6 มิ.ย. 2561

เฮงเค็ลจัดงานสัมมนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

ให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ‘Henkel Packaging Innovation Seminar’ เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดแก่ลูกค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่ออาหาร โดยมีลูกค้า 120 ท่าน จากบริษัท 52 แห่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ซองอ่อน (flexible packaging) และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ในงานดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่ออาหารและการใช้วัสดุที่สัมผัสกับอาหาร โดยอ้างอิงกฎระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป และองค์การอาหารและยา

การสัมมนาเริ่มต้นโดยนายอีริค อีเดลแมน ประธานของเฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวแนะนำเกี่ยวกับเฮงเค็ล และโซลูชั่นกาวของเราที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย

จากนั้นผู้เชี่ยวชาญของเฮงเค็ลได้นำเสนอข้อมูลของโซลูชั่นกาวประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน โดยครอบคลุมถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ล เทคโนโลยีการเคลือบผิว และโซลูชั่นกาวติดอุปกรณ์ที่ก้าวล้ำและปราศจากตัวทำละลาย

นอกจากนี้ ดร.จิงจิง ปัน จากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคประเทศจีน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ ความท้าทาย และข้อปฏิบัติของกฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Material) ของจีน รวมทั้งวิธีการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารในระดับสากล จากนั้นคุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ได้มาอัพเดทเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและทั่วโลก

ภายในงานยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการแสดงบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมสินค้าที่หลากหลาย

ในช่วงท้ายของงานสัมมนา ลูกค้าต่างมีผลตอบรับที่เป็นบวกเกี่ยวกับหัวข้อบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานสัมมนา

ทีมงานเฮงเค็ล ในงานสัมมนา ‘Henkel Packaging Innovation Seminar’

ผู้เชี่ยวชาญของเฮงเค็ล ประเทศไทย อธิบายลูกค้าเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาวและโซลูชั่น ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญของเฮงเค็ล ประเทศไทย อธิบายลูกค้าเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาวและโซลูชั่น ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร