28 พ.ค. 2561

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยแครนฟิลด์เยี่ยมชม เฮงเค็ล ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

การเยี่ยมชมเฮงเค็ล ประเทศไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานในต่างประเทศของนักศึกษาทั้ง 13 คน ในสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นักบริหาร) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การเยี่ยมชมเริ่มต้นด้วยการแนะนำธุรกิจและการดำเนินงานของเฮงเค็ล โดยนายอีริค อีเดลแมน ประธานของเฮงเค็ล ประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจกาวและผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น โดยมีการจัดเตรียมตัวอย่างวัสดุให้นักศึกษาได้สัมผัสและส่งต่อกัน

จากนั้นผู้เชี่ยวชาญของเฮงเค็ลได้บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างซัพพลายเชนและธุรกิจซัพพลายเชนของเฮงเค็ลในประเทศไทย โดยในช่วงเปิดโอกาสให้พูดคุย นักศึกษาได้แสดงความสนใจการใช้ซัพพลายเชนที่ปรับตามความต้องการของตลาด และประวัติการให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมของเรา

การเยี่ยมชมปิดท้ายด้วยกิจกรรมพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่าย

นายอีริค อีเดลแมน ประธานของ เฮงเค็ล ประเทศไทย พูดคุยกับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ ร่วมถ่ายภาพกับตัวแทนผู้บริหารของเฮงเค็ล ประเทศไทย