5 พ.ย. 2561  กรุงเทพ

ได้รับการยอมรับในผลงานที่ยอดเยี่ยม

รับรางวัลซัพพลายเออร์ระดับโกลด์เป็นปีที่สอง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ระดับโกลด์ หรือ Gold Supplier Award จากไทยเบฟ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของไทยและหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

รางวัลซัพพลายเออร์ระดับโกลด์ แสดงถึงการยอมรับเฮงเค็ลในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และการสนับสนุนและบริการที่ยอดเยี่ยม เราได้สนับสนุนไทยเบฟ (ไทย เบฟเวอเรจ) ในการพัฒนาสมรรถนะการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายโดยรวม

ซัพพลายเออร์ได้รับการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ ธุรกิจ การขนส่ง และนวัตกรรมและการบริการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 โดยรางวัลโกลด์จะมอบให้แก่ซัพพลายเออร์ที่ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไปจาก 100 คะแนน ซึ่งในปีนี้เฮงเค็ลทำคะแนนได้ 98 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 95 คะแนนที่เคยได้รับในปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ระดับโกลด์ หรือ Gold Supplier Award จากไทยเบฟ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของไทยและหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย