5 ต.ค. 2561  นครพนม

งานพัฒนาสังคม

บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนชายแดนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน บริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ทำการมอบสิ่งของบริจาค หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป, ปลั๊กไฟ รวมทั้งถังใส่ขยะ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ลจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้คอมพิวเตอร์แล็บท็อป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ในขณะที่สิ่งของที่เหลือจะได้นำไปทดแทนของที่ชำรุดและขาดแคลนในโรงเรียน ในโอกาสนี้พนักงานยังได้ร่วมบริจาคกระเป๋าคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้ามือสอง ภาพวาด และอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

การบริจาคครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับครูจำนวน 10 คน และนักเรียนประถม 62 คน ของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน คอนราด เฮงเค็ล ได้รับกระเป๋าคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้ามือสอง ภาพวาด และอุปกรณ์กีฬา

เฮงเค็ล ประเทศไทย บริจาคคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและสิ่งของอื่นๆ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราด เฮงเค็ล จังหวัดนครพนม

เฮงเค็ล ประเทศไทย บริจาคหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ คอมพิวเตอร์แล็บท็อป ปลั๊กไฟ และถังใส่ขยะ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ล จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ่งของอื่น ๆ ที่ร่วมบริจาคโดยพนักงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม