24 มี.ค. 2563  ดุซเซลดอร์ฟ, เยอรมนี

จัดการกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลก

เฮงเค็ลเปิดตัวโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ลูกค้าและทุกชุมชนที่ประสบภัยทั่วโลก

  • บริจาคเงินจำนวนสองล้านยูโร ให้กับกองทุน COVID-19 มูลนิธิองค์กรอนามัยโลกและองค์กรสหประชาชาติ (WHO / UN Foundation) และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บริจาคผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคลและของใช้ทำความสะอาดในครัวเรือนจำนวน 5 ล้านชิ้น
  • ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงงานผลิตบางแห่งของเฮงเค็ล
  • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินให้กับร้านทำผม
  • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทั้งในสถานที่ทำงานและพนักงานที่ต้องทำงานจากที่บ้าน

ฮงเค็ลเปิดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือพนักงาน ลูกค้าและชุมชนที่ประสบภัยจากการระบาดใหญ่ของเชื้อ COVID-19 ที่แพร่ไปทั่วโลก โดยสิ่งต่างๆ ที่เฮงเค็ลได้ดำเนินการไปแล้วมีดังต่อไปนี้

  1. บริจาคเงินให้กับกองทุน COVID-19 มูลนิธิองค์กรอนามัยโลกและองค์กรสหประชาชาติ (WHO / UN Foundation) และองค์กรอื่น ๆ: เงินบริจาคจำนวน สองล้านยูโรจะนำไปมอบให้กับกองทุนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยในการต่อสู้กับโรคระบาด มูลนิธิฟริทซ์ เฮงเค็ล จะบริจาคเงินหนึ่งล้านยูโรให้กับ กองทุนรวมใจสู้ภัยโควิด -19 (COVID-19 Solidarity Response Fund) โดยตรง ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสหประชาชาติ (UN) การบริจาคครั้งนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยในห้องแล็บ พัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ก่อสร้างและบำรุงรักษาสถานที่ดูแลผู้ป่วย ตลอดจนเร่งกระบวนการทำวิจัยและค้นคว้าพัฒนาหาวัคซีนและตัวยาที่จะสามารถบำบัดอาการของโรคอย่างได้ผล นอกจากนี้ สำหรับอีกหนึ่งล้านยูโรที่เหลือ ทางมูลนิธิฟริทซ์ เฮงเค็ลจะแจกจ่ายให้กับองค์กรและพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงจะช่วยสนับสนุนพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและสมัครใจที่จะอุทิศตนเป็นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยสู้วิกฤตภัยในครั้งนี้
  2. ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน: เฮงเค็ลจะบริจาคผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนจำนวน 5 ล้านชิ้นไปทั่วโลก ได้แก่ น้ำยาล้างมือ สบู่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันต่างๆ รวมทั้งผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัว
  3. ปรับไลน์การผลิตในโรงงานบางแห่งของเฮงเค็ลเพื่อผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ: นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังวางแผนที่จะคัดเลือกโรงงานบางแห่งในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณภัยต่างๆ และกลุ่มบุคคลากรวิชาชีพเฉพาะที่ปฏิบัติงานในการสู้ภัยไวรัสโคโรนา
  4. ผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระเงินให้กับพันธมิตรทางธุรกิจบางแห่งตามความเหมาะสม: เฮงเค็ลจะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินให้กับร้านทำผมขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในระหว่างที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายในขณะนี้
  5. การจัดการภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องและมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน: นับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตเป็นต้นมา เฮงเค็ลได้แก้ไขสถานการณ์เชิงรุกโดยมีทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤตในทุกระดับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก วัตถุประสงค์หลักของทีมจัดการภาวะวิกฤตคือ การทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจและเพื่อทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้

“ที่เฮงเค็ล เรามุ่งมั่นที่จะช่วยจัดการกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามค่านิยมองค์กรของเรา เราจึงต้องการมีส่วนร่วมผ่านทางโครงการสร้างความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก” คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ลกล่าว

"เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ และจะพยายามปกป้องพนักงานของเรา และงานของพวกเขา ตลอดจนให้บริการลูกค้าของเราและสนับสนุนชุมชนที่เราอยู่ทั้งหมด”

“ผมอยากจะขอบคุณทีมจัดการภาวะวิกฤตทั่วโลกและในแต่ละประเทศที่ทำงานกันอย่างสุดความสามารถนับตั้งแต่ไวรัสโคโรนาเริ่มแพร่กระจาย สำหรับพนักงานของเราที่ยังคงไปทำงานเพื่อให้ธุรกิจของเรายังดำเนินงานต่อไปได้นั้น เราได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตัวอย่างเช่นมีขั้นตอนการตรวจที่เข้มงวดในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย ปรับเวลาการทำงานและลดจำนวนพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการและอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ "

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน