31 มี.ค. 2564  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ล ประกาศยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (organic sales) สำหรับไตรมาสแรกปี 2564

เฮงเค็ล คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2564

แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เฮงเค็ลคาดว่ายอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (organic sales) จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปี 2564 ตามตัวเลขเบื้องต้น เฮงเค็ล คาดว่ายอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (organic sales) ในไตรมาสแรกจะเติบโต (ไม่รวมผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการเข้าซื้อ/ขายกิจการ) ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 3.5

“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เราคาดการณ์ว่าเฮงเค็ลจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานที่ดีมากในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว”
คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฮงเค็ล กล่าว

เมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของดีมานด์ในภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกและจากตัวเลขเบื้องต้น หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว คาดว่าจะมียอดขายเติบโตที่ประมาณร้อยละ 12.5

เฮงเค็ลคาดว่าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์จะมีการเติบโตของยอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทอื่นๆ  (organic sales) ในเชิงบวกประมาณร้อยละ 1.0 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในตลาดที่เกี่ยวข้อง

แม้ตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ตัวเลขเบื้องต้นของหน่วยธุรกิจนี้บ่งชี้ว่ายอดขายสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบอื่นๆ (organic sales) ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งประมาณร้อยละ 3.5 ในไตรมาสแรก

เฮงเค็ล จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและความเป็นมาในแถลงการณ์รายไตรมาสสำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564


ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นการคาดการณ์ในอนาคต บนพื้นฐานของการประมาณการณ์จากสถานการณ์ปัจจุบันและสมมติฐานที่ทำขึ้นจากฝ่ายบริหารของบริษัทเฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค ผลการดำเนินงานจริงในอนาคตของเฮงเค็ลและบริษัทในเครือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่างไปจากการคาดการณ์ที่มองไปข้างหน้านี้

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม