10 ก.ย. 2561  กรุงเทพ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

ร่วมใจกันปลูกต้นโกงกางเพื่อปกป้องป่าชายเลน

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกบิวตี้แคร์ ร่วมกับกรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ที่ป่าชายเลนบริเวณเนินฆ้อสะพานประแสสิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

กรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการบริหารจัดการพืชและสัตว์ทะเลและชายฝั่ง เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ สอดคล้องกับแนวทางของเฮงเค็ลในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเรา

ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและมนุษย์ในหลายด้าน เช่น เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิด และช่วย ปกป้องชายฝั่งจากน้ำท่วม โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาป่าชายเลนได้ถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

พนักงานจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกบิวตี้แคร์ ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ที่ป่าชายเลนบริเวณเนินฆ้อสะพานประแสสิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง