7 ก.พ. 2562  กรุงเทพฯ

ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้

เฮงเค็ลดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนในชนบทของไทย

ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT) ของเฮงเค็ล ได้ช่วยปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย ให้เสร็จสมบูรณ์

ในโอกาสความสำเร็จดังกล่าว พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย จำนวน 40 คน จึงได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำอาหาร ทาสีอาคาร ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดโรงเรียน รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกีฬาและเกมต่างๆ กับครูและนักเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมะเซอย่อ ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 และเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี 2536 หลังจากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเฮงเค็ล ประเทศไทย ในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน ปัจจุบันอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2560 เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 22 เครื่อง และสารานุกรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา รวมทั้งบริจาคผลิตภัณฑ์กาวและซีลแลนท์เพื่อใช้ซ่อมแซมถังเก็บน้ำหลักที่เสียหายของโรงเรียน

นายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ”

ในภาพ นายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT)

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม