26 ส.ค. 2564  กรุงเทพ

การเพิ่มความยั่งยืนและประสิทธิภาพการขนส่ง

การลดบรรจุภัณฑ์และขยะพลาสติกในกระบวนการโลจิสติกส์

เฮงเค็ล เทคโนโลยีกาว พัฒนานวัตกรรมกาวใหม่ Technomelt Supra 7220 PS Easyflow เพื่อเป็นทางเลือกแทนการห่อพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งสินค้าบนพาเลท
ในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ สินค้าจะถูกยึดไว้บนพาเลทเพื่อการขนส่งหรือการจัดเก็บผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การจัดเรียงพาเลท ในอดีตการจัดเรียงพาเลทต้องใช้ฟิล์มพลาสติก แผ่นกระดาษกลาง และแผ่นกันลื่น จำนวนมาก

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธาน บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรม กาวที่ใช้บนพาเลทของ Technomelt เป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้มีความยั่งยืน ประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น ในการจัดเรียงพาเลท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขนส่งในห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่”

กาวร้อนลดขนาดลงอย่างมากเพื่อแทนที่ฟิล์มพลาสติกและฟิล์มยืดสำหรับพาเลทได้อย่างเต็มที่ในการห่อรวมบรรจุภัณฑ์ภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยบนพาเลท การลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทำให้การขนส่งสินค้าบนพาเลทมีความยั่งยืนและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งที่ติดกาวแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โซลูชันนี้ ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต โดยลดการสัมผัสกาวร้อนโดยตรงซึ่งอาจมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ในประเทศไทย การทดลองใช้กาว Technomelt สำหรับการจัดเรียงพาเลท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับการจัดเรียงพาเลทรูปแบบเดิม ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ความสนใจในนวัตกรรมนี้เป็นอย่างมาก

Technomelt Supra 7220 PS Easyflow ที่มีขนาดลดลงอย่างมากและสามารถแทนที่ฟิล์มพลาสติกและฟิล์มยืดสำหรับพาเลท

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธาน บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม