22 ก.ค. 2562  กรุงเทพฯ

ครบรอบ 20 ปีโรงงานบางปะกงและครบรอบ 40 ปีโรงงานบางปู

ฉลองทศวรรษแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน

บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองวาระครบรอบ 20 ปีโรงงานกาวอัจฉริยะที่บางปะกง ในวันที่ 11 กรกฎาคม และฉลองครบรอบ 40 ปีโรงงานผลิตยาแนวกระป๋องและสารเคลือบพื้นผิวที่บางปู ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้  โดยความสำเร็จที่เกิดอย่างต่อเนื่องนับเป็นผลมาจากความร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทกับลูกค้า ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและความยั่งยืน การมีทีมงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้ในระยะยาวให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น

โรงงานกาวอัจฉริยะที่บางปะกง จังหวัดชลบุรี

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค โรงงานผลิตกาวอัจฉริยะในบางปะกงดำเนินการผลิตกาว ยาแนวและผลิตภัณฑ์รักษาพื้นผิวป้อนให้ตลาดมากกว่า 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น  Bonderite, Technomelt, Aquence, Loctite, Teroson, Pattex, Sista และ Tangit ส่งให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่นยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม รองเท้าและอุตสาหกรรมทั่วไป

โรงงานบางปะกงได้เริ่มต้นการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และสามารถประสบความสำเร็จในการนำโมเดลของโรงงานอัจฉริยะมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงการส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยออกสู่ท้องตลาด การใช้หุ่นยนต์ สายการผลิตอัตโนมัติ เครื่องสแกนอัจฉริยะ แผงควบคุมอัจฉริยะ และการควบคุมการทำงานด้วยสมองกลผ่านส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล เสริมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความยืดหยุ่นในการผลิต ระดับการบริการลูกค้า สุขภาพและความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงงานได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลและมาตรฐานความยั่งยืนต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ IATF 16949 อีกทั้งยังได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัล Zero Lost Time Accident จากกระทรวงแรงงาน ของประเทศไทย (เมื่อปี พ.ศ. 2558, 2559, และ 2060); รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม (2559); และรางวัล Best Waste Management Award 2017 จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะที่บางปู

นอกจากนี้ ในปี 2560 จากการที่เฮงเค็ลทั่วโลกได้เข้าซื้อธุรกิจของดาเร็กซ์ แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี (Darex Packaging Technologies) ทำให้เฮงเค็ล (ประเทศไทย) ได้โรงงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะที่บางปูเข้ามาบริหารด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ทำให้เฮงเค็ลในประเทศไทยได้ขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไปด้วย ทำให้บริษัทสามารถจัดหายาแนวกระป๋องและสารเคลือบพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพสูงป้อนให้กับโรงงานผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และกระป๋องสเปรย์ในตลาดเอเชียแปซิฟิค  และขณะที่โรงงานกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ ก็มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยระบบดิจิทัลและใช้โมเดลโรงงานอัจฉริยะ

ที่สำคัญยิ่ง การที่บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านต่างๆ ให้พนักงานทั้งสองโรงงาน โดยมีเป้าหมายคือฝึกอบรมพนักงานในโรงงานทุกคนให้มีแนวคิดในเรื่องของ Lean Total Productive Maintenance ซึ่งเป็นการเสริมวัฒนธรรมองค์การในด้านการให้อำนาจแก่พนักงาน การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการตระหนักถึงบุคคลากรที่มีผลงานดีเยี่ยม

สามภาพนี้ เป็นการแสดงกระบวนการบรรจุแบบอัตโนมัติของสินค้ากลุ่ม surface treatment โดยมีระบบการบรรจุสินค้าลงถังอัตโนมัติ  มีเครื่องติดฉลากและหุ่นยนต์จัดวางบนแท่นวางสินค้า

สามภาพนี้ เป็นการแสดงกระบวนการบรรจุแบบอัตโนมัติของสินค้ากลุ่ม surface treatment โดยมีระบบการบรรจุสินค้าลงถังอัตโนมัติ  มีเครื่องติดฉลากและหุ่นยนต์จัดวางบนแท่นวางสินค้า

สามภาพนี้ เป็นการแสดงกระบวนการบรรจุแบบอัตโนมัติของสินค้ากลุ่ม surface treatment โดยมีระบบการบรรจุสินค้าลงถังอัตโนมัติ  มีเครื่องติดฉลากและหุ่นยนต์จัดวางบนแท่นวางสินค้า

ในกระบวนการบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุสินค้าลงหลอดอัตโนมัติจะเชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุหลอดลงกล่องแบบอัตโนมัติ

สแกนเนอร์อัจฉริยะและแผงควบคุมอัจฉริยะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพื่อแนะนำผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนการทำงาน ซึ่งวิธีนี้ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 100,000 แผ่นต่อปี

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ เช่น quality pulse  ถูกนำมาใช้เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาเรื่องคุณภาพและค้นหากระบวนการที่เหมาะสม การดำเนินการปรับปรุงสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลดลงอย่างมาก

มีการจัดตั้งห้องฝึกอบรมขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตามแนวความคิดแบบ Lean, Six Sigma และ Total Preventive Maintenance ในภาพ พนักงานสี่คนกำลังแสดงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้า

มีการจัดตั้งห้องฝึกอบรมขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตามแนวความคิดแบบ Lean, Six Sigma และ Total Preventive Maintenance ในภาพ พนักงานสามคนกำลังแสดงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์การเรียนรู้เรื่อง bolts and nuts

อาคารด้านนอกของโรงงานเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ลในบางปะกง จังหวัดชลบุรี

พนักงานกำลังทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่โรงงานเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล ในบางปะกง จังหวัดชลบุรี

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม