28 ม.ค. 2562

รางวัลจากลูกค้า

ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการส่งมอบงานเต็ม 100%

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับการยอมรับด้านประสิทธิภาพการส่งมอบงานแบบเต็ม 100% จากบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุมซัพพลายเออร์ Ford Thailand Manufacturing ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับคะแนนเต็มตลอดทั้ง 12 เดือน เนื่องจากตอบโจทย์ตามเกณฑ์ทั้งหมด 14 ข้อ ซึ่งรวมถึงคุณภาพการขนส่ง การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการ นอกจากนี้เฮงเค็ล ประเทศไทย ยังได้รับการโหวตจากทีมความพร้อมด้านการผลิตของซัพพลายเออร์ และทีมบริหารซัพพลายเชนของฟอร์ด ให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทั้งสองทีมนำมาพิจารณาคือความสามารถของซัพพลายเออร์ในการบริหารจัดการคำสั่งซื้ออันหลากหลายที่มาจากโรงงานต่างๆ ของฟอร์ด ว่าทำได้ดีเพียงใด