและฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของเฮงเค็ลตามที่นำเสนอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม บริษัทอื่นๆ ที่รายงานหรืออธิบายเกี่ยวกับมาตรการประสิทธิภาพทางเลือกที่คล้ายคลึงกันอาจคำนวณได้แตกต่างกัน

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ

นายคาร์สเทน โนเบิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮงเค็ล

นายมาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เฮงเค็ล

ข้อมูลเพิ่มเติม